Η Ελλάδα στη Διάσκεψη της FOREST EUROPE

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης εκπροσώπησε τη χώρα, στην 7η Υπουργική Διάσκεψη της FOREST EUROPE και στην Έκτακτη Υπουργική Διάσκεψη FOREST EUROPE που έγιναν στη Μαδρίτη στις 20-21 Οκτωβρίου 2015. Στην ισπανική πρωτεύουσα συναντήθηκαν Υπουργοί αρμόδιοι για τα δάση και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι από 38 Ευρωπαϊκές χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κοινωνία των πολιτών με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας καθώς και τις μελλοντικές ενέργειες για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση των δασών στην ευρωπαϊκή ήπειρο, μέσα σε ένα πλαίσιο νέων προκλήσεων αλλά και δυνατοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή υπογράφτηκαν σειρά κοινών αποφάσεων.

Κατά τη διάρκεια των Υπουργικών διασκέψεων, στην επίσημη τοποθέτησή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός  Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε:

«Έχω την τιμή να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας την Ελλάδα, και θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανία και τη Σλοβακική Δημοκρατία για την οργάνωση και για τη θερμή φιλοξενία. Εικοσιπέντε χρόνια έχουν περάσει ήδη από την έναρξη του θεσμού του Forest Europe, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα καλά αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φόρουμ για τη δασική πολιτική. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου πετύχαμε να παραχθεί ένας μεγάλος αριθμός σχετικών αποφάσεων δασικής πολιτικής και εργαλείων για την αειφόρο διαχείριση των δασών, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση των δασών στην Ευρώπη.

Είμαστε χαρούμενοι που αποτελούμε μέρος αυτής της διαδικασίας έχοντας ήδη διοργανώσει δύο συναντήσεις Forest Europe στην Ελλάδα: την “Πρώτη συνάντηση για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία”, στην Αθήνα το 2008 και το ” Εργαστήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές κινδύνους και την πρόληψη πυρκαγιάς “στη Ρόδο το 2010.

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα το ότι ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Forest Europe περιλαμβάνει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για πιθανή, νομικά, δεσμευτική συμφωνία. Παρόλο που οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί, το σχέδιο του κειμένου διαπραγμάτευσης αποτελεί μια σταθερή βάση για τη συνέχιση των εργασιών προκειμένου να βρεθεί κοινό έδαφος μέχρι το 2020, το αργότερο.

Είναι γεγονός ότι ο τομέας των δασών αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις, αλλά την ίδια στιγμή ευκαιρίες επίσης, όπως η αυξανόμενη ζήτηση ξύλου για ενεργειακούς σκοπούς, η διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών και η συμβολή των δασών στην πράσινη οικονομία και την κλιματική αλλαγή. Το Forest Europe θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις και ευκαιρίες. Αναμένουμε ότι η επερχόμενη ανασκόπηση θα κάνει το Forest Europe να καταστεί ικανό μελλοντικά.

Υπάρχει ανάγκη να ενσωματωθούν τα ευρωπαϊκά δάση, που είναι ζωτικής σημασίας, παραγωγικά και πολυλειτουργικά, για μια πράσινη οικονομία και για αειφόρο ανάπτυξη. Στην Ελλάδα, η βιώσιμη διαχείριση των δασών έχει εφαρμοστεί για περισσότερα από 100 χρόνια. Τα δάση είναι ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης και από τις πρώτες μας προτεραιότητες είναι η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και στη συνέχεια του δασικού κτηματολογίου. Επιπλέον, ένας νέος νόμος είναι σε εξέλιξη που θα ρυθμίζει τη λειτουργία των Δασικών Συνεταιρισμών, κάτι που είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την προστασία και την υλοποίηση της αειφόρου διαχείρισης των δασών, αλλά έχει επίσης στόχο να αυξήσει τη συμβολή της δασοκομίας στο ΑΕΠ και την πράσινη οικονομία και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων και σταθερών θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μία από τις προτεραιότητές μας, δεδομένου ότι έχει επιπτώσεις στην υγεία και τη σταθερότητά των δασών.
Οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στα δάση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την ανάπτυξη σχεδίων για τη διαχείριση των δασών. Για το σκοπό αυτό, έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Προσαρμογή της διαχείρισης δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Στο πλαίσιο του έργου, τέθηκαν νέοι στόχοι διαχείρισης και τα κατάλληλα μέτρα προσαρμογής ενσωματώθηκαν στα Σχέδια Διαχείρισης των Δασών των τεσσάρων πιλοτικών περιοχών του έργου. Επιπλέον, δημοσιεύτηκαν κατευθυντήριες γραμμές –και οργανώθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο – για να ενισχυθεί η ικανότητα του προσωπικού στις Ελληνικές Δασικές Υπηρεσίες για την ανάλογη προσαρμογή της διαχείρισης των δασών. Θα ήθελα να ολοκληρώσω, εκφράζοντας τη σταθερή δέσμευσή μας στο όραμα και τους στόχους του FOREST EUROPE. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ελλάδα θα υπογράψει τα έγγραφα της 7ης Υπουργικής Διάσκεψης του Forest Europe».

Η Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη,  γνωστή ως FOREST EUROPE, είναι μια υψηλού επιπέδου πολιτική διαδικασία με στόχο τη διευκόλυνση του διαλόγου, ανάμεσα σε κυβερνήσεις, κυβερνητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, την κοινωνία των πολιτών και των ιδιωτικό τομέα, για θέματα πολιτικών σχετικά με τα δάση. Από το 1990 που ιδρύθηκε, η FOREST EUROPE αναπτύσσει κοινές στρατηγικές για τις 46 χώρες μέλη της για την προστασία των δασών και την αειφόρο διαχείρισή τους, με στόχο την διατήρηση και ενίσχυση της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής τους αξίας. Στις εργασίες της FOREST EUROPE συμμετέχουν επίσης –ως παρατηρητές- 14 μη Ευρωπαϊκές χώρες και 45 διεθνείς οργανισμοί. Στην Έκτακτη Υπουργική Διάσκεψη FOREST EUROPE που έγινε στη Μαδρίτη στις 21 Οκτωβρίου 2015, συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εργασιών της Διακυβερνητικής Διαπραγματευτικής Επιτροπής για μια Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία για τα Δάση στην Ευρώπη. Αποφασίστηκε η εξερεύνηση πιθανών οδών για την εξεύρεση κοινού εδάφους για την Νομικά Δεσμευτική Συμφωνία, μέχρι το 2020».

Πηγή: businessnews.grΚατηγορίεςΔασική Πολιτική

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: