Οι σκέψεις ενός δασοφύλακα για την Θηροφυλακή και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

omospondiaki_thirofylaki

Ο κ Κώστας Κατσούδας είναι δασοφύλακας και μέσα από πόνημά του εκφράζει προσωπικές απόψεις γύρω από το θέμα της ιδιωτικής Θηροφυλακής, και η οποία, όπως αναφέρει, έχει ή θα πρέπει να έχει σχέση με τα ζητήματα οργάνωσης και περαιτέρω ενίσχυσης των δασικών υπηρεσιών. Τις δημοσιεύει με την ελπίδα για έναρξη μιας δημόσιας διαβούλευσης, χωρίς φανατισμούς, ταμπού και περιχαρακώσεις και με απώτερο στόχο τα ώτα ακουόντων.. Διαβάστε  όσα ενδιαφέροντα αναφέρει ο κ Κατσούδας.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ – ΘΗΡΑ – Κ.Ο.

Επειδή το θέμα της ιδιωτικής Θηροφυλακής αποτελεί μία εξαγγελία του Κυβερνητικού Κόμματος, η οποία έχει ή θα πρέπει να έχει σχέση με τα ζητήματα της οργάνωσης των δασικών υπηρεσιών, νομίζω πως θα ήταν χρήσιμο να παραθέσω κάποιες σκέψεις μου, κυρίως προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της άποψης να ενδυναμωθεί η Δασική Υπηρεσία στον τομέα αυτόν. Ορμώμενος από την καλώς κατά τη γνώμη μου, πολιτική προσέγγιση που ακούγεται με κάθε ευκαιρία από τη νέα πολιτική ηγεσία, για το σεβασμό και την τήρηση του Συντάγματος, θα πρέπει καταρχήν να υπενθυμίζεται συνεχώς τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα που εμφανίζει ο θεσμός αυτός από μόνος του όπως:

1. το ασυμβίβαστο της ανάθεσης της αστυνόμευσης της θήρας ή της θηροφύλαξης στους κυνηγούς, αφού στην ουσία αυτοί είναι ελεγχόμενοι

2. η απαξίωση, υποβάθμιση, αποσυντονισμός και κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων των δασικών υπηρεσιών και η σύγχυση που δημιουργείται στους πολίτες για το ρόλο τους

3. η εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων και ο ανούσιος ανταγωνισμός με ιδιωτικούς φορείς.

Εκτός αυτών, μία άλλη διάσταση που χρειάζεται να τονιστεί είναι αυτή της αντισυνταγματικότητας που εμφανίζει ο θεσμός της ιδιωτικής θηροφυλακής. Δηλαδή η αντισυνταγματικότητα της ανάθεσης σε ιδιώτες ή ν.π.ι.δ., κρισίμων καθηκόντων όπως τα ανακριτικά και αστυνομικά καθήκοντα που προορίζονται να ασκηθούν σε δημόσιες δασικές ή μη εκτάσεις σε κάθε πολίτη. Γιατί εκ των άλλων, με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσαν και οι ψαράδες να δημιουργήσουν δικό τους Λιμενικό Σώμα ή τα εμπορικά επιμελητήρια να δημιουργήσουν το δικό τους ιδιωτικό Σ.Δ.Ο.Ε.

Πέραν αυτών η αντισυνταγματικότητα αυτή έχει σοβαρά ερείσματα και μέσα από τη νομολογία του Σ.τ.Ε. με την γνωστή απόφαση της ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του Σ.τ.Ε. με αριθ. 1934/1998, στην οποία έχουν κριθεί τα επίμαχα ερωτήματα από καιρό και μάλιστα κατά τρόπο που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Η Ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με την απόφασή αυτή έκρινε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και μάλιστα με άρθρα τα οποία εξακολουθούν και ισχύουν αυτούσια μέχρι σήμερα, η ανάθεση αστυνομικής φύσεως καθηκόντων σε ιδιώτες ή ν.π.ι.δ. δεν είναι επιτρεπτή (βλ. σκεπτικό της παρ. 11 της απόφασης).

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην ένσταση αυτή προβάλλεται πολλές φορές από τις κυνηγετικές οργανώσεις, ότι δήθεν τα καθήκοντα αυτά είναι κάτω από την άμεση εποπτεία και ευχέρεια των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών και ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις έχουν ειδική οργάνωση και θεωρούνται συνεργαζόμενες με το κράτος και δικαιολογείται η αναγνώριση ή παραχώρηση αυτού του ….δήθεν «προνομίου»! Αυτό βέβαια δεν είναι ορθό και θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει πολλά επιχειρήματα αλλά υπάρχουν και κάποιες βασικές παρατηρήσεις ουσιώδους σημασίας, όπως:

1. Ο χαρακτήρας των Κ.Ο. δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την παραδοχή αυτής της επιχειρηματολογίας τους, αφού οι Κ.Ο. είναι αμιγώς ν.π.ι.δ. και μάλιστα με όλα τα νομικά χαρακτηριστικά που έχουν οι γνωστές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα (2005) οι κυνηγετικές οργανώσεις έχουν αναγνωρισθεί και χρηματοδοτηθεί από το ίδιο το Κράτος ως Μ.Κ.Ο.! Θυμίζω επίσης ότι μετά από ενδελεχή και λεπτομερή εξέταση του νομικού τους καθεστώτος μία κυνηγετική οργάνωση (η Κ.Ο.ΜΑ.Θ.) εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG ως Μ.Κ.Ο. Για να χρηματοδοτηθεί η Κ.Ο.ΜΑ.Θ. ως Μη Κυβερνητική Οργάνωση και κατ΄επέκταση να γίνει δεκτό ότι οι κυνηγετικές οργανώσεις μπορούν με βάσει το ισχύον νομικό τους καθεστώς να χαρακτηριστούν ως Μ.Κ.Ο., το τότε Υπουργείο Ανάπτυξης δέχτηκε το σκεπτικό γνωμοδότησης γνωστού καθηγητή (νυν Ευρωβουλευτή) του Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής του Α.Π.Θ. Ακολούθως με βάση τη γνωμοδότηση αυτή γνωμοδότησε αντίστοιχα και το ίδιο το Υπουργείο θετικά, δηλαδή με την ίδια σκέψη.

2. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από την πρώην πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και την Κ.Σ.Ε. η προσφυγή των Δασικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κατά «της απόφασης Χατζηγάκη» το 2009, είναι ενδεικτικός του συνταγματικού κωλύματος που έχει ο θεσμός των ιδιωτικών φυλάκων θήρας. Οι Δασικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις με την προσφυγή τους ουσιαστικά ζητούσαν την ακύρωση του θεσμού των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κ.Ο. ως αντισυνταγματικού, προβάλλοντας πρωτίστως το νομικό χαρακτήρα των κυνηγετικών οργανώσεων (δηλαδή ως αμιγώς ν.π.ι.δ. – ΜΚΟ) με την επίκληση της προαναφερόμενης 1934/1998 απόφασης της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε.. Τελικώς «αποφεύχθηκε» η επί της ουσίας εξέταση (από το Σ.τ.Ε.) αυτής της προσφυγής και τελικά η τότε πολιτική ηγεσία μετά από προφανείς «ενέργειες» των ενδιαφερομένων, κατέληξε να προχωρήσει σε νομοθετική τροπολογία (άρθ. 55 παρ. 3 εδ. 2 του ν. 4178/2013) και ουσιαστικά να ακυρώσει την απόφαση του «Χατζηγάκη», λίγους μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης της προσφυγής από το Σ.τ.Ε. Με αυτό τον τρόπο επιτεύχθηκε ο κυρίαρχος σκοπός. Να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα και να ακυρωθεί η ιδιωτική θηροφυλακή ως αντισυνταγματική. Ένα ακόμη γνωστό επιχείρημα που προβάλλεται κατά καιρούς και συχνά από την πλευρά των κυνηγών, για τη μη αξιοποίηση των χρημάτων που εισπράττει το Κράτος από τη θηρευτική διαδικασία.

3. Όπως είναι γνωστό το ίδιο το Κράτος στηρίζει οικονομικά τις Κ.Ο. αλλά και την Ιδιωτική Θηροφυλακή τους (ή την ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ, γιατί στην ουσία γι΄αυτήν έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί όλη αυτή η οργάνωση και οι νομοθετικές παρεμβάσεις με τροπολογίες). Με αποφάσεις του το Κράτος ουσιαστικά απαλλάσσει τις κυνηγετικές οργανώσεις από το άγχος να έχουν έσοδα, αφού ουσιαστικά «ωθούνται» οι κυνηγοί να γίνουν μέλη στους Κυνηγετικούς Συλλόγους και τους υποχρεώνει να καταβάλλουν τις τακτικές συνδρομές προς τους συλλόγους που επίσης το ίδιο το Κράτος καθορίζει. Για το λόγο αυτό το ποσοστό των κυνηγών που είναι μέλη στους κυνηγετικούς συλλόγους μπορεί να είναι περίπου 95 % και πλέον.

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που καταβάλλουν οι κυνηγοί, από την έκδοση των αδειών θήρας, καταλήγει στις Κ.Ο. (περίπου 80% και πλέον). Αυτό ως γνωστόν, γίνεται με αποφάσεις του ίδιου του Κράτους, λαμβάνοντας υπόψη μάλλον ως πρόφαση, τη διατήρηση και λειτουργία της ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. Και γράφω «πρόφαση» γιατί πρέπει να έχουμε υπόψην μας ότι με βάση το άρθ. 19 του Ν. 3170/2003 και ιδιαίτερα με βάση την παρ. 3 του άρθρου αυτού, τα χρήματα αυτά η Κ.Σ.Ε. μπορεί να διαθέτει (και τα διαθέτει) σε όποιες άλλες δράσεις θέλει εκτός της Θηροφυλακής, αρκεί οι δράσεις αυτές να μπορούν να χαρακτηρίζονται με την ευρεία έννοια και αορίστως ως «φιλοθηραματικές», να συνδράμουν γενικά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του θηράματος, στην αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ή της άγιας πανίδας, κλπ.

Με αυτό τον τρόπο φαίνεται ότι στην πραγματικότητα οι Κ.Ο. έχουν αναχθεί επίσημα σε «κρατικά εκτελεστικά όργανα» και διαχειρίζονται με βάση τις προτεραιότητες τους και την προβολή τους, την πλειονότητα των χρημάτων που προκύπτουν από τη θηρευτική διαδικασία. Έτσι όμως εμποδίζεται να υλοποιηθεί ενιαία από την Πολιτεία η θηρευτική πολιτική με βάση τις προτεραιότητες που θέτει η ίδια η κοινωνία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι χάνεται κάθε ευκαιρία να ανασχεδιαστεί και να αναδιοργανωθεί η θηρευτική δραστηριότητα και διαχείριση της άγριας πανίδας (ως οικονομική εισφορά της θήρας για τη χρήση αυτού του φυσικού πόρου της άγριας ζωής) από το ίδιο το Κράτος και τις υπηρεσίες του, καθώς κρατούνται καθηλωμένα τα έσοδα της Πολιτείας προκειμένου να εξυπηρετηθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες, ικανοποιώντας τις διοικήσεις των κυνηγετικών οργανώσεων.

Εδώ βέβαια η πλευρά των κυνηγών επικαλείται σχεδόν πάντα την ουσιαστική απουσία πολιτικής βούλησης να αξιοποιηθούν όπως πρέπει τα ήδη υπάρχοντα χρήματα από το Πράσινο Ταμείο (παλαιότερα τον Ειδικό Φορέα Δασών ή το Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) τα οποία είτε καλύπτουν άσχετες ανάγκες, είτε στην καλύτερη περίπτωση λιμνάζουν ή δεν έχουν στοχευμένες δράσεις σχετικά με τη θηρευτική διαδικασία.

Η άποψη όμως αυτή εκφράζει τη μισή αλήθεια διότι η άλλη μισή είναι ότι τροχοπέδη πολλές φορές στην ουσιαστική αξιοποίηση των χρημάτων αυτών, για τον σκοπό που επιβάλλεται να διοχετευθούν, είναι το μικρό τους ύψος σε σχέση με το πόσο μεγάλες ανάγκες πρέπει να εξυπηρετήσουν. Έτσι αποθαρρύνεται κάθε σκέψη ή συζήτηση από υπηρεσιακούς ή οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους για αναδιοργάνωση ή βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης, αφήνοντας το χρόνο να δείξει αν θα υπάρξουν ποτέ ώριμες συνθήκες. Μέχρι τότε όμως οι χαμένες δεν είναι σίγουρα οι κυνηγετικές οργανώσεις. Πολλές φορές έχουν τεθεί κατά καιρούς στο παρελθόν διάφορες σκέψεις και ιδέες για την αναδιοργάνωση της θηρευτικής διαδικασίας και δεν προχώρησε τίποτε εξαιτίας της αρνητικής στάσης των κυνηγετικών οργανώσεων, π.χ. Οργανισμός Θήρας, προσλήψεις θηροφυλάκων, εισαγωγή στη νομοθεσία της έννοιας του κυνηγότοπου, κλπ.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι η απροθυμία να υπάρξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία, γιατί αφενός οι διαθέσιμοι κρατικοί οικονομικοί πόροι φαντάζουν ανεπαρκείς και αφετέρου οι κυνηγετικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν πλέον εγκαθιδρύσει ένα ιδιότυπο νομικό καθεστώς και δεσπόζουν με την πολιτική τους επιρροή και την οικονομική τους δύναμη, αντιδρούν πάντα γιατί δεν θέλουν να χάσουν τα «κεκτημένα» και τον απόλυτο έλεγχο.

ΑΥΤΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ

Κων/νος Κατσούδας

Δασοφύλακας – Θεσ/νίκη

Πηγή: kynoclub.grΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

8 replies

 1. Ειναι δυνατον να φυλανε οι ιδιωτες θηροφυλακες το κυνηγι??? να κανουν δημοσιο ανακριτικο εργο και να τους ελεγχουν μελη ενος διοικητικου συμβουλιου που ειναι μονο κυνηγοι??? ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Πως ενας ιδιωτικος υπαλληλος να μην δεχθει πιεσεις στο εργο του? Ολοι ξερουν οτι Προεδροι και μελη των διοικητικων συμβουλιων πιεζουν στο θεμα των μυνησεων τους ιδιωτες φυλακες θηρας και τα παιδια για να μην χασουν την δουλεια τους δεν τους χαλανε τα ΄΄κεφια΄΄.
  Η λυση ειναι μια ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
  Ολα τα αλλα ειναι προς συμφερον των μονιμων κυνηγοπατερων

 2. Απαντώντας στον ΤΑΛΑΙΠΩΡΟ ΚΥΝΗΓΟ θα πω οτι είσαι τουλάχιστον άσχετος και ίσως πιστεύεις τις μπούρδες του Πάγκαλου για τους ΔΥ. Είμαι δασοφύλακας εχω κάνει άπειρους ελέγχους σε κυνηγούς σε διαφορετικά Δασαρχεία που εχω υπηρετήσει 1)οι δασοφύλακες σε πολλά δασαρχεία κινούνται με τα ΙΧ τους,οι θυροφύλακες έχουν και δωρεάν καύσιμα 2)οι δασοφύλακες έχουν και άλλα αντικείμενα ολη τη μέρα οχι μόνο το κυνήγι 3)αφού θελειςστοιχεία ψάξε καλύτερα πόσες φορές με επέμβαση ΚΟ έχουν <> λαθροθήρες τα δικαστήρια

  • έχουν απαλλάξει λαθροθήρες

   • ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΙΣ Κ.Ο. ΚΑΙ ΦΙΛΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΑ ΝΟΜΙΖΩ ΗΜΟΥΝ ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ( ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΑΨΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ). ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΘΩΩΝΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΓΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑ,

 3. Τι λέτε ρε παιδιά. Δίκιο έχει στα περισσότερα σημεία του κειμένου ο δασοφύλακας. Ούτε συγκρίσεις κάνει ούτε κατηγορεί τους ιδιωτικούς θηροφύλακες. Απλά αναφέρει για το ασυμβίβαστο του θεσμού, την αντισυνταγματικότητα του και τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετούνται από το χειρισμό των υποθέσεων της θήρας από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου καθώς εδώ και δεκαετίες καμία ουσιαστική τομή προς το καλύτερο δεν έγινε σχετικά με την οργάνωση της θήρας στην Ελλάδα η οποία βασίζεται σε νομοθετικά κείμενα 50 και πλέον ετών. Να είστε σίγουροι ότι αυτό το καταλαβαίνουν και οι έλληνες κυνηγοί. Δε νομίζω κανείς να διαφωνεί σε αυτό. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της ιδιωτικής θηροφυλακής μπορούμε να δεχτούμε ότι δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης και μέχρι σήμερα επικρατεί η υποκειμενική αίσθηση που έχει ο καθένας. Σίγουρα πάντως δε νομίζω κάποιος να θεωρεί ότι υπάρχει επαρκή θηροφύλαξη με τους 200 πάνω κάτω ιδιωτικούς θηροφύλακες που υπηρετούν σήμερα σε μόνιμη βάση σε όλη την Ελλάδα και άλλους τόσους περίπου εποχιακούς που τους προσλαμβάνουν και εργάζονται όπως εργάζονται από τους κυνηγετικούς συλλόγους. Σχετικά με τα απόλυτα νούμερα και στατιστικά που παρουσιάζονται κατά καιρούς από τις κυνηγετικές οργανώσεις σημειώνω ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συγκριτικά αφού ούτε με ασφαλή ιστορικά δεδομένα μπορούν να αξιολογηθούν ούτε υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία με τα ίδια ή έστω με παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτά της ιδιωτικής θηροφυλακής. Οι «γενικοί» δασοφύλακες (εδώ μπορούμε να πούμε πως υπάρχει ασφαλές συγκριτικό ιστορικό υπόβαθρο στατιστικών στοιχείων με μηνύσεις, κλπ) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη τεμπελιάς των υπαλλήλων ή παράδειγμα αναποτελεσματικότητας των δασικών υπηρεσιών σε σχέση με τις επιδόσεις τους στον τομέα της θηροφυλακής. Όταν γίνεται αυτό τότε υπεραπλουστεύουμε το πρόβλημα (προφανώς από ορισμένους γίνεται σκόπιμα αυτό) αφού συγκρίνουμε ανόμοια πράγματα.

 4. …Το σημαντικό τους έργο της αποτελεσματικής δίωξης της λαθροθηρίας;;; Πλάκα μας κάνεις; Ανεξέλεγχτοι είναι οι λαθροθήρες. Κυνηγούν ακόμα και με βάρκες σε περιοχές απολύτου προστασίας. Δεν ξέρω τι κάνουν οι δασικοί αλλά και οι θηροφύλακες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ίσως εννοείς ότι φέρνουν αποτέλεσμα όσοι υπάρχουν γιατί είναι πολύ λίγοι για να φέρουν αποτέλεσμα συνολικά. Τι να το κάνω εγώ όταν έχεις 5 θηροφύλακες που τσιμπάνε 2 λαθροθήρες το τρίμηνο τη στιγμή που οι λαθροθήρες είναι χιλιάδες; Αν δεν ευαισθητοποιηθούν και δεν κινητοποιηθούν σοβαρά οι κυνηγετικοί σύλλογοι, αν δεν καταγγείλουν-μαντρώσουν οι ίδιοι τους εξυπνάκηδες, σε λίγο δεν θα έχει μείνει φτερό και πούπουλο να κυνηγήσουν.

 5. Δεν ξέρω τι συμφέροντα εξυπηρετεί ο συγκεκριμένος δασοφύλακας αλλά η απάντηση που το δόθηκε παραπάνω είναι επαρκής…

  Αν τολμάει ας τα δημοσιεύσει αυτά τα στοιχεία για τις μηνύσεις και τότε βλέπουμε…

  Και ας συμπεριλάβει και τα χρόνια πριν το 2000 οπότε και ιδρύθηκε επίσημα η θηροφυλακή των κυνηγετικών οργανώσεων για να αποκαλυφθεί το μεγαλείο της υπηρεσίας του στην πάταξη της λαθροθηρίας…

  Παρακάτω απόφαση του 2014 και οχι του 1998 που για τους δικούς του λόγους προτίμησε να χρησιμοποιήσει ο συγκεκριμένος δασοφύλακας…

  Με μία φράση όλη η στάση των δασικών που πολεμάνε τις κυνηγετικές οργανώσεις εκφράζεται με το “να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα”…

  “Με πρόσφατη Απόφαση του (2867/2014) το Συμβούλιο της Επικρατείας, απέρριψε την αίτηση των Πανελλήνιων Ενώσεων των Δασολόγων και των Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων με την οποία ζητούσαν την ακύρωση της σχετικής διαδικασίας πρόσληψης και λειτουργίας των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων. Δηλαδή, επεδίωκαν τη διάλυση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

  Η παραπάνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι μεγάλης σημασίας, γιατί θωράκισε ακόμη περισσότερο την Θηροφυλακή των Κυνηγετικών μας Οργανώσεων, που λειτουργεί αποτελεσματικά στην προσπάθεια των κυνηγών για την προστασία του περιβάλλοντος.

  Έτσι, οι θηροφύλακες μας εξασφαλίζοντας πλήρως την νομική τους υπόσταση θα συνεχίσουν, σε συνεργασία πάντα με τις Δασικές Υπηρεσίες, το πολύ σημαντικό τους έργο της αποτελεσματικής δίωξης της λαθροθηρίας σε όλη τη χώρα, έργο το οποίο έχει αναγνωρισθεί από φιλοπεριβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας μας, αλλά και στο εξωτερικό σε διεθνή συνέδρια.”

  http://www.ksellas.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=204:nomikh-thorakish-thirofilaki&catid=21:epikairothta&Itemid=151&lang=el

 6. ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ ΚΑΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΠΛΗΝ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΗΡΑ Π.Χ ΕΛΕΓΧΟΥΣ-ΜΥΝΗΣΕΙΣ-ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚΑ. ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΚΟΥΣΕΙ ΔΑΣΙΚΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΥΛΛΑΒΕΙ ΛΑΘΡΟΘΗΡΕΣ, ΓΙΑΤΙ? ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ Η ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ Η ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΑΡΑΞΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ? ΑΡΑΓΕ ΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΜΕ ΖΗΛΟ? ΑΜΦΙΒΑΛΩ ΚΥΡΙΟΙ ΑΠΛΑ ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΕΝΑ ΣΩΜΑ (ΠΟΥ ΕΓΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ) ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑΙΑ ΞΑΠΛΑ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ. ΚΑΙ ΞΑΝΑΛΕΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΑΨΟΓΟΙ ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ. ΚΥΡΙΕ ΚΑΤΣΟΥΔΑ ΠΑΡΑΘΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΥΝΗΣΕΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΑΣ ΚΡΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: