Περιοχές και περίοδοι εκπαίδευσης / άσκησης κυνηγετικών σκύλων έτους 2016

tameio_thiras_cyprus

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας της Κύπρου εξέδωσε ετήσιο διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι περιοχές και οι περίοδοι εκπαίδευσης-άσκησης των κυνηγετικών σκύλων.

Το διάταγμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περιέχει στοιχεία που θα μπορούσαν, ίσως, να βελτιώσουν το νομικό πλαίσιο για την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων που ισχύει στην Ελλάδα. Ένα παράδειγμα: στη Κύπρο, σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα, από την 1η Μαρτίου 2016 μέχρι και την 31η Μαΐου 2016 απαγορεύεται η εκπαίδευση-άσκηση των κυνηγετικών σκύλων. Στη χώρα μας, επιτρέπεται καθ΄ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο σε περιορισμένες εκτάσεις (Ζώνες Εκγύμνασης), που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή. Τα τελευταία χρόνια, πληθαίνουν οι φωνές των κυνηγών που υποστηρίζουν ότι η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων κατά την ευαίσθητη περίοδο αναπαραγωγής και φωλεοποίησης των θηραμάτων προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στους θηραματικούς πληθυσμούς των περιοχών αυτών. Συχνά, πλέον, διαβάζουμε ανακοινώσεις κυνηγετικών συλλόγων, που αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο αυτό, καλούν τα μέλη τους να περιορίσουν ή και να σταματήσουν τις “εκπαιδευτικές” εξόδους κατά την ανοιξιάτικη περίοδο.

Ας δούμε περιληπτικά τις διατάξεις που περιλαμβάνει το Διάταγμα περιοχών και περιόδων άσκησης κυνηγετικών σκύλων που ισχύει το 2016 στη Κύπρο.

Κάτοχοι άδειας κυνηγιού – 3 κυνηγόσκυλα

Καταρχήν, μόνο τα άτομα που έχουν εν ισχύι άδεια κυνηγιού, επιτρέπεται να ασκούν μέχρι και τρεις (3) κυνηγετικούς σκύλους, από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, στις περιοχές και περιόδους που καθορίζονται αναλυτικά στο διάταγμα.

Περίοδοι

 •  4 Ιανουαρίου έως και 29 Φεβρουαρίου –  Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγιού όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα, εξαιρουμένης της επαρχίας Αμμοχώστου όπου επιτρέπεται σε καθορισμένες εκτάσεις. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται όπου και όταν επιτρέπεται το κυνήγι της τσίχλας*.
 • 1 Μαρτίου έως και 31 Μαΐου – Απαγορεύεται η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων
 • 1 Ιουνίου μέχρι και την τελευταία Κυριακή πριν από την έναρξη της  περίοδου κυνηγίου επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγιού λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) του 2016, σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα. Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται όπου και όταν επιτρέπεται το κυνήγι της φάσας και του τρυγονιού.
 • Κατά την περίοδο κυνηγίου του επιδημητικού θηράματος (περίοδος κυνηγιού λαγού, πέρδικας και φραγκολίνας) – Επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές, εξαιρουμένων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, όπως αυτές καθορίζονται με σχετικό διάταγμα. Κατά την περίοδο αυτή, δεν επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών σκύλων, για σκοπούς καταδίωξης θηράματος εντός όλων των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου.

Φυλές σκύλων 

Σε καμία περιοχή δεν επιτρέπεται η εκπαίδευση / άσκηση ή η κυκλοφορία σκύλων που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες των φυλών Γκρέι Χάουντ, Άφχαν Χάουντ, Σαλούκι, Σλούκι, Μπάσεντζη, Μπορζόι, Γουίππετ, Ιτάλιαν Γκρέι Χάουντ ή άλλων παρόμοιων φυλών πλην των ημερών, ωρών και περιοχών όπου επιτρέπεται το κυνήγι του επιδημητικού θηράματος.

Σε καμία περιοχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται η ελεύθερη ή με επιτήρηση κυκλοφορία κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων ή και η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών ή και άλλων σκύλων από τη δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. Νοείται ότι για σκοπούς περιπάτου, σε δρόμους, επιτρέπεται η κυκλοφορία σκύλων όταν είναι δεμένοι με λουρί και ελέγχονται από τον ιδιοκτήτη τους.

Tα τσοπανόσκυλα (ποιμενικοί)

Οι ποιμένες ή κτηνοτρόφοι κατά τη βόσκηση των ποιμνίων τους και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους δύναται να συνοδεύονται από αριθμό σκύλων, με σκοπό να βοηθούν τον ποιμένα κατά τη βόσκηση των ποιμνίων του, σύμφωνα με την πιο κάτω αναλογία:

i. Ποίμνιο αποτελούμενο μέχρι 100 ζώα – μέχρι δύο (2) σκύλους
ii. Ποίμνιο αποτελούμενο από 101 μέχρι 200 ζώα – μέχρι τέσσερις (4) σκύλους
iii. Ποίμνιο αποτελούμενο από περισσότερα από 200 ζώα – όχι πέραν των έξι (6) σκύλων.

Νοείται ότι απαγορεύεται, σε ποιμένες ή κτηνοτρόφους να συνοδεύονται κατά τη βόσκηση των ποιμνίων ή των ζώων τους, από σκύλους φυλών: (α) που χρησιμοποιούνται σε κυνοδρομίες όπως αυτές περιγράφονται πιο πάνω και (β) που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πλην της βόσκησης των ποιμνίων τους.

 Περιορισμένες εκτάσεις

Μόνο στην επαρχία Αμμοχώστου η εκπαίδευση – άσκηση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται σε περιορισμένες εκτάσεις, συνολικά πέντε, τα όρια των οποίων περιγράφονται στο σχετικό διάγραμμα. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές εκτός των απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό διάταγμα.

Γενικοί όροι και περιορισμοί

Οι κυνηγοί κατά την εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων αλλά και την μετάβαση τους στους χώρους εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω γενικούς όρους και περιορισμούς.

 • Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων απαγορεύεται σε ακτίνα 150 μέτρων από κατοικημένες περιοχές.
 • Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς σε δασικές ή ιδιωτικές περιοχές.
 • Απαγορεύεται η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων εντός γεωργικών καλλιεργειών (αθέριστωνσιτηρών – λαχανικών – περβόλια κλπ) ή και η πρόκληση ζημίας.
 • Η εκπαίδευση / άσκηση των κυνηγετικών σκύλων θα γίνεται τηρουμένων των περί Προστασίας και Διαχείρισης Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμων και του περί Ευημερίας των Ζώων Νόμου.
 • Η μεταφορά των κυνηγετικών σκύλων εντός μεταφορικών μέσων, από και προς τους χώρους εκπαίδευσης /άσκησης, θα πρέπει να γίνεται εντός ειδικά διαμορφωμένων κλουβιών έτσι ώστε:
 1. οι σκύλοι να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες και τις ρυπογόνες εκπομπές των μέσων μεταφοράς,
 2. να μην κινούνται ελεύθερα εντός των μέσων μεταφοράς
 3. η είσοδος και η έξοδος των σκύλων από τα μέσα μεταφοράς να είναι ελεγχόμενη από τον ιδιοκτήτη ή το συνοδό των σκύλων.

 Σχετικό αρχείο:

* Σημ.: Για το κυνήγι της τσίχλας στη Κύπρο ισχύουν ειδικές διατάξεις όσο αφορά τις επιτρεπόμενες ημέρες και περιοχές.

dasarxeio.com


 

Γίνετε ενεργά η πηγή του dasarxeio.com! Στείλτε ειδήσεις, κείμενα και φωτογραφίες που πιστεύετε πως ενδιαφέρουν τους αναγνώστες στο dasarxeio@gmail.com

logo2ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

1 reply

 1. H Υπήρεσία Θήρας και Άγριας Πανίδας της Κυπρου έχει στελεχωθεί από ειδικους επιστήμονες και πραγματοποιει σπουδαίο έργο. Οι ρυθμίσεις για την εκπαίδευση σκύλων, αλλά και τον περιορισμό των ποιμενικών σκύλων, είναι ανάλογες με τα συμπεράσματα ανακοίνωσης της ερευνητικης μας ομάδας στο Δασολογικο Συνεδριο, με τις αναλογες προσαρμογές για τις ελληνικες συνθηκες:
  Σώκος Χ., Παπασπυρόπουλος Κ., Μπίρτσας Π. 2015. Τεκμαίρεται η πράξη από την επιστήμη; Η οικολογία και διαχείριση της εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων. 17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, Ελληνική Δασολογική Εταιρεία, Κεφαλονιά 4–7 Οκτωβρίου 2015

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: