«Μπλόκο» της Κομισιόν στο κυνήγι αμπελοπουλιών

ampelopoulia

Λευκωσία: «Κόκκινο» άναψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προθέσεις της κυβέρνησης να περάσει μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης αγρίων πτηνών στην Κύπρο, την επιλεκτική θήρευση αμπελοπουλιών.

Η Κομισιόν απάντησε αρνητικά στο αίτημα που υπέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών και παροτρύνει ξεκάθαρα την κυβέρνηση να αφαιρέσει από το προτεινόμενο σχέδιο την πρόνοια που αφορά τον πρωταρχικό στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου, για πάταξη και περιορισμό του φαινομένου της παράνομης παγίδευσης αγρίων πτηνών.

Με επιστολή που απευθύνεται στον υπουργό Εσωτερικών, Σωκράτη Χάσικο και κοινοποίηση στον υπουργό Γεωργίας, Νίκο Κουγιάλη, ο Καρμένου Βέλα, Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, καλωσορίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για να επιδιώξει τη μείωση της παράνομης παγίδευσης πουλιών, που όπως αντιλαμβάνεται και ο ίδιος έχει πάρει μεγάλη έκταση στην Κύπρο.

Επισημαίνει, ότι ο ίδιος προσωπικά τόνισε στις Αρχές της Κύπρου ότι πρέπει να πάρουν βασικά μέτρα και να δημιουργήσουν στρατηγικό σχέδιο δράσης, καλωσορίζοντας με αυτό τον τρόπο ότι το κράτος ετοίμασε το σχέδιο δράσης με τη συνεργασία περιβαλλοντικών οργανισμών.

Παρ’ όλα αυτά, υπογραμμίζει, ανησυχεί ιδιαίτερη για την αναφορά στον εναλλακτικό τρόπο και την πιθανότητα να δίνονται άδειες για κυνήγι κατ’ εξαίρεση. Όπως εξηγεί, με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν είναι σύμφωνη με το άρθρο 9 (1) της οδηγίας για τα πουλιά.

Προειδοποιεί, μάλιστα, πως είναι πρόωρο το Υπουργείο Εσωτερικών να δώσει το δικαίωμα για τέτοια εξαίρεση, χωρίς προηγουμένως να αφήσει να τεθεί σε λειτουργία το σχέδιο δράσης. Ο ίδιος σημειώνει ότι με αυτό τον τρόπο δίνεται λανθασμένη εικόνα ότι τα μέτρα που προτείνονται δεν θα δουλέψουν και βάζει από τώρα εναλλακτικό τρόπο. Κάτι τέτοιο, τονίζει, μπορεί να δυσκολέψει τις προσπάθειες που ήδη κάνει η Δημοκρατία για πάταξη του φαινομένου. 

Ο Επίτροπος αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο και πολιτικά ευαίσθητο το θέμα, αλλά αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι οι Αρχές έχουν αρχίσει να έχουν καλά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της παρανομίας και ο ίδιος τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν τις προσπάθειες για εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Παράλληλα, τους καλεί να αφαιρέσουν την επιλογή του εναλλακτικού σχεδιασμού και να ενισχύσουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης. 

Η επιχειρηματολογία του υπ. Εσωτερικών

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της πρότασης στην Κομισιόν, ο υπουργός Εσωτερικών, Σωκράτης Χάσικος, εξέφρασε τη θέση ότι η κυβέρνηση έχει την άποψη ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό στη βάση των ιδιαιτεροτήτων της Κύπρου και του παραδοσιακού χαρακτήρα που έχει λάβει τόσο η παγίδευση όσο και η κατανάλωση των αμπελοπουλιών. 

Επισημαίνεται ότι για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου, έγινε εισήγηση όπως παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασης και άλλων εναλλακτικών τρόπων μείωσης των επιπτώσεων στην πανίδα και στη βιοποικιλότητα, από την παράνομη παγίδευση άγριων πτηνών, όπως είναι η επιλεκτική θήρευση μόνο αμπελοπουλιών, κατά παρέκκλιση, κάτω από αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τα όσα προνοούνται τόσο στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Άγρια Πτηνά (2009/147/ΕΚ) όσο και στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο. 

Συγκεκριμένα, κατά το Υπουργείο Εσωτερικών, το εν λόγω μέτρο είναι δυνατό να επιφέρει τα πιο κάτω αποτελέσματα:

1) Θετικές επιπτώσεις, στα είδη πτηνών που δεν αποτελούν στόχο των παγιδευτών (non target species). Η αδιάκριτη θήρευση διαφορετικών ειδών πτηνών, μεταξύ των οποίων και κάποια απειλούμενα είδη, είναι δυνατό να περιοριστεί σημαντικά. 

2) Θα μειωθεί η ζήτηση αμπελοπουλιών στα εστιατόρια που παράνομα σερβίρουν αμπελοπούλια.

3) Θα μειωθεί η ζήτηση αμπελοπουλιών από τους καταναλωτές προς τους παγιδευτές.

4) Θα μειωθεί σημαντικά το οικονομικό όφελος των ομάδων που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα, οι οποίες έχουν μεγάλα οικονομικά οφέλη από το παράνομο εμπόριο αμπελοπουλιών.

5) Θα επιτευχθεί κλιμακωτή μετακίνηση των μικρών παγιδευτών (που είναι και η μεγαλύτερη μάζα των παγιδευτών) σε εναλλακτικό, επιλεκτικό, νόμιμο τρόπο θήρευσης των αμπελοπουλιών.

Αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις

Επισημαίνεται ότι μετά τη γνωστοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου από πλευράς της Κυβέρνησης, περιβαλλοντικοί οργανισμοί με κοινή ανακοίνωσή τους καταδίκασαν τον «εναλλακτικό σχεδιασμό» που εισάχθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών και την έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra Cypria, οι Φίλοι της Γης Κύπρου, η Committee Against Bird Slaughter (CABS – Επιτροπή Ενάντια στη Σφαγή των Πουλιών) και το Foundation Pro Biodiversity (SPA – Ίδρυμα για την Προστασία της Βιοποικιλότητας) καταδίκασαν την υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης παγίδευσης πουλιών, το οποίο αντί να στοχεύει στην πάταξη, ανοίγει το δρόμο για τη νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών. 

Υποστήριξαν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει το Στρατηγικό Σχέδιο με «εναλλακτικό σχεδιασμό», ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την εθνική νομοθεσία (Νόμος 152(Ι)/2003) όσο και με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Πουλιά (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) καθώς και Διεθνείς Συμβάσεις (Σύμβαση της Βέρνης του 1979 και Σύμβαση της Βόννης του 1979) και ουσιαστικά ισοπεδώνει χρόνια προσπαθειών προς αντιμετώπιση του επίμονου και σοβαρού προβλήματος της παράνομης παγίδευσης αποδημητικών πουλιών.

Γράφει: Άγγελος Νικολάου

www.philenews.com

Για το ίδιο θέμα:

poulia

Ψάχνουν τρόπο για την νομιμοποίηση του κυνηγιού αμπελοπουλιών. – Θύελλα αντιδράσεων από περιβαλλοντικές οργανώσειςΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: