Ο Συνήγορος του Πολίτη για το σχέδιο νόμου περί βοσκήσιμων γαιών

synigoros tou politi


∆ιατύπωση απόψεων του Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά με το σχέδιο νόμου «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση την εμπειρία του από το χειρισμό σχετικών υποθέσεων, απέστειλε τις απόψεις του για το σχέδιο νόμου «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» στους αρμόδιους Yπουργούς.

Οι απόψεις της Αρχής σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου συνοψίζονται στα εξής σημεία:

 • Απουσία συσχέτισης της αποτύπωσης των βοσκήσιμων γαιών με την κατάρτιση των δασικών χαρτών και τη σύνταξη δασολογίου
 • Μη σύνδεση των διαχειριστικών ενεργειών για τους βοσκοτόπους με τη διαχείριση των δασών, στις περιπτώσεις που ευρίσκονται σε δάση και δασικές εκτάσεις
 • Αποδυνάμωση των χωρικών προϋποθέσεων για τη σύννομη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας με την εκ νέου παράταση της προθεσμίας για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων
 • Αναδρομική νομιμοποίηση της λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν παράνομα και θα όφειλαν να μετεγκατασταθούν
 • Έλλειψη διασύνδεσης με την πρόβλεψη ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών ζωνών και κτηνοτροφικών πάρκων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

 • Άμεση σύνταξη δασολογίου.
 • Σύνδεση της αποτύπωσης των βοσκοτόπων με τις διαδικασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.
 • Πρόβλεψη ταχείας επίλυσης θεμάτων που άπτονται της δασικής νομοθεσίας.
 • Σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων φύλαξης των βοσκήσιμων γαιών σε διοικητικά όργανα και πρόβλεψη κυρώσεων για τους παραβάτες.
 • ∆ιακοπή της διαρκούς παράτασης λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Άρση, με ρητές θεσμικές προβλέψεις και κυρώσεις, της διοικητικής πρακτικής ανοχής των παράνομων καταστάσεων των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
 • Ολοκληρωμένη προσέγγιση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις δομές των κτηνοτροφικών ζωνών και πάρκων.

Σχετικό αρχείο:

 ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: