Χαρακτηρισμός αναδασωτέων εκτάσεων της υα 108424/1934

Δάσος Τατοΐου

Δάσος Τατοΐου

Η απόφαση υπ΄ αριθ. 106/2014 του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εξεδόθη επί αιτήσεως ακυρώσεως: α) της 108424/13.9.1934 αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας (B΄ 133), με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα η εκτός σχεδίου περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής, πλην των περιλαμβανομένων σε αυτήν γεωργικών κ.λπ. εκτάσεων και β) πράξεως του Δασάρχη Πεντέλης του έτους 2003, κατά το μέρος που με αυτήν εκδηλώθηκε άρνηση χαρακτηρισμού τμημάτων εκτάσεως 29,775 στρ., σε θέση των κτηματικών περιφερειών Κοινότητας Πεντέλης και Δήμου Γέρακα νομού Αττικής, για τον λόγο ότι η έκταση αυτή έχει ήδη κηρυχθεί αναδασωτέα με την ως άνω 108424/13.9.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

Το Δικαστήριο δέχθηκε εν προκειμένω ότι εφ΄ όσον ορισμένη έκταση έχει ήδη κηρυχθεί αναδασωτέα, τα όργανα, στα οποία ανήκει ο χαρακτηρισμός κατ΄ άρθρο 14 του ν. 998/1979, δεσμευόμενα από τη μη ελεγχομένη παρεμπιπτόντως πράξη αναδασώσεως, οφείλουν ν΄ απόσχουν από την έκδοση πράξεως χαρακτηρισμού ή απλώς να περιορισθούν στη διαπίστωση ότι η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα και ως εκ τούτου, αποτελεί δασική έκταση. Από τον κανόνα αυτό ωστόσο εξαιρείται η υπ΄ αριθ. 108424/13.9.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (B΄ 133), η οποία εξεδόθη σε πολύ παρωχημένο χρόνο και αφορά ευρύτατες εκτάσεις του λεκανοπεδίου Αττικής, εξαιρουμένων σημαντικών κατηγοριών εκτάσεων οριζομένων κατά τα γενικά τους χαρακτηριστικά και χωρίς παραπομπή σε διαγράμματα.

Επομένως, όλως εξαιρετικά, σύμφωνα με το σκεπτικό της αποφάσεως, η κατά την κρίση της Διοικήσεως υπαγωγή ορισμένης εκτάσεως στην ως άνω αναδασωτική πράξη του έτους 1934 δεν κωλύει τον χαρακτηρισμό της εκτάσεως αυτής κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979.

Σοφία Ε. Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

______________________________

* Βλ. ΣτΕ 106/2014 (Τμ. Ε΄) σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο», τεύχος 2/2014, σ. 245.

.

.

dasarxeio.com

.


.

 ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: