Συνάντηση του ΓΕΩΤΕΕ με την ΕΚΧΑ Α.Ε. για τους δασικούς χάρτες

GEOTEE2

Την Παρασκευή 23/10/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με επικεφαλής τον Πρόεδρο κ. Σπ. Μάμαλη, της Π.Ε.∆.∆.Υ. με εκπρόσωπό της τον Πρόεδρο κ. Ν. Μπόκαρη και της Επιτροπής του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (παρών και το μέλος του ∆.Σ. κ. Ρ. Γιοβαννόπουλος) για το κτηματολόγιο, με αντίστοιχη αντιπροσωπεία της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. με επικεφαλής την ∆νσα Σύμβουλο κα Κλωνάρη, για την εξέταση της πορείας του έργου κατάρτισης και ανάρτησης των δασικών χαρτών.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα με αμοιβαία κατανόηση και θέληση για συνεργασία με κοινή παραδοχή ότι η ολοκλήρωση του έργου των δασικών χαρτών είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του έργου του κτηματολογίου και αναγκαίο για την υποβολή δήλωση ιδιοκτησίας του δημοσίου, δηλ. για την κατοχύρωση της δημόσιας περιουσίας.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

  • Να προχωρήσει άμεσα το έργο κατάρτισης και ανάρτησης δασικών χαρτών για το υπόλοιπο της χώρας. Να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου με την ένταξη του στο νέο ΣΕΣ και προς την κατεύθυνση αυτή να κινηθούν και οι δυο πλευρές, προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Τσιρώνη.
  • Παράλληλα να προχωρήσουν οι αναρτήσεις των ήδη θεωρημένων δασικών χαρτών, με σταδιακή χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
  • Να εξεταστούν από κοινού οι τεχνικές προδιαγραφές ανάρτησης των δασικών χαρτών, καθώς και οι απαιτούμενες βελτιώσεις του νομικού πλαισίου, με στόχο την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης του έργου και την μείωση του κόστους.
  • Τέλος τέθηκε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τέλος Νοεμβρίου.

Από το
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: