Σε… αναμμένα κάρβουνα οι Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί

oikodomikoi

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ από imerisia.gr

Στην ίδια βάση αλλά με ορισμένες τροποποιήσεις αναμένεται η νέα κυβέρνηση να δρομολογήσει την επόμενη φάση υλοποίησης του πολύπαθου ζητήματος των 550 οικοδομικών συνεταιρισμών, δίδοντας μέσα από νόμιμες διαδικασίες και με πολύ αυστηρούς όρους, το δικαίωμα οικοδόμησης του 1/4 της έκτασης.

Ήδη, πριν από τις νέες προγραμματικές δηλώσεις, το επιτελείο του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος εξετάζει τις τελικές προτάσεις του νόμου, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα μέσα του περασμένου καλοκαιριού, με τον υφυπουργό Περιβάλλοντος να προσανατολίζεται στην εφαρμογή μεγαλύτερων περιβαλλοντικών δικλίδων ασφαλείας. Προτεραιότητες για τον νέο υφυπουργό, Γ. Τσιρώνη, είναι να ακολουθήσει αυστηρά πρότυπα: «Όπως γίνεται σε πολλές άλλες πόλεις της Ευρώπης», αναζητώντας τη μέγιστη απόδοση της συνάρτησης προστασίας του περιβάλλοντος, με νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη!

Ο σχεδιασμός προβλέπει εντός του 2015 να οριστικοποιηθούν οι περιοχές που θα επιλεγούν από τους δήμους, κάνοντας το πρώτο βήμα για την οριστική απελευθέρωση 600 χιλ. ιδιοκτησιών που παρέμεναν «παγωμένες» για περίπου 40 χρόνια. Όπως προβλέπεται, η ανταλλαγή εκτάσεων θα αφορά περιοχές που είναι κοντά σε μικρούς και εγκαταλελειμμένους οικισμούς, με τη νέα διάταξη να αφορά όσους είχαν αγοράσει εκτάσεις σε οικοδομικούς συνεταιρισμούς -κατά κύριο λόγο- πριν από το 1975, αλλά τελικά δεν κατάφεραν να τις δομήσουν, αφού κάθε οικοδομική δραστηριότητα σε δασική έκταση απαγορεύτηκε από το Σύνταγμα.

Οι χώροι που έχουν επιλεχθεί για τη μεταφορά των συνεταιρισμών έχουν ενιαία έκταση 50 στρέμματα, ενώ προβλέπεται το 50% της συνολικής έκτασης του νέου οικισμού να αφορά κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Με αυτό τον τρόπο τα μέλη των νέων οικοδομικών συνεταιρισμών απαλλάσσονται από την υποχρέωση να συνεισφέρουν σε γη και χρήμα, όπως συμβαίνει με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.

Ο μέσος συντελεστής δόμησης ορίζεται στο 0,4 για την κατοικία και 0,6 για ειδικές χρήσεις, ενώ η μέση πυκνότητα των νέων οικοδομικών συνεταιρισμών θα είναι 50 άτομα ανά 10 στρέμματα και το ύψος των κτιρίων 7,5 μέτρα, ενώ σε περιπτώσεις κεραμοσκεπής προβλέπεται η δυνατότητα επιπλέον 1,5 μέτρου ύψους.

Στόχος της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Περιβάλλοντος, υπό τον Νίκο Ταγαρά, ήταν να μη θιχτούν οι εκτάσεις αμιγούς περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς βασικός στόχος, μέσω της πολεοδομικής και χωροταξικής μεταρρύθμισης ήταν να ενισχυθεί η θωράκιση των προστατευόμενων εκτάσεων, ακολουθώντας στο έπακρον τις συνταγματικές προβλέψεις και τα ιδιοκτησιακά και περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται στην Αττική, αλλά και στις λοιπές περιοχές που εξαιρούνται από τη δυνατότητα μεταφοράς συνεταιρισμών, δίνεται η δυνατότητα δόμησης μόνο στις σημερινές εκτάσεις των συνεταιρισμών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι μεγάλο τμήμα τους δεν είναι χαρακτηρισμένο είτε ως δασική είτε ως αναδασωτέα έκταση, ενώ στις εξαιρούμενες για μεταφορά περιοχές δεν ισχύει ο κανόνας των 50 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι στην Αττική υπολογίζεται ότι υπάρχουν 220 οικοδομικοί συνεταιρισμοί, εκ των οποίων οι 110 αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις. Για τους υπόλοιπους 330 που βρίσκονται εκτός Αττικής, το 25% αντιμετωπίζουν προβλήματα γιατί ανήκουν σε δασικές εκτάσεις και 15% δεν βρίσκονται σε περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ).

Τι ισχύει για την Αττική
Σε ό,τι αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που βρίσκονται στην Αττική αλλά και στις λοιπές περιοχές που εξαιρούνται από τη δυνατότητα μεταφοράς συνεταιρισμών θα δίνεται η δυνατότητα δόμησης μόνο στις σημερινές εκτάσεις των συνεταιρισμών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι μεγάλο τμήμα τους δεν είναι χαρακτηρισμένο είτε ως δασική είτε ως αναδασωτέα έκταση.

Στις εξαιρούμενες για μεταφορά περιοχές δεν ισχύει ο κανόνας των 50 στρεμμάτων. Η ελάχιστη ενιαία έκταση θα πρέπει να είναι 100 στρέμματα και η μέγιστη 300 στρέμματα. Επιπλέον, το 50% της έκτασης θα πρέπει να αποδοθεί στο Δημόσιο και η περιοχή να χαρακτηριστεί προστατευόμενη. Το μισό αυτής της έκτασης θα πρέπει υποχρεωτικά να διατεθεί για κοινωφελείς σκοπούς (για παράδειγμα, να δημιουργηθεί πάρκο μέσα στο δάσος).

Η διαδικασία της ανταλλαγής αντί της χρηματικής αποζημίωσης επιλέχθηκε μετά τις καταδικαστικές αποφάσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων πριν από δύο χρόνια, τα οποία επιδίκασαν αποζημιώσεις για μέλη οικοδομικών συνεταιρισμών που είχαν αγοράσει πριν από το 1975 δασικές εκτάσεις για να χτίσουν, αλλά τελικά δεν τους επετράπη.

Ζώνες υποδοχής
Oι νέοι οικοδομικοί συνεταιρισμοί θα στήνονται σε ζώνες εκτός της Κρήτης, της Εύβοιας, της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων, της Πάτρας, του Βόλου και της Λάρισας. Η μεταφορά του συντελεστή δόμησης θα γίνεται μέσω της Τράπεζας Γης (δεξαμενή δικαιωμάτων επί ακινήτων). Ποσοστό 50% της έκτασης αποδίδεται -πάλι μέσω της Τράπεζας Γης- στο Δημόσιο. Αυτή η έκταση επιβάλλεται να είναι είτε ενιαία είτε διαιρετή σε τμήματα με επιφάνεια ίση ή μεγαλύτερη των 20 στρεμμάτων. Παράλληλα, ποσοστό 10% του συνόλου των προστατευόμενων εκτάσεων αποδίδεται στους δήμους για τη δημιουργία χώρων πρασίνου και τίθενται σε ειδικό καθεστώς προστασίας.

Δάση
Ποιοι δικαιούνται ανταλλαγή εκτάσεων

Δικαιούχοι ανταλλαγής εκτάσεων είναι όλοι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που βρίσκονται σε δάση ή εκτάσεις όπου απαγορεύεται η δόμηση. Επίσης οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί των οποίων οι εκτάσεις έχουν ενταχθεί σε ρυμοτομικό σχέδιο και μετά την ψήφιση του νόμου 998/79 τα σχέδια είτε κρίθηκαν άκυρα είτε πρέπει να ακυρωθούν. Ακόμη δικαιούχοι είναι και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που είχαν προχωρήσει σε ιδιωτικές πολεοδομήσεις των οποίων η μελέτη είχε εκπονηθεί και εγκριθεί με τον νόμο 1947/91 και κρίθηκε μη νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας εξ αιτίας έλλειψης συγκεκριμένου χωροταξικού πλαισίου.

Περιλαμβάνονται επίσης οι περιπτώσεις των συνεταιρισμών που οι εκτάσεις τους έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς προστασίας, π.χ. ορεινοί όγκοι, χώροι προστατευόμενοι, ειδικής προστασίας κ.λπ. Δηλαδή απαγορεύεται η οικιστική τους αξιοποίηση άσχετα από το γεγονός αν η χρήση της περιοχής άλλαξε μεταγενέστερα από την πολιτεία χωρίς δική τους ευθύνη.

Για τη μεταφορά των οικοδομικών συνεταιρισμών, που θα γίνεται μέσω της τράπεζας γης με ηλεκτρονική διαδικασία, θα επιλέγονται περιοχές που βρίσκονται κοντά σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς, με ενιαία έκταση τουλάχιστον 50 στρεμμάτων. Και εκτός από την κατοικία -όπως αρχικά προβλεπόταν- θα μπορούν να υπάρχουν όλες οι χρήσεις που επιτρέπονται στην ευρύτερη περιοχή, όπως αμιγής και γενική κατοικία, πολεοδομικό κέντρο, δραστηριότητες τουρισμού-αναψυ­χής, παραθεριστική κατοικία κ.ά.

Να σημειωθεί ότι οι συνεταιρισμοί θα μπορούν να ακολουθήσουν διαδικασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης, δηλαδή μία διαδικασία που θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουν μόνοι τους την κατασκευή των υποδομών και της διαμόρφωσης των κοινόχρηστων χώρων, χωρίς υποχρεωτική εμπλοκή του δήμου της περιοχής.

  • Σε 600.000 υπολογίζονται τα μέλη των Οικοδομικών Συνεταιρισμών
  • 550 Οικοδομικοί Συνεταιρισμού υπολογίζονται σε όλη τη χώρα
  • 220 από τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς βρίσκονται στην Αττική
  • 110 αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις


ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Περιβάλλον

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: