ΓΕΩΤΕΕ: Δελτίο τύπου για τη συγκρότηση επιτροπής αναμόρφωσης της δασικής νομοθεσίας

 

GEOTEE2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

To Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με αφορμή την πρόσφατη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία ορίζεται επιτροπή για την υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της δασικής νομοθεσίας, ανακοινώνει τα εξής:

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει θέσει σε πρώτη προτεραιότητα την αξιολόγηση και αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων καθώς και της οργάνωσης των δασικών υπηρεσιών που είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του πλαισίου αυτού.

Για το λόγο αυτό σε συνάντηση που είχε το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΑΠΕΝ τέθηκε εκ μέρους του Επιμελητηρίου, το θέμα της συγκρότησης από το Υπουργείο ειδικής επιστημονικής επιτροπής με την εκπροσώπηση όλων των θεσμικών φορέων του κλάδου, που θα επανεξέταζε το ισχύον πλαίσιο για την προστασία των δασών.

Το ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε ανταποκρινόμενο στο θεσμικό του ρόλο τέθηκε από την πρώτη στιγμή στη διάθεση του Υπουργού με στόχο να συνεισφέρει ουσιαστικά προς την κατεύθυνση αυτή ως ο αρμόδιος σύμβουλος της πολιτείας.

Αντί όμως να γίνει αποδεκτή η άποψη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για τη συγκρότηση επιτροπής ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι θα ορίζονταν με τη θεσμική τους ιδιότητα, όπως προβλέπεται από την πολιτική ηθική και δεοντολογία και ενώ παρήλθε άπρακτο το διάστημα των επτά και πλέον μηνών από τη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων του αν. υπουργού, ο υπό παραίτηση Αναπληρωτής Υπουργός ΠΑΠΕΝ κ.Τσιρώνης, προσχηματικά και προκειμένου να δικαιολογήσει τη μέχρι σήμερα ανυπαρξία ουσιαστικού έργου στο Υπουργείο του, προχώρησε στη σύσταση ομάδας εργασίας, όπου η πλειοψηφία των μελών της δεν μετέχει με καμία θεσμική ιδιότητα, με κριτήρια που αναφέρονται σε κομματικές προελεύσεις ή προσωπικές συμπάθειες.

Όμως το πολύπλοκο και ευαίσθητο ζήτημα της δασικής νομοθεσίας και η απαίτηση για μια σύγχρονη δασική πολιτική δεν αντέχει σε τέτοιου είδους πειραματισμούς και θεσμικές παρεκτροπές.

Τα δασικά οικοσυστήματα και το φυσικό περιβάλλον, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εξωθεσμικών παρεμβάσεων, κομματικών προτιμήσεων και φίλων, αλλά αντικείμενο θεσμικής συνεργασίας, πρωτίστως με την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία αλλά και με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. που αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της πολιτείας, όσο και με τους εξειδικευμένους επιστημονικούς συλλόγους και ενώσεις των εργαζομένων στον Τομέα.

Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να ακυρώσει αυτή την προσωπικού χαρακτήρα απόφαση, που προσβάλλει επιστημονικά και θεσμικά όλο τον γεωτεχνικό κόσμο, και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες θεσμικές συνεργασίες με τους φορείς για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ασφαλούς για τη διοίκηση, τους πολίτες και το φυσικό περιβάλλον, πλαισίου δασικής πολιτικής.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: