Νομοσχέδιο: Εκτός αναδάσωσης καταπατημένες ή αποψιλωμένες εκτάσεις

ekxersosi

Τράτσα Μάχη | ΤΟ ΒΗΜΑ

Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται. ή αποψιλώνονται, συνεπεία παράνομης υλοτομίας ή άλλης αιτίας (π.χ. καταπάτηση) δεν θα κηρύσσονται πλέον υποχρεωτικά ως αναδασωτέα. 

Σύμφωνα με διάταξη που περιέχεται στο σχέδιο νόμου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο εισήχθη σήμερα για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, πλέον αναδασωτέα θα κηρύσσονται μόνο όσα καταστρέφονται συνεπεία πυρκαϊάς, ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται.

Επίσης, σύμφωνα με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι οποίες τροποποιούν τον 4280/2014, εξαιρούνται της αναδάσωσης εκτάσεις για τις οποίες, πριν την πυρκαϊά τους είχε χορηγηθεί έγκριση επέμβασης. Βάσει των παλαιότερων διατάξεων εξαιρούνταν μόνο τα τμήματα, η εκχέρσωση των οποίων είχαν εγκριθεί ήδη, πριν από την καταστροφή τους, για λόγο δημοσίου συμφέροντος.

Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=74976

Σχέδιο Νόμου 

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.

1

 Σχετικό αρχείο: ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

1 reply

 1. Για τους συντάκτες του συγκεκριμένου άρθρου υπενθυμίζω:

  Αρθ.117 παρ. 3 του Συντάγματος
  ” Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις πoυ
  καταστράφηκαν ή καταστρέφoνται από πυρκαγιά ή
  πoυ με άλλo τρόπo απoψιλώθηκαν ή απoψιλώνoνται
  δεν απoβάλλoυν για τo λόγo αυτό τo χαρακτήρα πoυ
  είχαν πριν καταστραφoύν, κηρύσσoνται υπoχρεωτικά
  αναδασωτέες και απoκλείεται να διατεθoύν για άλλo
  πρooρισμό.”

  Νομίζω ότι και η εσκεμμένη παράλειψη ή αφαίρεση κάποιας από τις περιπτώσεις που περιλαμβάνει η συνταγματική διάταξη στο συγκεκριμένο θέμα είναι και αυτή αντισυνταγματική.
  Επί της ουσίας δεν προστατεύονται επαρκώς οι δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.
  Βέβαια με τη σύνταξη των δασικών χαρτών και τις express διαδικασίες αναδεικνύονται πάμπολες(εκατοντάδες) περιπτώσεις μικροεκχερσώσεων αλλά και μεγάλης έκτασης που είναι υποχρεωμένη η δασική Υπηρεσία να τις κηρύξει αναδασωτέες εκ των υστέρων με ότι αυτό συνεπάγεται.
  Αν θέλουν να το κάνουν “σωστά” να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: