Ανάγκη άμεσης υλοποίησης μέτρων για τη Λίμνη Κορώνεια, λόγω καλοκαιριού

koronia limni

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ομότιμου Καθηγητή Ιάκωβου Γκανούλη, οργάνωσε την Παρασκευή στο Λαγκαδά σύσκεψη με αντικείμενο την περιβαλλοντική αποκατάσταση της Λίμνης Κορώνειας. Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας-Βόλβης, του Δήμου Λαγκαδά και της Αυτοδιοικητικής Κίνησης Κ. Μακεδονίας “Οικολογία-Αλληλεγγύη”.

Το θέμα της εξαφάνισης της Λίμνης Κορώνειας ταλανίζει την περιοχή από τη δεκαετία του ‘90 με την αποτυχία σειράς μέτρων, κυρίως τεχνικών, την κατασπατάληση χωρίς αποτέλεσμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής με συνέπεια την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τον κίνδυνο επιβολής τεράστιων προστίμων. Η λίμνη αντιμετωπίζει τόσο προβλήματα ποιότητας (μαζική εξαφάνιση ψαριών και οικοσυστημάτων) όσο και προβλήματα μείωσης της ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων. Το ιστορικό της λίμνης από τη δεκαετία του 1990 μέχρι σήμερα δείχνει ότι η σταδιακή μείωση του όγκου της και τελικά η αποξήρανσή της οφείλεται στην υπερκατανάλωση κυρίως υπόγειων νερών στην υδρολογική της λεκάνη το καλοκαίρι μέσω αρδευτικών γεωτρήσεων. Η υπερκατανάλωση ξεπέρασε διαχρονικά τον όγκο του αποθηκευμένου νερού στη λίμνη (από 5m μέσο βάθος στη δεκαετία το 1970 στο μηδέν το καλοκαίρι του 1999). Ύστερα από ένα εξαιρετικό φετινό υδρολογικό έτος 2014-2015, η λίμνη εμφανίζει και πάλι περίπου 5m βάθος και η περαιτέρω διατήρηση αυτής της στάθμης πρέπει να βασισθεί στον περιορισμό και τον έλεγχο των αντλήσεων κυρίως αρδευτικών γεωτρήσεων.

Σχετικά με το θέμα ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:
«Η Λίμνη Κορώνεια είναι σύμβολο της αναποτελεσματικότητας των κυβερνήσεων και των παθογενειών της ελληνικής κοινωνίας επί δεκαετίες. Σήμερα καλούμαστε να ξαναφτιάξουμε ένα κατεστραμμένο οικοσύστημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μας είναι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της εξοικονόμησης και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων στην αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την παραγωγή ενέργειας, τη βιομηχανία».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης και αμέσως μετά, από τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των συμμετεχόντων, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη άμεσης υλοποίησης των παρακάτω μέτρων, με βάση την πρώτη δέσμη μέτρων που πρότεινε η ΕΓΥ με στόχο τη διατήρηση της λίμνης στη σημερινή της στάθμη και τη σταδιακή περιβαλλοντική αποκατάσταση του υδρόβιου οικοσυστήματος:

  • Δημιουργία από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων μητρώου αδειοδοτημένων υδροληψιών με υποχρεωτική τοποθέτηση υδρομετρητών σε όσους χρήστες δηλώνουν ενεργή υδροληψία στο ΕΜΣΥ (Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας) και την επιβολή των κατώτερων ορίων χρήσης αρδευτικού νερού (ΚΥΑ Φ.16/6631/89).
  • Διορισμό κλιμακίων δειγματοληπτικών ελέγχων των παραπάνω σε συνδυασμό με τη ΔΕΗ (καταναλώσεις ρεύματος) και τον ΟΠΕΚΕΠΕ (καλλιεργούμενες εκτάσεις).
  • Προώθηση του εκσυγχρονισμού των πρακτικών άρδευσης, της κατασκευής αρδευτικού δικτύου και της μεταστροφής των αγροτών σε λιγότερο υδροβόρες καλλιέργειες.
  • Άμεση προώθηση έργων ορεινής υδρονομίας για τον περιορισμό της διάβρωσης των εδαφών.
  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών για την ορθολογική χρήση του νερού στην περιοχή.

Όσον αφορά το υφιστάμενο Master Plan ενεργειών, διαπιστώθηκε η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης με βάση τις πραγματικές σημερινές συνθήκες και προβλήματα (όπως οι δεξαμενές ωρίμανσης αποβλήτων) και ζητήθηκε η άμεση ανταπόκριση όλων των εμπλεκομένων για την προώθησή της.ΚατηγορίεςΥδατικοί πόροι

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: