Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικών φυτωρίων Πάρου και Νάξου

logo dasikis

Η Διεύθυνση Δασών Κυκλάδων ανακοινώνει ότι θα προβεί στη λήψη έγγραφων προσφορών για  την εκτέλεση των κάτωθι έργων:

  1. «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Νάξου» δι’ αυτεπιστασίας προϋπολογισμού δαπάνης 4.183,60€ χωρίς ΦΠΑ.
  2. «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Πάρου» δι’ αυτεπιστασίας » προϋπολογισμού δαπάνης 5.003,60€, χωρίς ΦΠΑ.

Οι καταθέσεις των προσφορών και για τα δύο έργα θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 18-11-2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι εργασίες συγκεκριμένα είναι: προετοιμασία πρασιών και κατάλληλου υλικού πλήρωσης φυτοσάκων, γέμισμα φυτοσάκκων και τοποθέτηση στις πρασιές, σπορά και προμήθεια των απαραίτητων υλικών (κηπαίο χώμα, τύρφη κλπ). Προβλέπεται η σπορά 20 πρασιών και σε κάθε πρασιά η τοποθέτηση 500-600 έτοιμων φυτοσάκων.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης κάθε έργου.

Η κατάθεση των προσφορών γίνεται δεκτή μέχρι τις 18-11-2015 και ώρα 13:00 μ.μ.

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν εργολήπτες έργων ΕΔΔΕ και ΜΕΕΠ Πρασίνου στελεχωμένου με Δασολόγο ή Δασοπόνο ανεξαρτήτως τάξης πτυχίου, ή και όποιος μπορεί να παρέχει αποδεδειγμένα εχέγγυα καλής εκτέλεσης των εργασιών.

Για την κατάθεση προσφοράς απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αντίγραφο πτυχίου (για τις περιπτώσεις των εργοληπτών έργων ΕΔΔΕ και ΜΕΕΠ)
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα
  • Εγγυητική συμμετοχή 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2281082281 και 2281085509 (Αν. Δρασκίδου).

Σχετικά αρχεία:

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Πάρου»
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Νάξου»

Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς ανάθεσης δασοτεχνικών έργων

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: