Τα δάση-βοσκότοποι που καίγονται θα κηρύσσονται αναδασωτέα;

voski sta kammena2

Τρεις σημαντικές αλλαγές προστέθηκαν στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑ, από τις οποίες η πρώτη προβλέπει πως όταν θα καταστρέφονται δάση και δασικές εκτάσεις που οριοθετήθηκαν ως βοσκότοποι, δε θα κηρύσσονται αναδασωτέα!

Αναδημοσίευση από την εφημ. ΚΟΝΤΡΑ

Η διάταξη αυτή εισήχθη στο νέο άρθρο 19 του νομοσχέδιου και είναι η εξής (οι εμφάσεις της εφημερίδας):

Αρθρο 19
Τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4280/2014 (Α’ 159)

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται ή αποψιλώνονται συνεπεία πυρκαγιάς ή παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται. Της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή ή αποψίλωσή τους, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης ή έχουν παραχωρηθεί για προβλεπόμενο σκοπό. Σε περιπτώσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής αυτών από πυρκαγιάεφόσον κριθεί από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τήρηση κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79, ότι προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή  άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, αίρεται η αναδάσωση, με πράξη του αρμόδιου οργάνου, για την ως άνω έκταση ή τμήμα ή τμήματα αυτής.

 1. Αποφάσεις κήρυξης δασών ή δασικών εκτάσεων ως αναδασωτέων, που έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του παρόντος νόμου, ανακαλούνται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38, όπως τροποποιείται με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου».

Όπως τονίζει το δημοσίευμα, «πρόκειται για καθαρά φωτογραφική διάταξη που αφορά τα 50 εκατ. στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων που θα οριοθετηθούν ως βοσκότοποι (και όχι μόνο γι’ αυτή τη χρήση, αλλά και για άλλες)! Από τη στιγμή που θα οριοθετηθούν οι βοσκότοποι, όποια έκταση θα καίγεται δε θα κηρύσσεται αναδασωτέα από το γενικό γραμματέα της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κι όχι μόνον αυτό. Επειδή ήδη σε αρκετά εκατομμύρια στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων έχει επιτραπεί η βόσκηση και, εμμέσως πλην σαφώς, θα θεωρούνται βοσκότοποι, με τη νέα (ν)τροπολογία αίρονται οι αποφάσεις με τις οποίες αυτές κηρύχτηκαν ως αναδασωτέες!».

«Δεδομένου ότι τα 50 εκατ. στρέμματα δασών και δασικών εκτάσεων, που θα οριοθετηθούν ως βοσκότοποι, δε θα κηρύσσονται αναδασωτέα, το αποτέλεσμα θα είναι να πάψουν να θεωρούνται δάση και δασικές εκτάσεις και, με βάση και το εθνικό δίκαιο πλέον, θα θεωρούνται γεωργικές γαίες! Σύμφωνα με τον κοινοτικό Κανονισμό 1307/2013 (άρθρο 4), οι βοσκότοποι θεωρούνται γεωργική γη. Σ΄αυτή την δυσμενή εξέλιξη για το δασικό πλούτο της χώρας συνέβαλαν καταλυτικά οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στην εφημερίδα ΚΟΝΤΡΑΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , ,

1 reply

 1. Παρακολουθώ, όσο μου επιτρέπει ο διαθέσιμος ελεύθερος χρόνος μου, άρθρα και συζητήσεις για το θέμα των βοσκοτόπων και αρκετές φορές νιώθω ότι δημιουργείται σύγχυση γύρω από την έννοια του όρου «βοσκότοπος», γεγονός που οδηγεί σε περεταίρω συγχύσεις. Λόγω έλλειψης ελεύθερου χρόνου, δε μπορώ να ισχυριστώ ότι είμαι όσο καλά ενημερωμένος, όσο θα ήθελα, όσον αφορά τις επικείμενες αλλαγές των κείμενων διατάξεων, όμως, ακόμη και συνυπολογίζοντας το γεγονός αυτό, εξακολουθώ να έχω την αίσθηση ότι έχουν δημιουργηθεί (σε μερικούς) ορισμένες επικίνδυνες συγχύσεις και παρερμηνείες. Συγκεκριμένα, έχω την αίσθηση ότι ορισμένοι εσφαλμένα συνδέουν τη χρησιμοποίηση του όρου «βοσκότοπος» με την απώλεια του δασικού χαρακτήρα της έκτασης, την οποία καλείται να περιγράψει (σ.σ. και δε χρησιμοποιώ τον όρο «χαρακτηρίσει», για να μη δημιουργηθούν περεταίρω συγχύσεις). Συνεπώς, δράττομαι της ευκαιρίας να παραθέσω ορισμένες από τις απόψεις και σκέψεις μου, επί του θέματος αυτού, αλλά και επί των όσων πραγματεύεται το ανωτέρω άρθρο.

  Εξυπακούεται ότι δεν διεκδικώ το αλάθητο και κάθε διόρθωση ή αντίθετη άποψη είναι καλοδεχούμενη. Επιπλέον, θα ήθελα να σημειώσω ότι τα παρακάτω αποτελούν γενικές σκέψεις/απόψεις μου και δεν θα ήθελα να θεωρηθεί ότι εκφράζω θετική ή αρνητική κριτική για τα όσα αναφέρονται στο ανωτέρω άρθρο, συμπεριλαμβανομένων και των φερόμενων ως επικείμενων αλλαγών στην παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.998/79, καθώς πιστεύω ότι είναι δύσκολο να κρίνει κανείς την ποιότητα νομοθετικών διατάξεων που θεσπίζουν τη συμμετοχή της κρίσης της Διοίκησης, στη λήψη σημαντικών αποφάσεων, αφού η ποιότητα του αποτελέσματος εξαρτάται άμεσα από την ποιότητα της κρίσης αυτής. Προφανώς, εφόσον η κρίση είναι αντικειμενική, επιστημονικά ορθή και συμβατή με την εφαρμοζόμενη δασική πολιτική, το αποτέλεσμα θα είναι μάλλον καλό, ενώ όταν η κρίση δεν είναι αντικειμενική, κ.ο.κ., τότε το αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι εξαιρετικά δυσμενές.

  Όσον αφορά το θέμα των βοσκοτόπων:
  —————————————————–
  Ο όρος «βοσκότοπος» είναι ευρύς όρος που αναφέρεται στη χρήση της γης και μάλιστα στην καταλληλότητα μίας έκτασης για συγκεκριμένη χρήση (βοσκή) και σε καμία περίπτωση δεν περιγράφει το χαρακτήρα της (δηλ. τη μορφή της). Αντιθέτως, οι όροι «δάσος» και «δασική έκταση», σαφώς στενότεροι όροι, αποτελούν όρους που περιγράφουν το χαρακτήρα μίας έκτασης. Συνεπώς, δε βρίσκει νομικό έρεισμα ο ισχυρισμός ότι με το να αποκαλούμε μία έκταση ως βοσκότοπο, ακόμη και με τον πιο επίσημο τρόπο (π.χ. οριοθέτηση, κ.α.) της αφαιρούμε το δασικό της χαρακτήρα.

  Οι εκτάσεις που ονομάζονται βοσκότοποι, δεν πρέπει να συγχέονται με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/79, καθώς οι διατάξεις της παραγράφου αυτής αναφέρονται στο χαρακτήρα (μορφή) μίας έκτασης και όχι στην καταλληλότητά της για μία συγκεκριμένη χρήση (βοσκή). Βοσκότοποι είναι και τα δάση, και οι δασικές εκτάσεις, και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις της παρ. 5α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όμως σε περίπτωση καταστροφής των ανωτέρω εκτάσεων, ο χειρισμός τους δεν θα είναι ο ίδιος, αφού οι εκτάσεις που αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις θα κηρυχθούν, υποχρεωτικά, ως αναδασωτέες, ενώ οι εκτάσεις που αποτελούν χορτολιβαδικές της παρ. 5α, όχι. Βέβαια, και αυτές δύνανται να κηρυχθούν ως αναδασωτέες (ή δασωτέες), για διαφορετικούς όμως λόγους (παρ. 2 & 3 του άρθρου 38 του Ν.998/79).

  Άλλωστε, για την κήρυξη μίας έκτασης ως αναδασωτέας, αρκεί η διαπίστωση ότι αποτελούσε δάσος ή δασική έκταση που καταστράφηκε. Δηλαδή, το κρίσιμο κριτήριο είναι ο χαρακτήρας που είχε κατά την καταστροφή της και όχι η χρήση της, πολλώ δε μάλλον η καταλληλότητά της για μία συγκεκριμένη χρήση (βοσκή).

  Εν κατακλείδι, με το να αποκαλούμε μία έκταση «βοσκότοπο», κάνουμε γνωστό ότι αποτελεί έκταση κατάλληλη για βοσκή και όχι έκταση που είναι μη δασικής μορφής. Ομοίως, η οριοθέτηση βοσκοτόπων, από μόνη της, σε καμία περίπτωση, κατά την άποψή μου, δεν αποτελεί πράξη που είναι ικανή να οδηγήσει έκταση που αποτελεί δάσος ή δασική έκταση, να εξαιρεθεί από την υποχρέωση αναδάσωσης που θεσπίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.998/79, σε περίπτωση που καταστραφεί. Άλλο πράγμα η οριοθέτηση, άλλο η έγκριση επέμβασης και άλλο η παραχώρηση (κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας). Εκτός και αν μου διαφεύγει κάτι…
  (περισσότερα για τις παραχωρήσεις και την εξαίρεση από αναδάσωση παρακάτω)

  ———–

  Όσον αφορά τα όσα αναφέρονται περί (ενδεχόμενης) αδυναμίας κήρυξης, ως αναδασωτέων, εκτάσεων που έχουν οριοθετηθεί ως βοσκότοποι:
  ———————————————————————————
  «Σε περιπτώσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής αυτών από πυρκαγιά, εφόσον κριθεί από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τήρηση κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 998/79, ότι προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον, αίρεται η αναδάσωση, με πράξη του αρμόδιου οργάνου…».

  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι διατάξεις που θεσπίζουν τη συμμετοχή της (επιστημονικής) κρίσης των οργάνων της Διοίκησης, στη λήψη των αποφάσεων, είναι γενικά προς τη σωστή κατεύθυνση, αρκεί να υπάρχουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, αλλά και έλεγχος σχετικά με το εάν η κρίση που εκφέρουν τα αρμόδια όργανα είναι αντικειμενική, ορθή, κ.λ.π. ή γίνεται κατάχρηση.

  Οι επικείμενες τροποποιήσεις στην παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.998/79, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο, δεν πιστεύω ότι αφαιρούν τη συμμετοχή της κρίσης της Διοίκησης, αφού εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 44 του Ν.998/79. Επιπλέον, κατά τη δική μου ερμηνεία, η κρίση της Διοίκησης περί του εάν συντρέχουν οι απαραίτητοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη ή δίχως τεκμηρίωση, αλλά περιορίζεται από όλα όσα αναφέρονται στο έκτο κεφάλαιο του Ν.998/79 (επιτρεπτές επεμβάσεις), αλλά και στις λοιπές διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέματα των επιτρεπτών επεμβάσεων, των παραχωρήσεων, κ.λ.π.

  Συνεπώς, σύμφωνα με τη δική μου αντίληψη, ο σκοπός των ανωτέρω διατάξεων είναι να υπάρχει απόλυτη συμβατότητα μεταξύ των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.998/79 και των άρθρων του έκτου κεφαλαίου του ιδίου ως άνω νόμου, τα οποία καθορίζουν ποιες επεμβάσεις επιτρέπονται εντός των αναδασωτέων εκτάσεων, δίχως να οδηγούν (οι ανωτέρω διατάξεις) σε έγκριση επιπλέον επεμβάσεων εντός των εκτάσεων αυτών.

  Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι οι ανωτέρω διατάξεις, από μόνες τους, αρκούν στο να μας οδηγήσουν στην ερμηνεία ότι δεν υπάρχει υποχρέωση κήρυξης, ως αναδασωτέων, εκτάσεων που αποτελούσαν δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν, επειδή έχουν οριοθετηθεί ως βοσκότοποι ή ονομάζονται βοσκότοποι, κ.ο.κ.

  ————-

  «Της αναδάσωσης εξαιρούνται εκτάσεις για τις οποίες, πριν την καταστροφή ή αποψίλωσή τους, έχει χορηγηθεί έγκριση επέμβασης ή έχουν παραχωρηθεί για προβλεπόμενο σκοπό».

  Οι ανωτέρω διατάξεις, κατά την άποψή μου, αναφέρονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα η περίπτωση πίστας χιονοδρομικού κέντρου, το οποίο εγκρίθηκε νομίμως, αλλά πριν τη νόμιμη αποψιλωτική υλοτομία της έκτασης, εξερράγη πυρκαγιά που κατέστρεψε το δάσος ή τη δασική έκταση. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η έκταση εξαιρείται της υποχρέωσης κήρυξης ως αναδασωτέας (ορθά κατά τη γνώμη μου), αφού ενδεχόμενη κήρυξή της θα την απέκλειε από το να χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που εγκρίθηκε.

  Βέβαια, σε αντίθεση με την ανωτέρω περίπτωση, ενδέχεται να έχει εγκριθεί επέμβαση σε έκταση που δεν χρησιμοποιείται ενεργά στο σύνολό της. Τι συμβαίνει λοιπόν εάν καεί ένα τέτοιο τμήμα της που δε χρησιμοποιείται ενεργά; Για παράδειγμα, τμήμα ευρύτερης έκτασης, δασικού χαρακτήρα, στην οποία έχει εγκατασταθεί χιονοδρομικό κέντρο ή ξενοδοχειακά καταλύματα, βάσει του άρθρου 49 του Ν.998/79. Τι συμβαίνει εάν καεί τμήμα του που δεν χρησιμοποιείται ενεργά για τις ανάγκες λειτουργίας του, αλλά επιτελεί προστατευτικό ρόλο ή ενδεχομένως προορίζεται για την ικανοποίηση των αναγκών αναψυχής των επισκεπτών;

  Μπορεί να κηρυχθεί ως αναδασωτέα η έκταση αυτή ή όχι; Δηλαδή, οι ανωτέρω διατάξεις, αφαιρούν από τη Διοίκηση τη δυνατότητα να κηρύξει τέτοιες εκτάσεις ως αναδασωτέες ή απλώς αφαιρούν την υποχρέωση; Αν και ίσως θα ήταν καλό οι ανωτέρω διατάξεις να είναι διατυπωμένες με μεγαλύτερη σαφήνεια, από συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ 2 & 3 του άρθρου 38 του Ν.998/79, πιστεύω πως προκύπτει ότι δεν αφαιρείται η δυνατότητα, αλλά η υποχρέωση. Σε κάθε περίπτωση, δεν πιστεύω ότι οι ανωτέρω διατάξεις, από μόνες τους, αρκούν για να εξαιρεθούν της αναδάσωσης εκτάσεις που αποτελούσαν δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν, επειδή έχουν οριοθετηθεί ως βοσκότοποι ή ονομάζονται βοσκότοποι, κ.ο.κ.

  Μάλιστα, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, ως έχει σήμερα, δεν προβλέπεται «παραχώρηση» δασικού χαρακτήρα έκτασης, με σκοπό να χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος, ούτε έγκριση επέμβασης για την εγκατάσταση βοσκότοπου, διότι, πολύ απλά, η βοσκή είναι γενικά επιτρεπτή στα δάση και τις δασικές εκτάσεις, όπως και πολλές άλλες δραστηριότητες, στα πλαίσια της αρχής της πολλαπλής χρήσης των δασών και των δασικών εκτάσεων. Πώς είναι δυνατό να εγκριθεί επέμβαση σε δάσος, όταν αυτή γενικά επιτρέπεται (βοσκή); Πώς είναι δυνατό να παραχωρηθεί δάσος για αποκλειστική χρήση για βοσκή, όταν αυτό θα σήμαινε ότι θα απαγορεύεται η διαχείρισή του βάσει της αρχής της πολλαπλής χρήσης, με συνέπεια να απαγορεύεται η πραγματοποίηση υλοτομιών (καλλιεργητικών και μη), η θήρα, η αναψυχή, κ.λ.π.; Δεν θεωρώ ότι κάτι τέτοιο αποτελεί πιθανό ενδεχόμενο.

  Εν κατακλείδι, άλλο πράγμα η «οριοθέτηση», στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης και ορθολογικής διαχείρισης των βοσκοτόπων, άλλο πράγμα η «έγκριση επέμβασης» και άλλο η «παραχώρηση». Συνεπώς, για να ισχύσουν όσα δυσμενή περιγράφονται στο ανωτέρω άρθρο (εξαίρεση από αναδάσωση, κ.λ.π.), θα πρέπει να εισαχθεί στη δασική νομοθεσία ειδική διαδικασία, κατά την οποία θα παραχωρούνται δάση ή δασικές εκτάσεις για αποκλειστική χρήση ως βοσκοτόπια. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια πρόθεση και πραγματικά δεν θεωρώ ως πιθανό ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για τους λόγους που ανέλυσα ανωτέρω. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις προστατεύονται από το Σύνταγμα, το οποίο με σαφήνεια ορίζει ότι δεν αποβάλλουν (λόγω καταστροφής, κ.λ.π.) το χαρακτήρα που είχαν πριν την καταστροφή τους.

  Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, θεωρώ πως πάντοτε ελλοχεύει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν συγχύσεις, δυσλειτουργίες ή/και άλλα δυσμενή επακόλουθα, όταν προσπαθούμε να επιτύχουμε τη συμμόρφωση ή τον εναρμονισμό της Εθνικής μας νομοθεσίας, με Κοινοτικές οδηγίες, μέσω της χρησιμοποίησης συμβατών, με το Κοινοτικό δίκαιο, ορισμών, οι οποίοι όμως έχουν διαφορετική έννοια στο δικό μας δίκαιο. Συνεπώς, πιστεύω ότι το τελευταίο αξίζει να προσεχθεί.

  Για ακόμη μία φορά, τα ανωτέρω αποτελούν τις προσωπικές απόψεις και ερμηνείες μου και κάθε αντίθετη άποψη ή διόρθωση είναι καλοδεχούμενη. Ελπίζω να μην κούρασα, τουλάχιστον πολύ…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: