Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας: Κατάσταση των πληθυσμών λαγού και πέρδικας

chukar1

Η Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας της Κύπρου μέσα στα πλαίσια της ενημέρωσης που επιθυμεί να προσφέρει στον κυνηγετικό κόσμο πληροφορεί τα πιο κάτω σχετικά με την κατάσταση των πληθυσμών των λαγών και των περδικιών:

1. Οι αριθμοί των περδικιών παρουσιάζονται αυξημένοι σε ποσοστό πέραν του 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση.

2. Οι πληθυσμοί των λαγών παρουσιάζουν την ίδια σχεδόν εικόνα με την αντίστοιχη περσινή καταμέτρηση.

3. Τα ποσοστά αυξομείωσης των πληθυσμών είναι διαφορετικά ανά περιοχές και επαρχίες.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση ή η μείωση που παρουσιάζεται στους πληθυσμούς των θηραμάτων υπονοεί και αύξηση ή μείωση στην κάρπωση κατά την επερχόμενη κυνηγετική περίοδο η οποία όμως δεν θα πρέπει να αναμένεται να είναι και ποσοτικά αντίστοιχη στην αύξηση ή στη μείωση που παρουσίασαν οι πληθυσμοί κατά την περίοδο των καταμετρήσεων οπότε δεν θα πρέπει να αναμένεται και αντίστοιχη αύξηση ή μείωση της κάρπωσης. Οι λόγοι είναι ποικίλοι όπως οι ιδιάζουσες συνθήκες της 1ης μέρας κυνηγίου (καιρικές συνθήκες, δυσανάλογη κυνηγετική πίεση σε διάφορες περιοχές, κ.α.), που ρυθμίζουν σε μεγάλο βαθμό και την κάρπωση συνολικά αφού ένα ποσοστό γύρω στο 20 – 25% του συνόλου των θηραμάτων που θηρεύονται σε όλη την κυνηγετική περίοδο, θηρεύονται την 1η μέρα κυνηγίου!

Καθοριστικοί παράγοντες για επίτευξη της αρχής της αειφορίας της κάρπωσης είναι ο σεβασμός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, που αποτελούν την κύρια πηγή τροφοδότησης των περιοχών κυνηγίου, η πάταξη κάθε μορφής λαθροθηρίας καθώς και ο σεβασμός και η τήρηση του ανώτατου αριθμού θηραμάτων ανά κυνηγό ανά εξόρμηση (Κότα).

Πιο κάτω δίνονται κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις καταμετρήσεις.

Η παρακολούθηση των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων σε συνάρτηση με την έρευνα κάρπωσης (η οποία αποτελεί και η ίδια ένα είδος παρακολούθησης του πληθυσμού των θηραμάτων) αποτελούν από κοινού ένα διαχειριστικό εργαλείο ελέγχου των πληθυσμιακών τάσεων των θηραμάτων. Επιπλέον, οι εποχιακές καταμετρήσεις δίδουν στοιχεία και για την επιτυχία αναπαραγωγής κάποιου είδους.

Μέσα στα πλαίσια των διαχειριστικών προγραμμάτων της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, διεξάγονται σε παγκύπρια κλίμακα, στις ίδιες περιοχές για σκοπούς σύγκρισης, δύο καταμετρήσεις αγρίων πτηνών (χειμερινή και θερινή) στις οποίες καταγράφονται και όλα τα θηράματα.

Κατά την 1η καταμέτρηση, η οποία διεξάγεται περί το τέλος του χειμώνα, καταγράφονται τα αναπαραγωγικά ζεύγη (δηλαδή το χαμηλότερο επίπεδο του πληθυσμού στο έτος) ενώ κατά τη 2η γίνεται μια εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής και επιτυχίας φωλεοποίησης.

Οι ετήσιες θερινές καταμετρήσεις λαμβάνουν χώρα κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Οι αριθμοί που καταγράφονται δείχνουν την κατάσταση των πληθυσμών των ειδών σε συγκεκριμένες αντιπροσωπευτικές περιοχές, την περίοδο εκείνη, κατά τη συγκεκριμένη μέρα (για κάθε περιοχή).

Τονίζεται ότι οι καλοκαιρινές καταμετρήσεις γίνονται κάθε χρόνο πριν την έναρξη των απελευθερώσεων των θηραμάτων οπότε και αποκλείεται η συμπερίληψη των όποιων απελευθερωμένων θηραμάτων στις εκτιμήσεις της Υπηρεσίας.

Επίσης στις ίδιες περιοχές διεξάγεται και μια 3η νυκτερινή καταμέτρηση η οποία στοχεύει στην παρακολούθηση των πληθυσμών των λαγών, της αλεπούς αλλά και των νυκτόβιων άγριων πτηνών.

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: