Ενημερωτικές ημερίδες για τους παραδοσιακούς οπωρώνες

oporones

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης σας καλεί σε δύο ενημερωτικές εκδηλώσεις, σε Θεσσαλονίκη και Καστοριά, με θέμα «Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση και αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων», και ομιλητή το Νίκο Νικήσιανη, διδάκτορα Βιολογίας. Η πρώτη εκδήλωση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στις 7 μμ, στο χώρο του «Οικόπολις» (Πτολεμαίων 29) και η Δεύτερη την Παρασκευή 20 Νοέμβριου, στις 7μμ, στην Καστοριά, στο χώρο της «Εθελοντικής Εργασίας Καστοριάς» στο ΔΗ.ΝΑ.Κ (Δημοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο στην αρχή της Λεωφόρου των Κύκνων).

Οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου Regeneratio «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών». Βασικός στόχος του παραπάνω έργου, το οποίο υλοποιείται πιλοτικά στην περιοχή της Οροσειράς Ροδόπης αλλά τα αποτελέσματά του αφορούν όλες τις ορεινές περιοχές, είναι η καταγραφή, χαρτογράφηση, περιβαλλοντική και ιστορική αξιολόγηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και τελικά η διαμόρφωση προτάσεων για την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση τους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων διατροφικών προϊόντων θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και υψηλής διατροφικής αξίας. Η αξιοποίηση αυτή προτείνεται να γίνει από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, με στόχο τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και η διατήρηση και των οπωρώνων ως οικοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και ως πηγή διατροφής για την άγρια πανίδα, η ύπαρξη της οποίας μπορεί να περιορίσει τις απώλειες στο αγροτικό κεφάλαιο.

Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε την ενημέρωση και επιμόρφωση των παραγωγών σχετικά με την προτεινόμενη καινοτομία και τη δυνατότητα πιθανή ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητές τους, καθώς και την ενημέρωση άλλων ενδιαφερομένων ομάδων και φορέων, όπως είναι οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Το έργο εντάσσεται στην Πράξη «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» με MIS 453350, στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και συντονίζεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Δασολογικών Ερευνών, Υπεύθυνος Παρακολούθησης Δρ. Γ. Τσιουρλής.ΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: