Ενημέρωση του Δασαρχείου Καρδίτσας για το Μέτρο 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»

karditsa dasarxeio

Το Δασαρχείο Καρδίτσας πληροφορεί τους δικαιούχους ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ότι εκδόθηκε η υπ ΄ αριθμ. 800/16-1-2015 ΚΥΑ στην οποία προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής :

Οι δικαιούχοι, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος ηλικίας και αυτές βρίσκονται σε συνθήκες καλής κατάστασης δύναται να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (όπως αραιώσεις και κλαδεύσεις). Οι επεμβάσεις αυτές, εγκρίνονται αρμοδίως από το Δασαρχείο Καρδίτσας ύστερα από αίτημα του δικαιούχου ή μετά από διαπίστωση της αρμόδιας επιτροπής μη δημόσιας δασοπονίας. Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν η φύτευση με 160 ή 250 φυτά το στρέμμα, ενώ για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα. Σε κάθε περίπτωση να τηρείται σχετική ομοιομορφία κατανομής των δενδρυλλίων στο αγροτεμάχιο.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν την φυτεία σε καλή κατάσταση (καλή ζωτικότητα φυτών, καθαρός υποόροφος για αποφυγή διάδοσης ασθενειών, αποφυγή πυρκαγιάς). Ο ελάχιστος αριθμός των φυτών, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και καθ ΄ όλη τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης, δεν θα είναι μικρότερος από τα 70 φυτά το στρέμμα για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλέπονταν φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, ο αριθμός των φυτών δεν θα είναι μικρότερος από 20 φυτά το στρέμμα.

Για τη λήψη της κατ ΄ έτος ενίσχυσης οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση πληρωμής στο Δασαρχείο Καρδίτσας και υποβολής της ΑΕΕ (Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης), το αργότερο μέχρι την 15η Μαίου κάθε έτους εφαρμογής.

Οι δικαιούχοι καταθέτουν στο Δασαρχείο Καρδίτσας δήλωση εφαρμογής. Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται από 10 Ιανουαρίου κάθε έτους μέχρι και την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου για δεσμεύσεις που αφορούν στο προηγούμενο έτος.

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής η κατάθεση των δηλώσεων εφαρμογής, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, στο φορέα υλοποίησης, υλοποιείται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Η δήλωση εφαρμογής συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά :

> Ενυπόγραφη αίτηση πληρωμής, κάθε έτους εφαρμογής

>Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού σε περίπτωση που είναι διαφορετικός σε σχέση με αυτόν της ΑΕΕ

> Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας σε περίπτωση που αυτή είναι διαφορετική από την υποβληθείσα στην αίτηση πληρωμής

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δασαρχείο Καρδίτσας, τηλ. 24410-79864.

Η Δασάρχης Καρδίτσας
Γιαννούλα Πραντσίδου
Δασολόγος με Β ΄ βαθμό

Πηγή: www.karditsanews.grΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών, Δασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: