Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού

fek

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β′ 3632) η αριθμ. 118790/7487/22-10-2014 απόφαση του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά τον καθορισμό ενιαίων εντύπων και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού, της Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και των αποφάσεων των Επιτροπών Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.), όπως εμφαίνονται στα υποδείγματα I,II,III,ΙV,V και VI και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης.

Μετά την έκδοση της παρούσας υπουργικής απόφασης παύουν να ισχύουν τυχόν εγκύκλιοι που έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε ή κατεβάστε το πολύ σημαντικό ΦΕΚ Β′ 3632/2014

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: