Day: 21/04/2015

∆ήλωση βοσκήσιμων γαιών

Η κατά τόπους αρμόδια δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου) να πληροφορεί, για την έκταση για την οποία ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει