Εφαρμογή κανονισμού για την παράνομη υλοτόμηση ζητεί η Κομισιόν

Ο κανονισμός της Ε.Ε. για την ξυλεία, ο οποίος άρχισε να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2013, απαγορεύει τη διάθεση λαθραία υλοτομημένης ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ ο κανονισμός περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT, που εφαρμόζεται από το 2005, θεσπίζει ένα σύστημα χορήγησης αδειών για την επαλήθευση της νομιμότητας των εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ από χώρες με συμφωνίες εταιρικής σχέσης βάσει του συστήματος. Η Επιτροπή εξέφρασε αρχικά την ανησυχία της για την εφαρμογή και των δύο κανονισμών στην Ελλάδα με επίσημη προειδοποιητική επιστολή τον Μάιο του 2015.

Η Επιτροπή τονίζει ότι η Ελλάδα έχει λάβει σειρά μέτρων για τη συμμόρφωση με τους δύο κανονισμούς, ωστόσο, οι ελληνικές αρχές δεν έχουν ακόμη θεσπίσει τα νομοθετικά μέτρα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν βάσει των δύο κανονισμών.

Κατά συνέπεια, αποστέλλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα. Αν οι ελληνικές αρχές δεν λάβουν μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Πηγή: left.grΚατηγορίεςΥλοτομίες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: