Οι λύκοι δίπλα μας

lukoi

Σε πολλά μέρη της Ευρώπης, ο άνθρωπος μοιράζεται τη γη και τη ζωή του με αρκούδες, λύκους και λύγκες. Στις 10 Ιουνίου 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξένησε την εναρκτήρια εκδήλωση της «πλατφόρμας της ΕΕ για τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων».

.

Οι αρκούδες, οι λύγκες, οι λύκοι και οι αδηφάγοι είναι μεγάλα αρπακτικά ζώα που προκαλούν ισχυρές εντυπώσεις. Είναι ζώα που βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας και είναι ιδιαίτερα χαρισματικά, παρά τον σχετικά περιορισμένο αριθμό τους. Επιπλέον, εξάπτουν ιδιαίτερα τη φαντασία των Ευρωπαίων, η οποία αποτυπώνεται στα λαϊκά παραμύθια του Λα Φοντέν, των αδελφών Γκριμ και των μεταγενέστερων. Κλασσικά παραδείγματα τέτοιων παραμυθιών αποτελούν η Κοκκινοσκουφίτσα, η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες, και ο Κακός λύκος.

Σήμερα στην ΕΕ ζουν περίπου 18.000 καφέ αρκούδες, καθώς και 10.000 λύκοι, 10.000 λύγκες και 2.000 αδηφάγοι. Παρά το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των ευρωπαϊκών αυτοχθόνων ειδών απειλούνται πλέον με εξαφάνιση, κυρίως λόγω της εξάλειψης των ενδιαιτημάτων τους, ορισμένα σαρκοφάγα της Ευρώπης παρουσιάζουν αύξηση του πληθυσμού τους σε αντίθεση με τις παγκόσμιες τάσεις. Αυτό αποτελεί μια κυρίως φυσική διαδικασία, χάρη στον συνδυασμό των προσπαθειών διατήρησής τους, όπως είναι η νομική προστασία και ορισμένες επανεισαγωγές, και χάρη σε άλλους παράγοντες, όπως η αύξηση των δασικών εκτάσεων και των θηραμάτων, καθώς και η μετανάστευση από την ύπαιθρο στις πόλεις.

Συμβολικά είδη

Με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οκτώ σημαντικές ευρωπαϊκές οργανώσεις ενδιαφερομένων μερών δημιούργησαν την «πλατφόρμα της ΕΕ για τη συνύπαρξη ανθρώπων και μεγάλων σαρκοφάγων». Η πλατφόρμα εστιάζει στον διάλογο επιδιώκοντας την ανταλλαγή εμπειριών, τη μείωση των παρανοήσεων και την επίτευξη συμφωνιών για την επίλυση των συγκρούσεων που προκύπτουν από τη συνύπαρξη των ανθρώπων με τα μεγάλα σαρκοφάγα.

«Η νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση και οι συλλογικές μας προσπάθειες για την εφαρμογή της αποτελούν αναμφίβολα έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι τάσεις για τα μεγάλα σαρκοφάγα στην Ευρώπη δεν ακολούθησαν εκείνες του υπόλοιπου κόσμου» δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον ευρωπαίος επίτροπος, Janez Potočnik, στην εναρκτήρια εκδήλωση. «Τα μεγάλα σαρκοφάγα, τα οποία πολλοί θεωρούν σύμβολα της άγριας φύσης, έχουν επιδείξει μια εξαιρετική ικανότητα να προσαρμόζονται, αλλά και να ευδοκιμούν, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό τοπίο».

Ωστόσο, για τους ανθρώπους που ζουν σε περιοχές όπου απαντώνται και κυνηγούν τα ζώα αυτά —στα τρία τέταρτα των κρατών μελών της ΕΕ ζει τουλάχιστον ένα είδος μεγάλων σαρκοφάγων— η συνύπαρξη αυτή δημιουργεί πραγματικές προκλήσεις.

«Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στους φυσικούς μας γείτονες, αλλά πρέπει επίσης να εγκύψουμε στους προβληματισμούς εκείνων των οποίων οι ζωές επηρεάζονται πραγματικά λόγω της εγγύτητάς τους με τους εν λόγω γείτονες» δήλωσε ο επίτροπος Potočnik.

Στο πλαίσιο των εργασιών της, η νέα πλατφόρμα θα αξιοποιήσει τα επιτεύγματα της οδηγίας περί ενδιαιτημάτων της ΕΕ και τη συμφωνία μεταξύ της Ομοσπονδίας Οργανώσεων για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της Άγριας Πανίδας της ΕΕ και της οργάνωσης για την προστασία των πτηνών BirdLife σχετικά με το βιώσιμο κυνήγι βάσει της οδηγίας για τα πτηνά.

Συμβολική επιτυχία

«Πιστεύω ότι τα μεγάλα σαρκοφάγα προσφέρουν μια ευκαιρία κατάρτισης μιας νέας και πιο εποικοδομητικής προσέγγισης για την επίλυση των ευρύτερων κοινωνικών συγκρούσεων και εντάσεων, η οποία έχει συμβολικό χαρακτήρα για τη σύγχρονη Ευρώπη που συνδυάζει τις βέλτιστες παραδοσιακές πρακτικές με τα καλύτερα στοιχεία του μέλλοντος» ανέφερε ο επίτροπος.

Ανοχή των ανθρώπων για τους γείτονές τους που δεν ανήκουν στο ανθρώπινο είδος και ανοχή μεταξύ αγροτών, κυνηγών και των υπέρμαχων της διατήρησης του περιβάλλοντος σε διασυνοριακό επίπεδο, χρηστή διακυβέρνηση, βασισμένη στον διάλογο και τον συμβιβασμό, και αξιοποίηση των γνώσεων για την αντιμετώπιση συγκρούσεων• η συμφωνία αντικατοπτρίζει ένα ευρωπαϊκό μοντέλο για τη διατήρηση της φύσης, στο οποίο ενσωματώνονται διάφορα συμφέροντα στο πλαίσιο ενός κοινού τοπίου.

Στην πρώτη συνάντηση συζητήθηκε το πρόγραμμα εργασιών που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο.

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: