ΣΥΠΥΔΑ: Σύστημα διαχείρισης πυρκαγιών σε δάση μεσογειακών κωνοφόρων

sypyda

To ΣYστήμα διαχείρισης ΠΥρκαγιών σε ΔΑση μεσογειακών κωνοφόρων (ΣΥΠΥΔΑ), είναι μια αυτόνομη εφαρμογή για Windows (εκδόσεις Vista, 7, 8. 8.1 και 10) που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να εφαρμόζει διάφορα σενάρια του πυρικού περιβάλλοντος (μετεωρολογία, τοπογραφία, καύσιμη ύλη) για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών της καύσιμης ύλης σε δάση χαλεπίου και τραχείας πεύκης, την πρόβλεψη και πρόγνωση της συμπεριφοράς του πυρός, όπως επίσης και την εφαρμογή, την  αξιολόγηση και την εκτίμηση του κόστους διάφορων χερισμών της καύσιμης ύλης για την αποτροπή ή/και μείωση της έντασης των πυρκαγιών στα συγκεκριμένα οικοσυστήματα.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε σε περιβάλλον Windows 8.1 πάνω στην πλατφόρμα .NET Framework 4.5. Για την ανάπτυξη χρησιμοποιήθηκε το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) Microsoft Visual Studio στην έκδοση 2013 Professional, το γραφικό κομμάτι υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του WPF (Windows Presentation Foundation), ενώ λειτουργικό κομμάτι της εφαρμογής αναπτύχθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού C#.

symyda2

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη του ΣΥΠΥΔΑ χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» MIS 453350, ΕΠ «AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, (ΕΠΑΝΑΔ,ΕΣΠΑ 2007-2013). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2007-2014), και συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο παρακάτω link:

http://www.sypyda.gr/gr/14-brochure/91-download-windows-application-gr

Περισσότερες πληροφορίες στο: http://sypyda.gr/gr/ΚατηγορίεςΠυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: