Απαγόρευση κυνηγιού στους υγροτόπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι της Εύβοιας

apagoreusi

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας απαγορεύεται το κυνήγι για δέκα (10) χρόνια, ήτοι από 01−08−2015 έως και 31−07−2025, σε όλη την περιοχή προστασίας και σε έκταση συνολικού εμβαδού χιλίων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων στρεμμάτων και διακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (1.544,238 στρ) που περιλαμβάνει τις βαλτώδεις εκτάσεις και τις υδάτινες πλωτές επιφάνειες των υγρότοπων Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και την χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας και την είσοδο των κυνηγών σε αυτές είτε πεζή είτε με πλωτά μέσα με ή χωρίς μηχανή, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο χάρτη απαγόρευσης θήρας, που  συνοδεύει την απόφαση, ώστε να διαφυλαχθεί η παρουσία των ειδών ορνιθοπανίδας, μεταναστευτικών και μη.

Μετά την έκδοση της απόφασης, παύει η ισχύς της με αριθμ. 2152/03−08−2005 (Φ.Ε.Κ. 1174/τ.Β ́/24−08−2005) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί «Ρύθμισης κυνηγίου στους υγρότοπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι περιοχής Δήμου Ιστιαίας Ν. Ευβοίας».


Σχετικό αρχείο:

  • Απόφαση 2183/138607/5-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1730) Απαγόρευση κυνηγίου στους υγροτόπους Μεγάλο και Μικρό Λιβάρι καθώς και στην χερσαία έκταση που εκτείνεται μεταξύ της Βορειοδυτικής πλευράς του Μεγάλου Λιβαρίου και της θάλασσας.


ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: