Ψάχνουν τρόπο για την νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών. – Θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσεις

poulia

Αντιδράσεις και τριγμούς προκαλεί η απόφαση της Κυπριακής Κυβέρνησης να εντάξει στο στρατηγικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης αγρίων πτηνών στην Κύπρο, τη δυνατότητα νομιμοποίησης του κυνηγιού αμπελοπουλιών. Η Κυβέρνηση ετοίμασε Στρατηγικό Σχέδιο με πρωταρχικό στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος της παράνομης παγίδευσης και τις δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρει, κυρίως στην πανίδα και στη βιοποικιλότητα του νησιού.

Για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, δίνεται η δυνατότητα εξέτασης και άλλων εναλλακτικών τρόπων μείωσης των επιπτώσεων στην πανίδα και στη βιοποικιλότητα, από την παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών, όπως είναι η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών, κατά παρέκκλιση, κάτω από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα όσα προνοούνται τόσο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ) όσο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο.

Συγκεκριμένα, κατά το υπουργείο Εσωτερικών, το εν λόγω μέτρο είναι δυνατό να επιφέρει τα πιο κάτω αποτελέσματα:

  1. Θετικές επιπτώσεις, στα είδη πτηνών που δεν αποτελούν στόχο των παγιδευτών (non target species). Η αδιάκριτη θήρευση διαφορετικών ειδών πτηνών, μεταξύ των οποίων και κάποια απειλούμενα είδη, είναι δυνατό να περιοριστεί σημαντικά βάσει της «οδού» που περιγράφεται πιο πάνω.
  2. Θα μειωθεί η ζήτηση αμπελοπουλιών στα εστιατόρια που παράνομα σερβίρουν αμπελοπούλια.
  3. Θα μειωθεί η ζήτηση αμπελοπουλιών από τους καταναλωτές προς τους παγιδευτές.
  4. Θα μειωθεί σημαντικά το οικονομικό όφελος των ομάδων που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα οι οποίες έχουν μεγάλα οικονομικά οφέλη από το παράνομο εμπόριο αμπελοπουλιών.
  5. Θα επιτευχθεί κλιμακωτή μετακίνηση των μικρών παγιδευτών (που είναι και η μεγαλύτερη μάζα των παγιδευτών) σε εναλλακτικό, επιλεκτικό, νόμιμο τρόπο θήρευσης των αμπελοπουλιών.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις με κοινή ανακοίνωσή τους καταδικάζουν τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» που εισήχθη στο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών και την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Committee Against Bird Slaughter (CABS – Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών) και το Foundation Pro Biodiversity (SPA – Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας) καταδικάζουν την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών, το οποίο αντί να στοχεύει στην πάταξη, ανοίγει το δρόμο για τη νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών.

Υποστηρίζουν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο με «εναλλακτικό σχεδιασμό», ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003), όσο και με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) καθώς και Διεθνείς Συμβάσεις (Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και Σύμβαση της Βόννης του 1979) και ουσιαστικά ισοπεδώνει χρόνια προσπαθειών προς αντιμετώπιση του επίμονου και σοβαρού προβλήματος της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πουλιών.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καταδικάζουν επίσης την παραπλάνηση του κοινού, καθότι για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του Στρατηγικού Σχεδίου, ουδέποτε τέθηκε προς συζήτηση «η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών».

Από πλευράς του το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, κάνει λόγο για ακραίο κυβερνητικό λαϊκισμό, εκφράζοντας ταυτόχρονα την έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια νομιμοποίησης του κυνηγίου των αμπελοπουλιών. Το Κίνημα τάσσεται κάθετα εναντίον της χαλάρωσης των μέτρων πάταξης της θήρευσης των προστατευόμενων πουλιών και καλεί την Κυβέρνηση να εγκαταλείψει τους επικίνδυνους λαϊκισμούς της.

Γράφει: Άγγελος Νικολάου – http://www.philenews.comΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Θήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: