Κλειδί για την απασχόληση οι δασικοί συνεταιρισμοί

Ζωτικής σημασίας κινητήριο δύναμη για το δασικό τομέα της Ε.Ε. χαρακτήρισε τους συνεταιρισμούς η προεδρία της συνεταιριστικής οργάνωσης Cogeca, κατά τη διάρκεια Επιχειρηματικού Φόρουμ στο Ελσίνκι και τόνισε ότι είναι ζωτικής σημασίας η πιο στοχευμένη στήριξη των επενδύσεων, της έρευνας και της καινοτομίας προκειμένου να καταφέρουν να εκπληρώσουν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.

Πηγή: AgroNews

Με παραδείγματα από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ιταλία, η προεδρία της Cogeca εξέτασε στη διάρκεια του φόρουμ, τις επιχειρηματικές στρατηγικές που εφαρμόζονται από τους δασικούς συνεταιρισμούς με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και την καλύτερη ανταπόκριση στις ευκαιρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δασικοί συνεταιρισμοί καθώς και το πλαίσιο που βασίζεται στη βιο-οικονομία.

Η παρουσίαση που προσφέρθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έδειξε ποιες είναι οι δυνατότητες χρηματοδότησης για έργα διαφορετικού μεγέθους για την υποστήριξη των συνεταιριστικών δραστηριοτήτων. Μιλώντας στο Φόρουμ, ο πρόεδρος της Cogeca Christian Pees, δήλωσε ότι: «Τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, για την ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την περαιτέρω ανάπτυξη της βιοοικονομίας» .

«Οι Συνεταιρισμοί οδηγούν στην ανάπτυξη του δασικού τομέα και είναι ζωτικής σημασίας γι’ αυτούς να είναι καινοτόμοι, προκειμένου να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους. Η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα είναι απαραίτητες για τις δασοκομικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις, αλλά και να δημιουργήσει νέες αλυσίδες αξίας», είπε.

Και συνέχισε λέγοντας «Προκειμένου να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους, θα πρέπει επίσης να είναι σταθερές οι συνθήκες της αγοράς και συνεκτικές οι πολιτικές τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε επίπεδο ΕΕ. Οι επενδυτικές αποφάσεις πρέπει να υποστηρίζονται από το κατάλληλο πλαίσιο πολιτικής – η καλύτερη αναγνώριση του ρόλου τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο είναι ζωτικής σημασίας. Με πιο εφαρμοσμένη έρευνα και καινοτομία και με κατάλληλα προσαρμοσμένες μεθόδους διαχείρισης, οι δασικοί συνεταιρισμοί μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στον αυξανόμενο ρόλο του τομέα σε σύγκριση με όλους τους στόχους έναντι της αλλαγής του κλίματος, της αποδοτικότητας των πόρων και τη βιωσιμότητα. Τα Logistics και η ενεργοποίηση της βιομάζας, καθώς και οι καινοτόμοι μέθοδοι επεξεργασίας είναι επίσης ζωτικής σημασίας».

Επιπλέον, συγχωνεύσεις συνεταιρισμών – τόσο σε εγχώριο όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο – ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον, αλλά μπορούν επίσης να επιδιωχθούν διάφορα άλλα είδη κοινών επιχειρήσεων και συνεργατικών δράσεων. Αυτά τα επιχειρηματικά σχέδια είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να καρπωθούν τα οφέλη των οικονομιών κλίμακας, την ίδια στιγμή θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες και οι κάτοχοι δασών έχουν εμπλακεί πλήρως και συνεισφέρουν στην τοπική και περιφερειακή οικονομία.

AgroNewsΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: