Καταγραφή αντικειμένων – αρμοδιοτήτων των γεωτεχνικών στους Ο.Τ.Α. Α´ βαθμού

GEOTEE2

Αναλυτική καταγραφή των καθηκόντων – αρμοδιοτήτων που ασκούν, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, οι γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Κτηνίατροι, Γεωλόγοι, Ιχθυολόγοι), οι οποίοι στελεχώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες, απέστειλε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

«Η εν λόγω καταγραφή αντικειμένων – αρμοδιοτήτων αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για την καλύτερη αξιοποίηση του γεωτεχνικού επιστημονικού προσωπικού των Δήμων και θα συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας τους, αλλά και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να τεθούν, με τη μορφή εγκυκλίου, υπόψη των Δήμων της χώρας, ενόψει των διαδικασιών τροποποίησης των οικείων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας» τονίζει στο έγγραφο του το ΓΕΩΤΕΕ.

Σχετικό αρχείο:

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags:

1 reply

  1. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας οι πυρκαγιές περιλαμβάνονται στα κλπ.; Υπάρχουν ακετά Δημοτικά Δάση.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: