Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων, μοσχευμάτων και κώνων

(www.inout.gr)

(www.inout.gr)

Οι δικαιούχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι τιμές διάθεσης δασικών σπόρων, μοσχευμάτων, δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης (κώνοι κ.α.) από τα αποθέματα του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ) καθορίζονται με την υπ’ αριθμ. 131753/3310/6-11-2015 απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Δικαιούχοι είναι τα ιδιωτικά δασικά φυτώρια, ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην περίπτωση δευτερευόντων προϊόντων εκκόκισης σε επιχειρήσεις κατασκευής στολιδιών και παιχνιδιών και ιδιώτες.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης αντί τιμήματος από τα αποθέματα του Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ ορίζονται παρακάτω:

α) Υποβολή αίτησης

Η διάθεση δασικών σπόρων και δευτερογενών προϊόντων προϋποθέτει την υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο προς το Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ. της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. Στην αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά:

  1. Η επωνυμία του δικαιούχου με πλήρη στοιχεία (διεύθυνση, φαξ, τηλέφωνα και e−mail),
  2. Το είδος του δασικού σπόρου, η ποσότητα και ο σκοπός χρήσης

β) Απόφαση διάθεσης

Η Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ, εκδίδει απόφαση διάθεσης δασικών σπόρων ή δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθέματα στο Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ.

γ) Πληρωμή− Διάθεση

Ο Δικαιούχος με την απόφαση διάθεσης καταβάλει το αντίτιμο της πληρωμής στην Τράπεζα της Ελλάδας με παραστατικά που θα εκδίδονται από την Υπηρεσία μας. Με το παραστατικό πληρωμής από την Τράπεζα της Ελλάδας, και την απόφαση διάθεσης, οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα προϊόντα από το Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής−Τιμολόγιο το οποίο θα τους χορηγείται.

Οι τιμές διάθεσης των δασικών σπόρων εκκόκκισης από τα αποθέματα του Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ έχουν ως εξής:

 Η τιμή διάθεσης δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης όπως κώνοι διαφόρων ειδών για κατασκευή στολιδιών, παιχνιδιών κ.α., είναι 1,00 ευρώ/κιλό. Οι τιμές διάθεσης των δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης θα υπόκεινται σε Φ.Π.Α. όπως κάθε φορά ισχύει.

Σχετικό αρχείο:

  • Υ.Α. 131753/3310/6-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2508) Διάθεση αντί τιμήματος δασικών σπόρων και δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης από το Κέντρο Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού.

 logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d