ΣΤΕ: Νόμιμη διαταγή απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων

ste

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ 2215/2015

Νόμιμη διαταγή απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών και εγκαταστάσεων σε δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση στον Λόφο Κόκκου-Ομορφοκκλησιά

Περίληψη

Για τη λήψη του μέτρου της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός δασών, δασικών ή αναδασωτέων εκτάσεων δεν απαιτείται οι εκτάσεις αυτές να έχουν καταστραφεί, και μάλιστα, ειδικώς από πυρκαγιά.

Το μέτρο της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών επιβάλλεται υποχρεωτικώς από τον νόμο, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της έκτασης ως δημόσιας ή ιδιωτικής, διότι τυχόν δικαιώματα ιδιωτικού δικαίου σε δασική ή αναδασωτέα έκταση δεν αποκλείουν την εφαρμογή της νομοθεσίας, κατ’ εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε η επίδικη πράξη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών.

Ανεξαρτήτως του ότι οι εκκαλούντες δεν ζήτησαν να διαγνωσθεί από τη Διοίκηση αν η επίδικη έκταση είχε εξαιρεθεί από την αναδάσωση του έτους 1934, εφόσον πάντως ο δασικός χαρακτήρας της έκτασης προκύπτει αιτιολογημένα κυρίως από την 21/2.6.1994 έκθεση φωτοερμηνείας αεροφωτογραφιών, της οποίας το περιεχόμενο επιβεβαιώνεται από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, ορθώς απορρίφθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση ο αντίστοιχος λόγος ακυρώσεως.

Για την κατά τα άρθρα 71 του ν. 998/1979 και 114 του ν. 1892/1990 κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται, να έχει προηγουμένως καταρτισθεί δασολόγιο, ούτε να έχει χαρακτηρισθεί η έκταση ως δασική, με τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ούτε, τέλος, να έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, αλλ’ αρκεί να διαπιστώνεται αιτιολογημένα ο δασικός χαρακτήρας ορισμένης έκτασης.ΚατηγορίεςΔόμηση - Αυθαίρετα, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: