Νέο Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Δασολογίας Δ.Π.Θ. «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

duth

Με απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ, Αθανάσιου Καραμπίνη, εγκρίθηκε από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία».

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία», με τις εξής κατευθύνσεις:

1.    Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη.
2.    Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα και στη θερινή περίοδο (εντατικό πρόγραμμα).

 Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: