Η ευρωπαϊκή νομοθεσία κρατά τη φύση ζωντανή

biodiversity

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη νέα έκθεσή της για την κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι συνεχίζει η απώλεια της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και ότι η ευρωπαϊκή φύση εξακολουθεί να απειλείται. Η νέα αυτή έκθεση όμως φανερώνει, για πρώτη φορά, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι με την κατάλληλη προστασία και διαχείριση, η φύση μπορεί να ανακάμψει. Για το WWF η έκθεση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι δύο βασικές οδηγίες για την προστασία της φύσης, – η οδηγία για τους οικοτόπους και η οδηγία για τα άγρια πτηνά – παραμένουν τα πλέον αποτελεσματικά θεσμικά εργαλεία για τη διατήρηση της φύσης στην Ευρώπη. 

Σχολιάζοντας την έκθεση ο διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF Τόνι Λόνγκ, δήλωσε: «Ο πρόεδρος Γιούνκερ θα πρέπει να διαβάσει προσεκτικά αυτή την έκθεση που ετοίμασε η δική του Επιτροπή, καθώς δείχνει ποια είναι τα σωστά εργαλεία για την προστασία της φύσης της Ευρώπης και τελικά για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Η Ευρώπη έχει στα χέρια της έναν πολύτιμο θησαυρό που πρέπει να υπερασπιστούμε από συνεχώς αυξανόμενες απειλές όπως είναι οι μη βιώσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών και η εντατικοποίηση της γεωργίας. Υπάρχουν σωστοί τρόποι για να αξιοποιείται η φύση, και αυτοί είναι οι τρόποι που πάντοτε αποδεικνύουν ότι η επένδυση στην προστασία της φύσης είναι μία επιλογή που συμφέρει.

Αναμένουμε ότι αυτή η νέα επιστημονική τεκμηρίωση θα συμβάλει στην τρέχουσα αξιολόγηση των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση. Συγκεκριμένα παραδείγματα από διαφορετικές χώρες δείχνουν ότι όταν υπάρχει αποτελεσματική προστασία, η φύση ανακάμπτει προς όφελος των ανθρώπων και των κοινωνιών. Περισσότεροι από 100.000 ευρωπαίοι πολίτες έχουν ήδη καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει αυτές τις οδηγίες. Η φωνή τους πρέπει να εισακουστεί.»

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι η φύση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να απειλείται καθώς μόνο το 23% των ειδών και το 16% των οικοτόπων βρίσκονται σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης. Η εντατική γεωργία καθώς και επιβαρυντικές υποδομές ενέργειας και μεταφορών εντοπίζονται ως οι βασικές αιτίες για την υποβάθμισης της φύσης. Η δραματική κατάσταση ποταμιών, υγρότοπων και λιμνών είναι επίσης ενδεικτική, με το 51% των υγροτοπικών οικοτόπων να βρίσκεται σε κακή κατάσταση διατήρησης.

Το WWF ελπίζει ότι η έκθεση θα συμβάλει στη αξιολόγηση της καταλληλότητας των οδηγιών για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά που δρομολογείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτήν την περίοδο. Στα συμπεράσματα της έκθεσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000 στην ανάκαμψη απειλούμενων οικοτόπων και ειδών. Το WWF καλεί τους πολιτικούς στις Βρυξέλλες και στα κράτη μέλη να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα συμπεράσματα αυτά, καθώς θα κληθούν τους επόμενους μήνες να αποφασίσουν το μέλλον της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη φύση.

Ειδικότερα όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να σημειωθεί η απουσία επίκαιρων δεδομένων: η έκθεση δεν περιλαμβάνει ανανεωμένα στοιχεία για την κατάσταση της φύσης στην Ελλάδα. Το κρίσιμης σημασίας πρόγραμμα παρακολούθησης και εποπτείας των προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της χώρας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε, με μεγάλη καθυστέρηση και με πολλές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ανανεωμένων στοιχείων στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη και η ολοκλήρωσή του χρήζει άμεσης στήριξης από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου περιβάλλοντος, ώστε να καλύψει μεγάλα κενά γνώσης για τα είδη και τους οικότοπους, αλλά και για να δώσει απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να τεθούν προτεραιότητες για τη λειτουργική και αποτελεσματική προστασία της ελληνικής φύσης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πηγή: WWF Ελλάς, i.christopoulou@wwf.gr, 210-3314893ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: