Επίκαιρη ερώτηση για τον Υμηττό

Ymittos

Για τη νέα πρόκληση της προστασίας του Υμηττού η Χαρά Καφαντάρη κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι το Π.Δ. 187/2011, με το οποίο θεσπίστηκε ένα αυστηρότερο καθεστώς προστασίας του Υμηττού αμφισβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη εκπόνησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ζητεί δε να πληροφορηθεί ποια άμεσα μέτρα θα πάρει το υπουργείο για να προστατευθεί η περιοχή.

Ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση της Χ. Καφαντάρη προς τον υπουργό Περιβάλλοντος:

“Ο Υμηττός είναι ενταγμένος στο Δίκτυο «Natura 2000» (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα ενδιαιτήματα) και αποτελεί ένα σημαντικό μεσογειακό οικοσύστημα, εξαιρετικής σημασίας τόσο για τη βιοποικιλότητα που φιλοξενεί, όσο και για τη συμβολή του στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής. O Υμηττός περιλαμβάνει χαρακτηρισμένα δάση και δασικές εκτάσεις και μαζί με την Πάρνηθα, φιλοξενεί ενδημικά είδη, ενώ το γεγονός ότι είναι τόσο κοντά σε μεγάλο αστικό ιστό, καθιστά την οικολογική του αξία ακόμα σπουδαιότερη.

Με το Π.Δ. 187/2011 θεσπίσθηκε ένα αυστηρότερο καθεστώς προστασίας του Υμηττού, αναγνωρίζοντας την επί σειρά ετών ανεπάρκεια των αρμόδιων υπηρεσιών να επιτύχουν την αποτελεσματική προστασία του, που οδήγησε στην σημαντική υποβάθμισή του, παρά το προστατευτικό καθεστώς που υπήρχε ήδη με το Π.Δ. του 1978. Αναφέρεται ενδεικτικά η επέκταση της Α ζώνης (περί τα 100.000 στρ), η οποία χαρακτηρίζεται ως Ζώνη Απολύτου Προστασίας της φύσης και των μνημείων.

Ωστόσο, το Π.Δ. αμφισβητήθηκε νομικά από πολλούς Δήμους και κατοίκους των εμπλεκόμενων περιοχών που προσέφυγαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προβάλλοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη εκπόνησης στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πράγματι, δεν είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ. στρατηγική μελέτη (ΣΜΠΕ) που να εκτιμά τις επιπτώσεις, μεταξύ άλλων, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού καθώς και των χρήσεων γης. Σύμφωνα όμως με το δίκαιο της Ένωσης είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και στις τρεις διαστάσεις της, δηλαδή την κοινωνική, την περιβαλλοντική και την οικονομική. Μετά από την υποβολή προδικαστικών ερωτημάτων από το ΣτΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάνθηκε ότι έπρεπε να είχε προηγηθεί της έκδοσης του Π.Δ. εκπόνηση της ΣΜΠΕ. Αυτό οδηγεί στην ακύρωσή του τους επόμενους μήνες.

Δεδομένου ότι ο Υμηττός:

– Δέχεται διαχρονικά πιέσεις από την εξάπλωση του οικιστικού ιστού, των οικοδομικών συνεταιρισμών, την ύπαρξη οχλουσών και λοιπών εγκαταστάσεων.

– Εξακολουθεί να χρήζει άμεσης προστασίας καθώς αποτελεί «ανάσα ζωής» για το λεκανοπέδιο και απαιτείται η διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του σύμφωνα με τους κανόνες, που επιβάλλει το δίκαιο περιβάλλοντος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Πως πρόκειται να αντιμετωπιστεί το θέμα της προστασίας του Υμηττού; Με την εκκίνηση της διαδικασίας ΣΜΠΕ και την έκδοση νέου Π.Δ. με περαιτέρω προστατευτικούς όρους, ή εξετάζεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού του Υμηττού ως Εθνικό Πάρκο με την έκδοση Π.Δ. βάσει των διατάξεων του ν. 1650/1986;

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έκδοση του νέου Π.Δ., ποια άμεσα μέτρα θα πάρει το Υπουργείο για να προστατευθεί ο Υμηττός και το φυσικό περιβάλλον;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Χαρούλα (Χαρά) Καφαντάρη”.

ΠΗΓΗ: avgi.grΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Περιβάλλον

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: