Περισσότερη χρηματοδότηση για προγράμματα φυσικού κεφαλαίου

Η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα δεν συνιστούν συνηθισμένους στόχους επενδυτών και τραπεζιτών. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου θέλει να το αλλάξει αυτό επενδύοντας χρήματα προς όφελος της φύσης, ως πόρου που έχει ανάγκη μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι ως προς εξάντληση αγαθού.

viopoikilotita biodiversity

Πηγή: Περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου (NCFF), που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στην ενίσχυση της χρηματοδότησης για την προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος μέσω της κινητοποίησης πόρων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων στα οικοσυστήματα.

«Για να προστατεύσουμε την ποικιλότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος, πρέπει να προβάλλουμε την ποικιλία των χρηματοδοτικών πηγών μας. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου συνιστά ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ το οποίο μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τη φύση και να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, μετατρέποντας τη βιοποικιλότητα σε κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης», δήλωσε ο Karmenu Vella, ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και αλιείας, ανακοινώνοντας το κονδύλι.

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου, ύψους 125 εκατ. ευρώ, λειτουργεί ως μια τραπεζική διευκόλυνση για το περιβάλλον. Παρέχει δάνεια σε «αποδοτικά έργα» και επενδύσεις που αποδεικνύουν πώς το φυσικό κεφάλαιο μπορεί να παράγει έσοδα ή να εξοικονομήσει έξοδα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους στόχους της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το κλίμα.

Οι πράσινες σκεπές ή η προστασία από τις πλημμύρες με βάση οικοσυστήματα αποτελούν παραδείγματα έργων «πράσινων υποδομών» τα οποία είναι επιλέξιμα για στήριξη από τη χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου. Είναι επίσης έργα πράσινων υποδομών τα έργα που στηρίζονται σε οικοσυστήματα και αφορούν τον οικοτουρισμό, προγράμματα για τα δάση και επιχειρήσεις υδατοκαλλιέργειας που προωθούν τη βιοποικιλότητα ή συμβάλλουν στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επιχειρηματική πρόταση (για τη βιοποικιλότητα)

Σύμφωνα με το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο συνεισφέρει 50 εκατ. ευρώ ως εγγύηση και 10 εκατ.α ευρώ για την οικοδόμηση ικανοτήτων, είναι σημαντικό, σε τέτοια έργα, να παρουσιάσουν οι αποδέκτες αποτελεσματικούς τρόπους προστασίας της βιοποικιλότητας ή των οικοσυστημάτων, καθώς και την απόδοση της επένδυσης.

Η χρηματοδοτική διευκόλυνση αναμένεται να στηρίξει έως και 12 έργα κατά την πιλοτική του φάση μέχρι το 2017, με το καθένα από αυτά να λαμβάνει 5-15 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδοτική διευκόλυνση φυσικού κεφαλαίου θα χρηματοδοτήσει έως και το 75 % του συνολικού κόστους του έργου. Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει πρόταση για έργο στην ΕΤΕπ, ενώ στόχος πρέπει να είναι να διασφαλίζεται γεωγραφική και θεματική ισορροπία κατά την περίοδο εφαρμογής.

Τα επιτυχή έργα, εκτός από ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο που συνεπάγεται φερέγγυα και αναπαραγώγιμα αποτελέσματα όσον αφορά του στόχους της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, πρέπει να πληρούν τα τυπικά επενδυτικά κριτήρια της ΕΤΕπ και να αποδεικνύουν την αξία που προσθέτουν στο πρόγραμμα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα ή την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επομένως… μήπως έχετε να υποβάλετε καμία επιχειρηματική πρόταση για τη βιοποικιλότητα;ΚατηγορίεςΠεριβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: