Εγχειρίδιο για την παράνομη διακίνηση άγριας πανίδας, στη διάθεση τελωνειακών υπαλλήλων στην Ελλάδα

thumb3_vtSkHL

Κατά τα έτη 2014 και 2015, ως μέρος των δράσεων του Προγράμματος LIFE+ για τη διασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη, διοργανώθηκαν μια σειρά συναντήσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με το προσωπικό τελωνείων στη Θράκη, τη δυτική Ελλάδα και την Αττική. Στόχος των συναντήσεων ήταν η ενημέρωση για την παράνομη διακίνηση και πώληση ειδών ή τμημάτων ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας, που αποτελεί σημαντική απειλή για τη βιοποικιλότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, περιλαμβανομένου του Ασπροπάρη.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, αναδείχτηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός Εγχειριδίου, που θα βοηθούσε το μη ειδικό σε θέματα πανίδας προσωπικό να αναγνωρίσει είδη πουλιών και να πιστοποιήσει την εγκυρότητα των εισερχόμενων και εξερχόμενων αποστολών.

Το Εγχειρίδιο για τελωνειακούς υπαλλήλους και συνοριακούς σταθμούς κτηνιατρικού ελέγχου δημιουργήθηκε από το WWF Ελλάς και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και αποτελεί απόδοση και προσαρμογή στα ελληνικά της αντίστοιχης έκδοσης της Βουλγαρικής Εταιρείας για την Προστασία των Πουλιών (BSPB). 

www.lifeneophron.euΚατηγορίεςΆγρια Ζωή

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: