Βράβευση του προγράμματος ArcFuel (LIFE Environment) στο οποίο συμμετείχε το Εργ. Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ

arcfuel

Το πρόγραμμα ArcFUEL στο οποίο συμμετείχε το ΑΠΘ μέσω του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος βραβεύθηκε ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα LIFE για το 2014 και είναι υποψήφιο να βραβευθεί ως ένα από τα 5 ‘Best of the Best’ LIFE Environment projects.

Στόχος του προγράμματος ArcFUEL ήταν η ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη χαρτογράφηση της δασικής καύσιμης ύλης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο ρόλος του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης ήταν η ανάπτυξη της μεθοδολογίας και η εφαρμογή της σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η μεθοδολογία, η οποία στηρίζεται στη χρήση δορυφορικών εικόνων και σε ψηφιακούς χάρτες οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό ότι είναι διαθέσιμοι για ολόκληρη την Ευρώπη, εφαρμόστηκε στην Πορτογαλία καθώς και σε δυο περιφέρειες της Ιταλίας και της Ισπανίας από άλλους συνεργάτες του έργου.

Οι χάρτες καύσιμης ύλης που έχουν παραχθεί στο πλαίσιο του ArcFUEL μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, σε μοντέλα προσομοίωσης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών και στην αποτίμηση των ζημιών που προκλήθηκαν από μια πυρκαγιά.

Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ιωάννης Γήτας

E: igitas@for.auth.gr

Συνημμένα αρχείαΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: