Εφαρμογή προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας

papia

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β′ 3567) η αριθμ. 7176/162643/22-12-2014 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας που θα διενεργηθεί κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της και μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.

Όσο αφορά τα είδη της άγριας πτηνοπανίδας η εφαρμογή του προγράμματος συνίσταται στην υιοθέτηση ενός συστήματος παθητικής επιτήρησης που εστιάζει στη δειγματοληψία και εργαστηριακή διερεύνηση μόνο νεκρών ή ημιθανών πτηνών που ανήκουν σε συγκεκριμένα είδη «υψηλού κινδύνου», δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη βαρύτητα σε γεωγραφικές περιοχές με σημαντικές εκτάσεις υδατοσυλλογών και έντονη παρουσία πτηνοτροφικού κεφαλαίου.

Στις περιπτώσεις που η επιζωοτιολογική κατάσταση της υψηλής παθογονικότητας Γρίπης των Πτηνών (ΗΡΑΙ) το απαιτεί, όπως για παράδειγμα στο ενδεχόμενο ανίχνευσής της σε πουλερικά ή άγρια πτηνά σε χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα, μπορούν να εφαρμόζονται και συστήματα ενεργητικής επιτήρησης της νόσου, πάντα όμως σε νεκρά ή ημιθανή πτηνά.

Τα είδη των πτηνών που εντάσσονται στο πρόγραμμα και μπορούν να δειγματιστούν στα πλαίσια υλοποίησής του περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί (Παράρτημα 3). Αξιολογούνται ως σημαντικά και υψηλής προτεραιότητας τα περιστατικά ανεύρεσης νεκρών ή ημιθανών πτηνών σε περιοχές κοντά σε υδροβιότοπους, ποτάμια, λίμνες, δέλτα ποταμών, λιμνοθάλασσες κλπ.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας στην αρμοδιότητα των οποίων βρίσκονται οι περιοχές ανεύρεσης των πτηνών. Η λήψη των δειγμάτων γίνεται είτε από κτηνιάτρους των ανωτέρω υπηρεσιών κατόπιν ειδοποίησής τους για την ανεύρεση νεκρών ή ημιθανών πτηνών, είτε από φορείς και μέλη αυτών που λόγω δραστηριότητας έρχονται σε άμεση και συχνή επαφή με άγρια πτηνά (κυνηγοί, ομοσπονδιακοί θηροφύλακες, ορνιθολογικές οργανώσεις, κέντρα περίθαλψης κλπ). Στη δεύτερη περίπτωση και αφού πριν τη συλλογή τους έχει προηγηθεί επικοινωνία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές προκειμένου να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες, τα δείγματα θα παραδίδονται άμεσα στις κατά τόπο αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική απόφαση.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΆγρια ζωή

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: