ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ: Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν…

kausoxula

Αγαπητό Δασαρχείο,

Η συνέχιση της κάλυψης ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων των ορεινών, μάλιστα δε και δασοβριθών περιοχών της Χώρας πρέπει να αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας, καθώς πέρα από μέτρο προστασίας των Δασών από λαθροϋλοτομίες αποτελεί και ανταποδοτική προσφορά στους πολίτες αυτούς για τη συμβολή τους στη δασοπροστασία και την συνδρομή τους στο έργο της Δασικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων της.

Δυστυχώς από τους πολλούς αντιμετωπίζεται το θέμα ως ήσσονος σημασίας πρόβλημα, ή δεν το θεωρούν καν πρόβλημα.

Οι υπηρέτες, όμως, του Δάσους γνωρίζοντας τους κινδύνους που το απειλούν και που δεν φαίνονται «δια γυμνού οφθαλμού» – με εξαίρεση το λαμπάδιασμα – οφείλουμε να τους επισημαίνουμε και να τους προλαμβάνουμε …

Σε αυτό το πνεύμα κινούμενος στέλνω την επιστολή αυτή ελπίζοντας να τύχει προσοχής από κάποιους αρμόδιους…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Ιωάννης Ν. Κέκερης
Δασοπόνος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΙΝ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΥΝ…

Με την εφαρμογή της ΚΕΔ (Κρατικής Εκμετάλλευσης Δασών) η Δασική Υπηρεσία προγραμμάτισε να ικανοποιεί τις ανάγκες σε καυσόξυλα των δασόβιων και παραδασόβιων πληθυσμών διαθέτοντας τα παραγόμενα δασικά προϊόντα με τιμές κάτω του κόστους, επιδοτώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τις θερμαντικές ανάγκες τους (άρθρο 138 Ν.Δ. 86/1989 – Δασικός Κώδικας).

Με αυτό πετύχαινε την προστασία του Δάσους από αλόγιστη καυσοξύλευση και από την άλλη στήριζε οικονομικά τους πληθυσμούς της ορεινής Ελληνικής υπαίθρου, τόσο για τη συγκράτηση στους τόπους καταγωγής τους, όσο και ως αμοιβή και επιβράβευση για τη συμβολή τους στη δασοπροστασία.

Με το Π.Δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44/Α΄/17-4-1986) η Πολιτεία αποφάσισε τα δασικά προϊόντα να παράγονται για λογαριασμό των Δασικών Συνεταιρισμών, προβλέποντας συγχρόνως να ισχύει η μέθοδος της ΚΕΔ για την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών των κατοίκων (άρθρο 8)[1].

Η εφαρμογή του ΠΔ 126/1986 βρήκε το Δασαρχείο Αρναίας να διαθέτει περί τις 30.000,00 χκμ καυσόξυλων (Δρυός κυρίως, Οξυάς & Αειφύλλων Πλατυφύλλων) για την κάλυψη ατομικών αναγκών 4.000 οικογενειών οικισμών των Δασικών Συμπλεγμάτων της περιοχής.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές χρηματοδοτούνταν η Υπηρεσία από τον τακτικό προϋπολογισμό με ποσά ετησίως που κυμαίνονταν στις 800.000,00€.

Με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών την τελευταία 15ετία και μετά την γνωστή οικονομική κρίση τα ποσά αυτά μέχρι το 2014 μειώθηκαν περισσότερο από 50%, για να καταλήξει εφέτος σε μείωση πάνω από 90% με ύψος χρηματοδότησης 58.000,00€ (!).

Είναι αυτονόητο ότι με το ασήμαντο αυτό ποσό η Υπηρεσία θα μπορέσει να καλύψει μόλις το 10% των αναγκών των κατοίκων της περιοχής που στο σύνολό της χαρακτηρίζεται ορεινή και ημιορεινή.

Η τοπική Ένωση, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Δασικών Συνεταιρισμών έχει δηλώσει και προτείνει να συνδράμει στην επίλυση του προβλήματος συμφωνώντας να καταβληθούν τα χρήματα στους δασεργάτες όταν θα εισπραχτούν από τους κατοίκους.

Στη διαδικασία όμως αυτή δεν μπορεί να μην συμμετέχει η Υπηρεσία, για αυτονόητους λόγους ουσίας, αλλά και στην εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του προαναφερθέντος άρθρου 8 ΠΔ 126/1986, σύμφωνα με την οποία «η διάθεση των δασικών προϊόντων στους δικαιούχους ατομικών αναγκών γίνεται με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας».

Για να προβούν όμως οι υπάλληλοι στις απαιτούμενες ενέργειες θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, καθώς τα εισπραττόμενα έσοδα, γύρω στις 500.000,00, κατατίθενται κατά τα ισχύοντα στο (γενικό) Πράσινο Ταμείο.

Αυτά τα έσοδα βέβαια, αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, δεν θα πραγματοποιηθούν καθώς οι Συνεταιρισμοί γνωρίζοντας την πίστωση των 58.000,00€ δεν θα προβούν στην παράδοση των προϊόντων και στην υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 8 ΠΔ 126/1986.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ εφέτος (και εφεξής), όσο ποτέ πριν, να εφαρμοστούν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΕΥΣΗΣ στις Δασικές Υπηρεσίες, όπως αυτή του Δασαρχείου Αρναίας, όσο υπάρχει καιρός, καθώς ήδη πέρασε ο μισός Αύγουστος. (Αν υπάρχει καιρός, καθώς υπάρχει περίπτωση οι Συνεταιρισμοί μην αντέχοντας απλήρωτοι και την αβεβαιότητα, κυρίως, να έχουν διαθέσει ήδη τα προϊόντα στο ελεύθερο εμπόριο).

Με την έξαρση των λαθροϋλοτομιών εδώ και 4ετία προσπάθησα με προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις σε υπηρεσιακούς και πολιτικούς παράγοντες τόσο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και ως μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Δασοπόνων & Διαχειριστών Φυσικού Περιβάλλοντος (Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.) να παρουσιάσω το πρόβλημα, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει αποτέλεσμα.

Μάλιστα δε τον Δεκέμβριο του 2012 στάλθηκε έγγραφο της Π.Ε.Δ.ΔΙ.ΦΥ.Π.) στην τότε Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, η οποία ασχολήθηκε διεξοδικά και επισταμένα με το θέμα επί πεντάμηνο (Νοέμβριος 12 – Μάρτιος 13)[2], όπου ανάμεσα στα άλλα επισημαίναμε:

«Ανάγκη λοιπόν να θεσμοθετηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δασών Πρόγραμμα Καυσοξύλευσης ως εξής:

Σύμφωνα με τους απολογισμούς της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος παράγονται ετησίως πανελλαδικά 700.000,00 τόνοι καυσοξύλων, από τα οποία (στοιχεία 2009) οι 200 χιλιάδες τόνοι διατίθενται για κάλυψη ατομικών θερμαντικών αναγκών των κατοίκων οικισμών μέσα ή στα όρια των διαχειριζόμενων δασικών συμπλεγμάτων.

Για να παραχθούν οι 200 χιλ τόνοι απαιτήθηκε χρηματοδότηση 10 εκατομ. ΕΥΡΩ.

Από τη διάθεση στους κατοίκους εισπράχθηκαν 6,8 εκ. ΕΥΡΩ.

Έτσι λοιπόν κατ ουσία ο δημόσιος κορβανάς επιβαρύνεται με 3,2 εκ.€.

Είναι ανάγκη λοιπόν να συμψηφιστούν τα ποσά αυτά, πράγμα αυτονόητο που μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε, παρά τις επισημάνσεις και διαμαρτυρίες, σκοντάφτοντας στη γραφειοκρατία και την ακαμψία της διοίκησης.

Θα πρέπει να ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός κατά Νομό, ή κατά Αποκεντρωμένη Διοίκηση (με απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Δασών, σε συνεργασία με τις Γενικές Δ/νσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων) που θα λειτουργεί κατά το πρότυπο του πάλαι ποτέ Τ.Τ.Γ.Κ.&Δ. (Τοπικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών) όπου θα κατατίθενται οι εισπράξεις από τη διάθεση των καυσοξύλων και η (μειωμένη) χρηματοδότηση με αποκλειστική χρήση των χρημάτων για την παραγωγή των καυσοξύλων ατομικών αναγκών, από τη συγκεκριμένη δασική υπηρεσία.

Επειδή τον ίδιο κωδικό μέχρι τώρα βαρύνουν και καλλιέργειες δασοσυστάδων όπου η παραγωγή είναι ελάχιστη, έως μηδαμινή, καιρός είναι οι εργασίες αυτές να χρηματοδοτηθούν ως εργασίες αντιπυρικής προστασίας –πρόληψης δασικών πυρκαγιών- για την οποία υπάρχει και χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για όποιους θεωρήσουν ότι με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού επιστρέφουμε δεκαετίες πίσω, απαντώ πως είναι προτιμότερο αυτό από το να γυρίσουμε σε προπολεμικές εποχές, που ο κάθε κάτοικος γύριζε με ένα τσεκούρι (σήμερα αλυσοπρίονα) στον ώμο και ένα γαϊδουράκι (σήμερα φορτηγάκι) υλοτομώντας όπου τον βόλευε».

Αρναία 12/8/2015

Ιωάννης Ν. Κέκερης
Δασοπόνος


_________________________________

[1] Π.Δ. 126/1986 (ΦΕΚ 44/Α΄/17-4-1986)
…………………………………………..
Άρθρο 8.
Κάλυψη ατομικών αναγκών.>
1. Ατομικές ανάγκες των κατοίκων του άρθρου. 168 του Ν.Δ. 86/69 σε δασικά προϊόντα, μπορούν να καλύπτονται από την εκμετάλλευση των δασών που παραχωρούνται στους Αγροτικούς Δασικούς Συνεταιρισμούς.
2. Η υποχρέωση της κάλυψης των αναγκών αυτών αναγράφεται στο πρόγραμμα εκμετάλλευσης της παρ. 2 του άρθρου 1 και περιλαμβάνεται στην απόφαση και τη δήλωση αποδοχής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος, όπου και προσδιορίζονται, οι ποσότητες κατά κατηγορία δασικού προϊόντος, που θα .διατεθούν από κάθε τμήμα ή συστάδα για την κάλυψη των αναγκών της παρ. ί,
3. Η δασική υπηρεσία, παραλαμβάνει από τον Συνεταιρισμό τμηματικά ή συνολικά τα παραχθέντα για την κάλυψη των αναγκών της παρ. 1 του άρθρου αυτού δασικά προϊόντα και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της δασικής υπηρεσίας ή εντεταλμένο από’ αυτόν δασικό όργανο και τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.
4. Η διάθεση των δασικών προϊόντων στους δικαιούχους ατομικών αναγκών, γίνεται με ευθύνη της δασικής υπηρεσίας.
5. Το τίμημα που καταβάλλει η δασική υπηρεσία στο Συνεταιρισμό για τις ποσότητες των προϊόντων που παραλαμβάνονται με το πρωτόκολλο της παρ. 3 του παρόντος, καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου προϊσταμένου της δασικής υπηρεσίας.
Το κατά μονάδα τεχνικής ξυλείας και καυσόξυλων ύψος του τιμήματος, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από την αντίστοιχη δαπάνη παραγωγής όπως αυτή προσδιορίζεται και ισχύει στο σύστημα της κρατικής εκμετάλλευσης δασών (άρθρο 137 του Ν.Δ. 86/1969 και του Π.Δ. 19.11.1928, ΦΕΚ 252/τ.Α’/30.11.1928). Με το ίδιο σύστημα προσδιορίζεται και η αντιστοιχούσα στις παραδοτέες ποσότητες ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται από τη δασική υπηρεσία για την .ασφαλιστική κάλυψη των μελών του Συνεταιρισμού.
6. Για την εξυπηρέτηση αυτής της δαπάνης εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση στο Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών, και καλύπτεται με αντίστοιχη επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
7. Ο Συνεταιρισμός δεν καταβάλλει για τα δασικά προϊόντα που παραδίδει στη δασική υπηρεσία για κάλυψη ατομικών αναγκών της παρ. 1 τα υπέρ Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών και Ο.Τ.Α. οριζόμενα ποσοστά στο άρθρο 7 του, παρόντος.

[2] http://dasarxeio.com/2013/12/19/1116-5/ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , ,

2 replies

 1. 12/8/2015 – ΩΡΑ 14:20
  Από τα 12 δημοφιλή μόνο ένα δεν αφορά το κυνήγι, “ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ «ΒΛΑΠΤΕΙ» ΤΟ ΔΑΣΟΣ” το παρήγορο είναι ότι ανήκει στον κ. Αντώνιο Καπετάνιο:::

  Δημοφιλή…

  Ρυθμισεις Θηρας 2015-2016
  Όλες οι ρυθμίσεις θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2015 – 2016
  ΦΕΚ: Ρυθμίσεις θήρας και ετήσια συνδρομή στους συλλόγους
  Έκτακτη εισφορά & Τιμή άδειας θήρας σε κάθε σύλλογο
  Οικολόγοι Πράσινοι: Απαράδεκτη και φιλοκυνηγετική η νέα ρυθμιστική για το κυνήγι
  Έκδοση Αδειών θήρας
  Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους κατόχους κυνηγόσκυλων με τις νεότερες διατάξεις
  2015 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ «ΒΛΑΠΤΕΙ» ΤΟ ΔΑΣΟΣ
  Κυνηγετικός Οδηγός: ερωτήσεις για υποψήφιους κυνηγούς

  • Η ενότητα “Δημοφιλή” περιλαμβάνει τα άρθρα και τις σελίδες (π.χ. 2015 Εγκύκλιοι – Αποφάσεις – Οδηγίες) που τις τελευταίες 48 ώρες κατέγραψαν τις περισσότερες προβολές. Γενικά, σε καλύτερη θέση βρίσκονται τα άρθρα που δημοσιεύτηκαν πριν από 24-48 ώρες και σε δυσμενέστερη τα πιο πρόσφατα (0-24 ώρες). Εδώ και μια βδομάδα περίπου υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τα κυνηγετικά δρώμενα με αφορμή την έκδοση της ετήσιας υπουργικής απόφασης με τις ρυθμίσεις θήρας, και την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου (τιμές άδειας θήρας, περιορισμοί, κ.λπ). Συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: