Ανακοίνωση Δασαρχείου Έδεσσας σχετικά με την συλλογή τσαγιού

tsai

Το Δασαρχείο Έδεσσας ενημερώνει τους πολίτες ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η συλλογή βλαστών φύλλων και ανθέων από «τσάι του βουνού» (Sideritis sp.) από δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής μας μέχρι ποσού μισού κιλού (0,5) κατά συλλέκτη και κατά ημέρα. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η εκρίζωση του φυτού. Για τον λόγο αυτό όλοι οι συλλέκτες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους ψαλίδι κοπής, και να συλλέγουν μόνο τα επάνω 2/3 της κόμης ενώ το υπόλοιπο 1/3 θα πρέπει να παραμείνει άκοπο. Επίσης για την προστασία του είδους θα πρέπει σε κάθε φυτό (θύσανο) να αφήνονται τουλάχιστον 2-3 άνθη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή ανθέων και τμημάτων φυτών από δάση και δασικές εκτάσεις της περιοχής μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν από το Δασαρχείο Έδεσσας στο τηλ. 2381028342 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή την υπ’ αριθ. 32/2010 (ΑΔΑ:4ΙΦΜΙΑ0-Ρ) δασική απαγορευτική διάταξη, διαθέσιμη στο Διαδίκτυο.

Επειδή σε ορισμένες περιοχές έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα παράνομης συλλογής που θέτουν σε κίνδυνο το είδος παρακαλούνται οι πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά την συλλογή, καθώς έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του Δασαρχείου Έδεσσας να εφαρμόσει την ρυθμιστική διάταξη με ιδιαίτερη προσοχή και αυστηρότητα.

www.pellanews.grΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: