Διορισμός δασολόγου και δασοπόνου στην Α.Δ. Αιγαίου

logo dasikis

Με την αριθμ. αριθ. πρωτ. 41239/17−06−2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/470/24553/18−10−2014 (Φ.Ε.Κ. 2896/τ.Β΄/29−10−2014) απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διορίζονται μια (1) δασολόγος και μία (1) δασοπόνος από την Προκήρυξη 3Κ/2009 (ΦΕΚ 145/31−03−2009/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) με εισαγωγικό βαθμό ΣΤ΄ σε κενές οργανικές θέσεις της Διεύθυνσης Δασών Χίου.

Σχετικό αρχείο:

 

Δείτε προγενέστερες αποφάσεις

– 8/6 → Ένας δασολόγος στην Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης (Ν. Σερρών)

– 4/6 → Δασολόγοι 6, Δασοπόνοι 3 στην Α.Δ. Αιγαίου

– 21/5 → Δασοπόνος & Περιβαλλοντολόγος στην Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης

– 20/5 → Δασολόγοι 8, δασοπόνοι 3 στην Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

  • ΦΕΚ Γ′ 440 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

– 19/5 → Δασολόγος – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας

  • ΦΕΚ Γ′ 467 – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας− Στερεάς Ελλάδας

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: