Η παγίδευση σπίνων οδηγεί τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

odika ptina

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της απόφασής της να επιτρέψει την παγίδευση σπίνων στην επικράτειά της από το 2014 και μετά.

Η υπόθεση αφορά την απόφαση της Μάλτας να επιτρέψει, από το 2014 και μετά, τη σύλληψη ζωντανών πτηνών (π.χ. παγίδευση) για εφτά άγρια είδη της οικογένειας Fringillidae (Σπιζίδες) γνωστά ως σπίζες ή σπίνοι (wild finches): τον σπίνο (Fringilla coelebs), το φανέτο (Carduelis cannabina), την καρδερίνα (Carduelis carduelis), τον Φλώρο (Carduelis chloris), τον Κοκκοθραύστη (Coccothraustes coccothraustes), το σκαρθάκι (Serinus serinus) και το λούγαρο (Carduelis spinus).

Στην ΕΕ, γενικά απαγορεύεται η σύλληψη και η κράτηση ειδών πτηνών όπως οι σπίνοι. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να παρεκκλίνουν από την αυστηρή απαίτηση προστασίας εάν δεν υπάρχει άλλη ικανοποιητική λύση, και αν η παρέκκλιση χρησιμοποιείται με σύνεση, σε μικρούς αριθμούς και με αυστηρή επίβλεψη. Δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Οκτώβριο του 2014, ζητώντας από τη Μάλτα να μην επιτρέψει την παγίδευση σπίνων.

Παρά αυτή την προειδοποίηση, η Μάλτα συνέχισε όπως είχε προβλεφθεί με την έναρξη της περιόδου παγίδευσης σπίνων το 2014. Εις απάντηση, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη Μάλτα τον Μάιο του 2015, προτρέποντάς την να παύσει αυτή την πρακτική. Η Μάλτα απάντησε, αμφισβητώντας την ανάλυση της Επιτροπής. Επειδή η Μάλτα δεν δεσμεύεται να παύσει την παγίδευση των σπίνων, η Επιτροπή αποφάσισε, συνεπώς, να παραπέμψει τη Μάλτα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: