Επιμένουν στον αποχαρακτηρισμό 50 εκατ. στρεμμάτων δάσους

voski katsikia ktinotrofia

Την περασμένη Τετάρτη έγινε στην ΚΕΝΕ (Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή) η νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου «Βοσκήσιμες Γαίες και άλλες διατάξεις», στην οποία πήραν μέρος και σύμβουλοι του αναπληρωτή υπουργού Β. Αποστόλου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι παρατηρήσεις της ΚΕΝΕ θα δοθούν στον αναπληρωτή υπουργό μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Ο υπουργός έχει τον πρώτο λόγο στη σύνταξη ενός νομοσχέδιου και δεν είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί τις παρατηρήσεις της ΚΕΝΕ. Από υπηρεσιακούς παράγοντες, που ρωτήσαμε αν το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στην ολομέλεια της Βουλής το Σεπτέμβρη, πληροφορηθήκαμε ότι επείγονται και θα κατατεθεί τον Αύγουστο, πριν και από την ψήφιση του νέου μνημονίου. Τους λόγους του επείγοντος δε θέλησαν να μας τους αναφέρουν.

Αναδημοσίευση από την εφημ. ΚΟΝΤΡΑ

Οπως συνέβη με όλα τα σχέδια του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, τα οποία βρήκαμε και σχολιάσαμε, έχουμε στα χέρια μας και το τελευταίο σχέδιο που στάλθηκε στην ΚΕΝΕ. Με δεδομένο ότι ο υπουργός δεν είναι υποχρεωμένος να πάρει υπόψη του τις παρατηρήσεις της ΚΕΝΕ, εκτιμούμε ότι αυτό το σχέδιο θα πάρει το δρόμο της συζήτησης και ψήφισης στη Βουλή και γι’ αυτό θα κάνουμε μερικές επισημάνσεις πάνω σ’ αυτό το τελικό σχέδιο νόμου.

Μιλώντας για τις βασικές επιλογές του νομοσχέδιου, που παραμένουν και στο τελικό σχέδιο που στάλθηκε στην ΚΕΝΕ, πρέπει να τονίσουμε ότι είναι προσχηματικός ο ισχυρισμός των υποστηρικτών της μετατροπής 50 εκατομμυρίων στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων αποκλειστικά σε βοσκότοπους, με την απαγόρευση όλων των άλλων ιδιαίτερα σοβαρών και απαραίτητων δραστηριοτήτων, ότι αυτό γίνεται για να διασφαλιστούν οι κοινοτικές επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους. Η μετατροπή των δασών και δασικών εκτάσεων σε βοσκότοπους προβλέπεται ρητά τόσο στην αιτιολογική έκθεση όσο και στο σώμα του νομοσχέδιου (και στην τελική του μορφή).

Διαβάζουμε για τη βοσκή: «Με τα διαχειριστικά σχέδια ρυθμίζονται οι όροι χρήσης  των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη βοσκή παράλληλες  χρήσεις… Συμβατές με τη βοσκή είναι οι χρήσεις εκείνες  οι οποίες δεν παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα των ποιμνίων και δεν υποβαθμίζουν τη συνολική βοσκοϊκανότητα της βοσκήσιμης γαίας ως ενιαία οντότητα» (άρθρο 3 παρ. 2).

Στην αιτιολογική έκθεση, στην τρίτη σελίδα του γενικού μέρους, διαβάζουμε σχετικά με τις εκτάσεις που θα δοθούν στην κτηνοτροφία: «Οι εκτάσεις που θα αποδοθούν στην κτηνοτροφία θα διαχειρίζονται μόνο ως βοσκήσιμες». Σε προηγούμενες εκδόσεις του νομοσχέδιου αναφερόταν ρητά ότι τα δάση και δασικές εκτάσεις «θα διαχειρίζονται μόνο ως βοσκότοποι». Επειδή αυτό το σχολιάσαμε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι με την αποκλειστική δραστηριότητα της βόσκησης στα δάση και τις δασικές εκτάσεις ανοίγει ο δρόμος για τον αποχαρακτηρισμό τους, οι αρμόδιοι αναπληρωτές υπουργοί Β. Αποστόλου και Ι. Τσιρώνης αναγκάστηκαν να «γλυκάνουν» τη διάταξη. Στην πραγματικότητα, λένε έμμεσα αυτό που προηγουμένως έλεγαν άμεσα. Οταν μιλούν για παράλληλες και συμβατές  με τη βόσκηση χρήσεις και στη συνέχεια ορίζουν ποιες είναι αυτές οι συμβατές χρήσεις, μετατρέπουν στην πράξη τη βόσκηση σε αποκλειστική.

Με το άρθρο 19 της προηγούμενης έκδοσης του νομοσχέδιου εισαγόταν διάταξη σύμφωνα με την οποία τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που θα οριοθετηθούν ως «βοσκήσιμες γαίες» δε θα κηρύσσονται αναδασωτέα. Σχολιάσαμε με δριμύτητα αυτή τη διάταξη, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτής οι Αποστόλου και Τσιρώνης επιδιώκουν να επιταχύνουν τη διαδικασία ολοκλήρωσης του αποχαρακτηρισμού των 50 εκατ. στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων. Το συγκεκριμένο άρθρο μας έκανε αίσθηση, έγινε ευμενώς δεκτό από το δασικό κόσμο, ενώ τις μέρες των πρώτων μεγάλων δασικών πυρκαγιών έγινε μια εκρηκτική αναπαραγωγή του στο Ιντερνετ και στα λεγόμενα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ετσι, ο Β. Αποστόλου αναγκάστηκε να βάλει την ουρά στα σκέλια και να απαλείψει τη συγκεκριμένη διάταξη από την τελική μορφή του νομοσχέδιου.

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις που θα οριοθετηθούν ως βοσκότοποι θα εξακολουθήσουν να κηρύσσονται αναδασωτέα όταν θα καταστρέφονται από πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει ότι ο Β. Αποστόλου αναγκάστηκε να φρενάρει κάπως (προς το παρόν) το ρυθμό ολοκλήρωσης του αποχαρακτηρισμού των δασών και δασικών εκτάσεων, αφήνοντάς την για άλλη χρονική στιγμή. Ομως, από τη στιγμή που διατηρεί τις βασικές διατάξεις, με τις οποίες τα 50 εκατ. στρέμματα δάσους και δασικών εκτάσεων μετατρέπονται αποκλειστικά σε βοσκότοπους, αποδεικνύει ότι δεν έχει παραιτηθεί από το σχέδιο της ολοκλήρωσης του αποχαρακτηρισμού τους.

Φυσικά, η αναγκαστική απάλειψη αυτής της προκλητικά αντιδασικής διάταξης δημιούργησε άλλο πρόβλημα στον αναπληρωτή υπουργό. Οι σύμβουλοί του προφανώς του είπαν ότι από τη στιγμή που οι καμένοι βοσκότοποι θα εξακολουθήσουν να κηρύσσονται αναδασωτέοι, θα μειώνεται σημαντικά η έκταση των υπό ένταξη βοσκότοπων και έτσι θα επικρέμαται ο κίνδυνος για καταλογισμούς από τις υπηρεσίες της Κομισιόν. Ετσι, από τη μια αντιδασική διάταξη πέρασαν σε άλλες, που εισήχθησαν στην τελική έκδοση του νομοσχέδιου.

Πρόκειται για διατάξεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα να εντάσσονται με σχετική ευκολία στους βοσκότοπους και άλλα δάση και δασικές εκτάσεις, ακόμη και προστατευόμενων περιοχών, προκειμένου να εξασφαλίζεται διαχρονικά η απαιτούμενη έκταση των 50 εκατομμυρίων στρεμμάτων.

Η διάταξη για οριοθέτηση ακόμη και προστατευόμενων περιοχών ως βοσκότοπων εισάγεται με τη νέα παρ. 3 του άρθρου 3, ενώ δύο διατάξεις για την οριοθέτηση και άλλων δασών και δασικών διατάξεων ως βοσκότοπων εισάγονται με την παρ. 3 του άρθρου 4 και με την παρ. 1 του άρθρου 6. Με την πρώτη απ’ αυτές τις δύο διατάξεις οριοθετούνται και άλλα δάση μετά τη λήξη των διαχειριστικών σχεδίων για τη βόσκηση, ενώ με τη δεύτερη μπορούν να οριοθετηθούν ως βοσκότοποι και άλλα δάση από την αρχή.

Σε ό,τι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές, για να μπορούν να βοσκηθούν θα έπρεπε να εκπονούνται από τους φορείς που τις εποπτεύουν διαχειριστικά σχέδια για τις επιτρεπόμενες δράσεις. Ελάχιστα τέτοια σχέδια εκπονούνται, για διάφορους λόγους, με βασικό την «έλλειψη πιστώσεων». Παρολαυτά, οι προστατευόμενες περιοχές βόσκονταν (δεν έχουμε πρόχειρα τα ακριβή στοιχεία). Με τη νέα διάταξη, όμως, οδηγούμαστε σε μια πολύ χαλαρή βάση έγκρισης από το φορέα προστατευόμενων περιοχών για το ποιες απ΄ αυτές και σε τι έκταση θα οριοθετούνται ως βοσκότοποι. Θα αρκεί η γνωμοδότηση από το φορέα, χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενό της. Καταργείται ο όρος της σύνταξης διαχειριστικού σχεδίου από το φορέα και θα αρκεί μια γνωμοδότηση. Η εισαγωγή αυτή της διάταξης για τις προστατευόμενες περιοχές είναι εκ του πονηρού και οδηγεί τα πράγματα πολύ πιο πέρα  από την εξασφάλιση απλώς του ισοζυγίου των υπό ένταξη βοσκότοπων.

Γι’ αυτό εμείς επαναλαμβάνουμε αυτό που φωνάζουμε από την πρώτη στιγμή; να αποσυρθεί το κατάπτυστο αντιδασικό νομοσχέδιο. Οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τις κοινοτικές επιδοτήσεις με βάση τον αριθμό των ζώων που έχουν στην κατοχή τους.

Γεράσιμος Λιόντος

 ΚΟΝΤΡΑ: ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ (ΣΑΒΒΑΤΟ, 1/8/2015)

Πηγή: www.eksegersi.grΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: