Χορήγηση αδειών έρευνας, φωτογράφησης & κινηματογράφησης της άγριας πανίδας και χλωρίδας

logo dasikis

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η Δ/νση Διαχείρισης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος του αρμόδιου υπουργείου δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία χορήγησης αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή μελετών που αφορούν ενδημικά είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων ομάδων οργανισμών.

Στην εγκύκλιο τονίζεται η αναγκαιότητα άσκησης ουσιαστικής εποπτείας επί των διεξαγόμενων επί του πεδίου ερευνών και της εφαρμογής των περιοριστικών ή άλλων όρων που επιβάλλονται στην εγκριτική απόφαση για τις άδειες ερευνών ώστε να διασφαλίζεται η απαρέγκλιτη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και μικρότερη δυνατή όχληση και η προστασία των ειδών της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους.

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία, Χλωρίδα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: