Παρουσίαση του νέου ερευνητικού έργου “Satellite based wetland observation service – SWOS”

Το νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο Satellite based wetland observation service – SWOS ξεκίνησε την 1η Ιουνίου του 2015, με αντικείμενο την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρατήρησης της γης και διαδικτυακών υπηρεσιών για την παρακολούθηση υγροτόπων στο πλαίσιο εφαρμογής πολιτικών για τη φύση, τη βιοποικιλότητα και τα ύδατα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ερευνητικό πρόγραμμα EU HORIZON2020, έχει διάρκεια 3 έτη και στην υλοποίησή του συμμετέχουν 12 εταίροι από την Ευρώπη. Από την Ελλάδα συμμετέχει το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.

Το SWOS αξιολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία στη σχετική πρόσκληση του HORIZON2020, αποτελεί δε συνέχεια των GlobWetland έργων που χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (European Space Agency –ESA) για την υποστήριξη της Σύμβασης Ραμσάρ, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, να ενδυναμώσει το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο φορέων, που έχουν αρμοδιότητες στην προστασία, διατήρηση, και διαχείριση των υγροτόπων, με άξονα την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών Παρατήρησης της Γης (Earth Observation).

Το έργο προβλέπεται να αναπτύξει εργαλειοθήκη (SWOS toolbox) επεξεργασίας εικόνων για την παραγωγή θεματικών χαρτών όπως, χρήσεων / καλύψεων γης, υδάτινων επιφανειών, υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους, ποιότητας υδάτων, και για την εκτίμηση χωρικών δεικτών όπως έκταση υγροτόπων, επέκταση άλλων χρήσεων γης, κατάσταση υδάτινων σωμάτων και οικοσυστημάτων και αξιολόγηση υγροτοπικών υπηρεσιών. Εφαρμογή αυτών θα γίνει σε 50 περίπου υγροτόπους στην Ευρώπη, Αφρική και Ασία. Η ερμηνεία των θεματικών χαρτών και δεικτών θα γίνει σε συνάφεια με τη Σύμβαση Ραμσάρ, τη Σύμβαση για τη Βιοποικιλότητα, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τύπους οικοτόπων και πουλιά, την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για Πράσινες Υποδομές (Green Infrastructure), και τις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Οι πιλοτικές εφαρμογές στην Ελλάδα περιλαμβάνουν τους 10 υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας Ραμσάρ, το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, σύμπλεγμα λιμνών της Δυτικής Ελλάδας (Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Βεγορίτιδα, Πετρών, Καστοριάς), τον Υγρότοπο Μουστού, και τους υγροτόπους της Αττικής.

Για την αξιοποίηση του SWOS σε εθνικό επίπεδο θα συνεργαστούν το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και το ΕΚΒΥ, τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των πιλοτικών εφαρμογών στην Ελλάδα όσο και για την περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μετά τη λήξη του έργου. Η συμμετοχή συναρμόδιων υπηρεσιών, φορέων διαχείρισης, επιστημονικών ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αποτελεί κεντρική επιδίωξη του έργου.

Το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών & το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο “Παρατήρηση Υγροτόπων από το Διάστημα” με σκοπό την ανοιχτή παρουσίαση του έργου SWOS, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015, ώρα 10.30 στην αίθουσα του αμφιθεάτρου ΥΠΕΝ, Μεσογείων 119, Αθήνα. Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ι. Τσιρώνης.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα εκδήλωσης

Περισσότερα για το έργο SWOSΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: