Στελέχωση ή κατάργηση των δασαρχείων του νομού Ευρυτανίας;

logo dasarxeio

1. Κατάργηση Δασαρχείων Καρπενησίου και Φουρνά

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έλαβε, το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου, έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (Γραφείο Γενικού Γραμματέα) με θέμα την ενοποίηση – συγχώνευση δασικών υπηρεσιών των Π.Ε. Ευρυτανίας, Φωκίδας και Μαγνησίας. Πριν από λίγες ημέρες, αντίγραφό του κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από όπου και μεταφέρουμε ορισμένα αποσπάσματα που αφορούν τα δασαρχεία της Ευρυτανίας.

Όπως αναφέρει το έγγραφο, «Στις Δασικές Υπηρεσίες της Π.Ε. Ευρυτανίας (Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας, Δασαρχείο Καρπενησίου και Δασαρχείο Φουρνά)… η στελέχωση των Δασικών Υπηρεσιών έχει κενά σε ποσοστό 75% σε υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε. Γεωτεχνικών/Δασολόγων και σε ποσοστό 63% σε υπαλλήλους του κλάδου Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας Δασοπονίας».

Στη συνέχεια, τονίζει ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη προσωπικού στις προαναφερόμενες υπηρεσίες η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με μεταθέσεις/μετακινήσεις από άλλες Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διότι, πλην ελάχιστων υπηρεσιών και στις άλλες υπάρχουν κενές θέσεις οι οποίες συνεχώς αυξάνονται λόγω της γήρανσης και κατά συνέπεια των αθρόων συνταξιοδοτήσεων. Ούτε είναι δυνατή, όπως αναφέρει, η πρόσληψη τόσων υπαλλήλων για να καλυφθούν οι θέσεις λόγω των δύσκολων δημοσιονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα. Επειδή όμως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και με το δεδομένο ότι Δασικές υπηρεσίες όπως το Δασαρχείο Φουρνά, το Δασαρχείο Λιδωρικίου, το Δασαρχείο Σκοπέλου αδυνατούν να λειτουργήσουν με ότι αυτό συνεπάγεται προτείνεται η κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου 2 του Ν.2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 10 που διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α).

Στο τέλος παρατίθενται οι προτάσεις: «Εισηγούμαστε την κατάργηση των Δασαρχείων Καρπενησίου και Φουρνά και μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων και των υπαλλήλων στην Διεύθυνση Δασών της Π.Ε Ευρυτανίας. Στη θέση του καταργούμενου Δασαρχείου Φουρνά θα λειτουργήσει επανδρωμένο δασονομείο με προϊστάμενο δασολόγο ή δασοπόνο και υπαλλήλους του του κλάδου δασοφυλάκων. Παρακαλούμε για την έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος….».

2. Στελέχωση των Δασαρχείων Καρπενησίου και Φουρνά

Σήμερα, ο βουλευτής Ευρυτανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Θωμάς Κώτσιας, κατέθεσε ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα την στελέχωση των Δασαρχείων Καρπενησίου και Φουρνά του νομού Ευρυτανίας.

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Είναι γνωστό ότι η Ευρυτανία είναι η πλέον δασική περιοχή της χώρας. Τα δάση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του νομού, παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική οικονομική δραστηριότητα αλλά και στην ευρύτερη εθνική οικονομία. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες ξυλείας και άλλων περιοχών της χώρας τροφοδοτούνται την πρώτη ύλη από τα δάση της Ευρυτανίας, ενώ ξύλα από τα ίδια δάση χρησιμοποιούνται και για τη θέρμανση και άλλων περιοχών πλην της Ευρυτανίας.

Γι’ αυτούς τους λόγους ο ρόλος των δύο Δασαρχείων, που υπάρχουν στο νομό στο Καρπενήσι και στη Φουρνά, είναι εξαιρετικά σημαντικός δεδομένου ότι καλούνται να διαχειριστούν όλα τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική εκμετάλλευση, την διαχείριση, την ανάπτυξη αλλά και την προστασία των δασών από παράνομες επεμβάσεις (πχ λαθροϋλοτομία, εμπρησμοί κλπ) και φυσικές καταστροφές (πλημμύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ.) Ταυτόχρονα τα δύο Δασαρχεία είναι επιφορτισμένα και με την ευθύνη της μελέτης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης χειμάρρων, δασικής οδοποιίας, βοσκοτόπων κλπ. καθώς και με την διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών, όπως είναι οι πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεων που είναι απαραίτητες για την τακτοποίηση κληρονομικών υποθέσεων, τη σύναψη συμβολαίων, την έκδοση οικοδομικών αδειών, γνωμοδοτήσεις κλπ.

Τα τελευταία χρόνια λόγω και των μνημονιακών πολιτικών, τα δύο δασαρχεία αδυνατούν να ανταποκριθούν ακόμα και στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους λόγω έλλειψης προσωπικού, κυρίως δασολόγων και δασοπόνων και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Δασαρχείο Φουρνά, που διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα και πιο παραγωγικά δασικά συμπλέγματα υπηρετεί ένας δασολόγος (ο Δασάρχης, οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα συνταξιοδότησης), 7 δασοφύλακες, ένας οδηγός και κανένας δασοπόνος ή διοικητικός υπάλληλος. Απαιτείται άμεσα η στελέχωσή του με τρείς (3) Δασολόγους, δύο (2) Δασοπόνους, έναν (1) Διοικητικό – Οικονομικό υπάλληλο και έναν χειριστή χωματουργικών μηχανημάτων. Και στο Δασαρχείο Καρπενησίου, που διαχειρίζεται τα 2/3 των δασών του νομού, απαιτείται η άμεση στελέχωσή του με τέσσερις (4) Δασολόγους, τρεις (3) Δασοπόνους, δύο (2) Διοικητικούς – Οικονομικούς υπαλλήλους και δύο (2) οδηγούς.

Κατόπιν όλων αυτών ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός:

 • Ποια μέτρα προτίθεται να πάρει προκειμένου να στελεχωθούν τα δύο Δασαρχεία της Ευρυτανίας με το αναγκαίο προσωπικό;
 • Είναι διατεθειμένο το αρμόδιο Υπουργείο στο πλαίσιο της διοικητικής ανασυγκρότησης να καλύψει τα κενά είτε με προσλήψεις είτε με μεταθέσεις, μετατάξεις και μετακινήσεις των απαιτούμενων στελεχών για τη λειτουργία των δυο Δασαρχείων;

Ο ερωτών βουλευτής

Θωμάς Κώτσιας

Όπως καταλαβαίνετε, ο ίδιος υπουργός που πρόσφατα έλαβε εισήγηση από τον επικεφαλής των δασικών υπηρεσιών της Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας με την οποία του ζητήθηκε η κατάργηση των δυο δασαρχείων της Ευρυτανίας, θα πρέπει να απαντήσει στον βουλευτή Ευρυτανίας του κυβερνώντος κόμματος για τα μέτρα που προτίθεται να πάρει προκειμένου να στελεχωθούν τα συγκεκριμένα δασαρχεία.

Άραγε, στην απάντηση του θα αναφερθεί στην επίμαχη εισήγηση;ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

2 replies

 1. ΤΙ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΤΩΡΑ;;;;;; ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ. ΕΠΕΙΤΑ ΤΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ’30. ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΙΠΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. ΣΤΑ ΦΟΥΡΝΑ ΟΙ ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΆ ΟΙ EXTRA ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΥ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ.

 2. Θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς με πέντε μόνο λέξεις (τρεις χωρίς τα άρθρα): ΤΟ ΓΑΡ ΠΟΛΥ ΤΗΣ ΘΛΙΨΕΩΣ …..
  Πλην όμως αν το καλοσκεφτείς ίσως να αποτελέσει αυτή η ενέργεια το τσίμπημα της μύγας για να ξυπνήσει ο δασικός κόσμος και κυρίως ο ΠΕ κλάδος, καθώς έχει τα όποια «γένια και τα χτένια»… Δυο παραδείγματα για του λόγου το αληθές…
  Με την υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στις Περιφέρειες και με τις τροποποιήσεις του Υ.Κ. όταν διαμαρτύρονταν Δασοφύλακες και Δασοπόνοι για την ερμηνεία της μετακίνησης με αλλάγή εντός της «ίδιας Αρχής», με μόνη απόφαση της Αρχής χωρίς διαδικασία μετάθεσης (Υ.Σ.) οπότε ο Δασάρχης μπορούσε να τους μετακινεί από Δασονομείο σε Δασονομείο και από Δασοφυλάκειο σε Δασοφυλάκειο κατά το δοκούν, καμιά υποστήριξη δεν έβρισκαν από τον ΠΕ κλάδο (το αντίθετο μάλιστα), μέχρι που κάποιος Γ.Γ. (Αττικής) εφαρμόζοντας την ερμηνεία της ίδιας Αρχής διέταξε μετακίνηση από Δασαρχείο σε Δασαρχείο, ακόμη και σε άλλο Νομό καθώς ανήκαν στην ίδια Αρχή (Περιφέρεια) τότε (συν) κινήθηκαν οι πάντες. Μάλιστα δε στα επιχειρήματα της (συν)κίνησης ανάφεραν ως παράδειγμα άλλο η μετακίνηση από Δασονομείο σε Δασονομείο, που καλώς ισχύει (καθώς πρόκειται για αμελητέα ποσότητα σ.σ.) και άλλο από Δασαρχείο σε Δασαρχείο. Αλήθεια με το ίδιο σκεπτικό γιατί να μην μπορούσε και ο Δασονόμος να μετακινεί απο Δασοφυλάκειο σε Δασοφυλάκειο. (αυτά βέβαια με εκείνα τα δεδομένα γιατί σήμερα η κατάσταση της Υπηρεσίας μόνο με “χυμένο γάλα” κατά τη λαϊκή έκφραση μπορεί να συγκριθεί)…
  Με την εφαρμογή του Ν.2503/1997 μεταφέρθηκαν «κενές» οργανικές θέσεις δασικών υπαλλήλων σε άλλους άσχετους κλάδους και μάλιστα εκτός Δ.Υ. από τον Σεπτέμβριο του 1998 μέχρι τον Μάρτιο του 2007, με 43 αποφάσεις Γ.Γ. με πρώτη την 30989/29-9-98/ΦΕΚ Τ.Β’ 1062/1998, και 43η την 15665/30-3-07/ ΦΕΚ Τ.Β’ 618/2007 μεταφέρθηκαν 0 θέσεις Δασολόγων, 123 θέσεις Δασοπόνων, 665 Δασοφυλάκων, 175 Δασοφυλάκων, χωρίς να (συν)κινηθεί κανείς. Όταν τον Δεκέμβριο του 2007 μεταφέρθηκαν 13 θέσεις Δασολόγων – απόφ. 69902/21-12-07/ ΦΕΚ Τ. Β’ 2438/2007 Γ.Γ. Περ. Θεσσαλίας τότε οι πάντες (συν)κινήθηκαν και το φαινόμενο έπαψε να υπάρχει.
  Όταν την τελευταία 4ετία οι επιτροπές (αλήθεια αυτές δεν ήταν μνημονιακές;) εξέδιδαν τεκμηριωμένα(!) πορίσματα όπου ελαφρά τη καρδία προτείνουν κατάργηση των Δασονομείων και των Δασοφυλακείων, με μόνο αιτιολογικό ότι δεν είναι ενεργά, ίσως με την κίνηση αυτή του «Γραφείου» Γενικού Γραμματέα της συγκεκριμένης Α.Δ. να προτείνει την κατάργηση δασαρχείων (συν)κινηθούν κάποιοι πριν είναι αργά…
  Υ/Γ.1. Όσον αφορά το «το γαρ πολύ της θλίψεως…» είναι περισσότερο δικαιολογημένος ο εκτελών χρέη Γ.Γ. της Α.Δ. Θ.ΣΤ.Ε, (πρόκειται για εν ενεργεία συνάδελφο), από εκείνους που κινούμενοι από θλίψη το 1997 σε σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. του πρωτοβαθμίου συνδικαλιστικού τους οργάνου πάρθηκε απόφαση θετική απόφαση με ψήφους 7/2 να αφαιρεθεί το αντικείμενο της Δασοπυρόσβεσης από την Υπηρεσίας ΤΟΥΣ και να μεταφερθεί στο Π.Σ….
  Υ/Γ.2. Η τακτική που ακολουθιέται μετά το 1998 έχοντας σαν σύνθημα ό,τι περισώσουμε, αφήνοντας να γκρεμίζεται λίγο –λίγο η δομή της Υπηρεσίας πρέπει όχι μόνο να σταματήσει, αλλά και να αντιστραφεί, ώστε από γκρέμισμα να αρχίσει η αναδόμηση… Αναρωτιέμαι πόσο άραγε ρωτιούνται οι συνάδελφοι της πράξης και προπαντός οι Δασάρχες και οι Δ/ντες Δασών (χωρίς Δασαρχεία)… Και αν ρωτιούνται πόσο λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις τους;….
  Το ξαναλέω αν τα Δάση και το Φυσικό Περιβάλλον το δανειστήκαμε από τα παιδιά μας, τη Δασική Υπηρεσία τη δανειστήκαμε από τις χιλιάδες άνεργους πτυχιούχους Δασολόγους, Δασοπόνους, Ειδικούς Δασοπροστασίας…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: