Συνεργασία ΜΑΙΧ-Δ/νσης Δασών Χανίων για τα αρωματικά φυτά

Συνάντηση εργασίας σχετικά με την πορεία του πιλοτικού προγράμματος “Μακροχρόνια παρακολούθηση αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους” πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.). 

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Δ/ντρια Δασών Χανίων κ. Π. Σκλαβάκη και στελέχη της Διεύθυνσης Δασών Χανίων, ενώ από την πλευρά του Μ.Α.Ι.Χ. συμμετείχαν ο διευθυντής δρ Γ. Μπαουράκης και ερευνητές του Ινστιτούτου. Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ξεκίνησε πριν λίγους μήνες και έχει στόχο αφενός την αξιολόγηση και παρακολούθηση των φυσικών πληθυσμών 4 αρωματικών φυτών ενδιαφέροντος (ρίγανη, φασκόμηλο, ματζουράνα, μαλοτήρα), ώστε να αποτελέσει την αξιόπιστη επιστημονική βάση για την έκδοση των ρυθμιστικών διατάξεων συλλογής αρωματικών φυτών από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, και αφετέρου την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης συλλογής, καλλιέργειας και εμπορίας των αρωματικών φυτών με στόχο την πιστοποίηση του τοπικού προϊόντος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε παρουσίαση από τους ερευνητές του Μ.Α.Ι.Χ. των προπαρασκευαστικών δράσεων του προγράμματος, που αφορούν κατά κύριο λόγο στα πεδία της χαρτογραφικής αποτύπωσης των φυσικών πληθυσμών των αρωματικών φυτών από ήδη διαθέσιμες πηγές και στον προγραμματισμό των προσεχών εργασιών καταγραφής και αξιολόγησης της κατάστασής τους.

Για τη χαρτογράφηση των φυσικών πληθυσμών και των καλλιεργούμενων εκτάσεων των αρωματικών φυτών στα Χανιά παρουσιάστηκαν οι προκαταρτικοί χάρτες και οι βάσεις δεδομένων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Τα στοιχεία περιλάμβαναν τη χαρτογραφική αποτύπωση των φυσικών πληθυσμών, καθώς και των αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Δασών Χανίων για τις συλλογές και τις καλλιέργειες. Έγινε περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης που θα αναπτυχθεί και συζητήθηκαν βασικές τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, το περιεχόμενο των δεδομένων και τη βελτίωση της ποιότητας και ακρίβειας έτσι ώστε η εφαρμογή που θα αναπτυχθεί να αποτελεί για τη Διεύθυνση Δασών Χανίων ένα χρήσιμο εργαλείο.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος έχει γίνει συλλογή δευτερογενών οικονομικών και απογραφικών στοιχείων των πλέον εμπορικών αρωματικών φυτών. Επίσης οι κυριότερες μονάδες μεταποίησης στην Ελλάδα καθώς και η κατηγοριοποίηση των αρωματικών φυτών ως εμπορεύσιμα αγαθά σύμφωνα με τις διαδικασίες εμπορίου και τα διεθνή εμπορικά πρότυπα. Παράλληλα έχει ξεκινήσει προσπάθεια διερεύνησης της αλυσίδας εφοδιασμού αρωματικών φυτών και σχεδιασμού του συστήματος αναγνώρισης και ταυτοποίησης της τοπικής παραγωγής, με στόχο την ενδυνάμωση και προστασία της καθώς και την αύξηση της αξίας της προσφέροντας επιπλέον εισόδημα στον τόπο μας.

Από την πλευρά της Διεύθυνσης Δασών Χανίων επιβεβαιώθηκε η διάθεση στενής συνεργασίας για την υποστήριξη των εργασιών του προγράμματος, έτσι ώστε, παράλληλα με την αειφορική διαχείριση των αρωματικών φυτών από την τοπική κοινωνία των Χανίων, να διασφαλιστεί η σε βάθος χρόνου βιωσιμότητα των φυσικών πληθυσμών των αρωματικών φυτών.

Αναδημοσίευση από: ΝΕΑ ΚΡΗΤΗΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: