Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στο δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης

Με την αριθμ. 49069/28-7-2015 (ΦΕΚ Β´ 1967) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης απαγορεύεται η θήρα, παντός θηράματος, μέχρι και τις 30/07/2020, σε έκταση 4.559 στρ. στην περιοχή της Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου, της Δ.Ε. Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

Η οριοθέτησή της περιγράφεται ως ακολούθως:

Με αφετηρία το νοτιοανατολικό όριο του οικισμού της Τ.Κ. Κάτω Σχολαρίου στην έξοδο για Άγ. Αντώνιο και με κατεύθυνση βορειοανατολική ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό προς Άγ. Αντώνιο μέχρι τη διασταύρωση προς Λάκκωμα.

Στο σημείο αυτό συναντά το όριο της Π.Ε. Θεσσαλονίκης με την Π.Ε. Χαλκιδικής, το οποίο και ακολουθεί αρχικά με κατεύθυνση Νότια επί του ασφαλτοστρωμένου δρόμου Αγ. Αντωνίου – Λακκώματος, στη συνέχεια με κατεύθυνση δυτική εντός κλάδου ρέματος και τέλος με κατεύθυνση νότια εντός του κεντρικού ρέματος μέχρι τη θέση «Αμυγδαλιές» όπου συναντά χωματόδρομο. Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση δυτική ακολουθεί τον χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Ελαιώνας», όπου συναντά μεγάλο χωματόδρομο, τον οποίο και ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι το φράγμα του Κάτω Σχολαρίου. Εκεί συναντά οδό στρωμένη με χαλίκι την οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια προς τον οικισμό του Κάτω Σχολαρίου μέχρι συναντήσεως της αφετηρίας.

Η ανωτέρω έκταση εφάπτεται νοτιοανατολικά με έκταση 6.100 στρ. της Τ.Κ. Λακκώματος, της Δ.Ε. Καλλικράτειας, του Δήμου Νέας Προποντίδας, της Π.Ε. Χαλκιδικής, στην οποία ισχύει παντός θηράματος μέχρι και τις 19/08/2016, βάσει της αριθμ. 36862/2011 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1555/Β ́) και η οποία οριοθετείται ως ακολούθως:

Τα όρια απαγόρευσης αρχίζουν από τη γέφυρα Λακκώματος (εργοστάσιο Μοναχά), ακολουθούν βόρεια το δρόμο του χωριού Λάκκωμα και ύστερα ανατολικά τον αγροτικό δρόμο Κρυονερίου μέχρι τη θέση Παλιάμπελα (αμπέλι Χρόνη Κατρακιά), ύστερα λοξά αριστερά ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρωση στη θέση Φράγμα. Απο εκεί στρίβουν αριστερά και ακολουθούν τον δρόμο προς Πιριλίκι και στρίβουν προς Βορρά κατά μήκος της ράχης και του δρόμου μέχρι το χωράφι του Ιωάννη Γ. Παπαδόπουλου, όπου συναντούν τον αγροτικό δρόμο του Αγ. Αντωνίου – Λακκώματος. Με κατεύθυνση Νότια σε απόσταση 300 μ. συναντούν το χωράφι του Αντωνίου Φωτιάδη. Από εκεί στρίβουν δεξιά με δυτική κατεύθυνση μέσα στο ρέμα (όρια Σχολαρίου – Λακκώματος) φθάνουν στο κεντρικό ρέμα που ακολουθούν πρός Νότο μέχρι τη γέφυρα Λακκώματος από όπου και ξεκίνησαν.

Η απαγόρευση απαγόρευσης της θήρας θα εφαρμόζεται εναλλάξ ανά 5ετία στις δύο προαναφερόμενες περιοχές και πιο συγκεκριμένα, η απαγόρευση στην περιοχή του Λακκώματος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι και τις 19/08/2016 και στην λήξη της δεν θα υπάρξει άμεση ανανέωση.

Mε τη λήξη της απαγόρευση θήρας στις 30/07/2020 στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, θα ξεκινήσει άμεσα η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Λακκώματος μέχρι και τις 30/07/2025 και ούτω καθεξής.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: