Δασικά και γεωλογικά ζητήματα στη συνάντηση Τσιρώνη με ΓΕΩΤΕΕ

GEOTEE2

Οι θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για δασικά και γεωλογικά ζητήματα αποτέλεσαν το αντικείμενο συζήτησης στη πρώτη συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννη Τσιρώνη, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015.

 Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι θέσεις του Επιμελητηρίου για δασικά θέματα όπως, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Δασοπροστασίας και η επανεξέταση κάποιων ισχυουσών διατάξεων, η ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών αλλά και η αναδιοργάνωσή τους, η σύνταξη των Δασικών Χαρτών και η συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στον έλεγχο, στη θεώρησή τους, αλλά και στη διαχείριση του τελικού προϊόντος, των κυρωμένων Δασικών Χαρτών. Τέλος, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την αναδιοργάνωση και τη χρηματοδότηση του Δασικού Τομέα.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου του ΓΕΩΤΕΕ έχει ως εξής:

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε πνεύμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση αντιπροσωπείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, τον Γενικό Γραμματέα κ. Μενέλαο Γαρδικιώτη και τα μέλη κ.κ. Νικόλαο Μπόκαρη και Διονύσιο Γκούτη,  με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Γιάννη Τσιρώνη, τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015. 

Η συζήτηση του Υπουργού με την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου περιελάμβανε ένα ευρύ φάσμα δασικών και γεωλογικών ζητημάτων. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι θέσεις του Επιμελητηρίου για δασικά θέματα όπως, το νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Δασοπροστασίας και η επανεξέταση κάποιων ισχυουσών διατάξεων, η ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των Δασικών Υπηρεσιών αλλά και η αναδιοργάνωσή τους, η σύνταξη των Δασικών Χαρτών και η συμμετοχή των Δασικών Υπηρεσιών στο σχεδιασμό, στον έλεγχο, στη θεώρησή τους, αλλά και στη διαχείριση του τελικού προϊόντος, των κυρωμένων Δασικών Χαρτών. Τέλος, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την αναδιοργάνωση και τη χρηματοδότηση του Δασικού Τομέα.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα γεωλογικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα, οι Ειδικές Υδρογεωλογικές Μελέτες που απαιτείται να εκπονηθούν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων, η εκπόνηση Γεωλογικών Μελετών στα πλαίσια αντιπλημμυρικών έργων, οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορεμάτων, η εκπόνηση Γεωλογικής Τεχνικής Έκθεσης για τη συνολική διαχείριση των υδατικών πόρων στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60, καθώς και η θεσμοθέτηση της συμβολής του Γεωλόγου στο σχεδιασμό αλλά και στην επίβλεψη και κατασκευή υδροληπτικών έργων υπόγειων υδατικών συστημάτων. Τέλος, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων υποστελέχωσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Υδάτων σε Γεωλόγους, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης και αναβάθμισης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

Στην πρώτη αυτή συνάντηση του Υπουργού με την αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, ο Υπουργός δεσμεύτηκε να λάβει σοβαρά υπόψη του τις θέσεις του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στα συγκεκριμένα γεωλογικά και δασικά ζητήματα, να προσκαλεί το Επιμελητήριο σε σχετικές Επιτροπές για να εκφέρει και να καταθέτει την άποψή του και γενικότερα, να βρίσκεται σε στενή και γόνιμη συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: