Αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία των δασικών συνεταιρισμών

Στόχος του υπουργείου Περιβάλλοντος η αειφορική διαχείριση των δασών

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

ΦΩTOΓΡAΦIΑ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΡΑΚΟΣ periklesmerakos.com

Τράτσα Μάχη | ΤΟ ΒΗΜΑ

Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία καθώς από τις εργασίες των δασεργατών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η αειφορική διαχείριση των δασών καθώς και η ποιότητα των παραγόμενων πρωτογενών προϊόντων. Επιπλέον, μέσω αυτών εξασφαλίζεται πρόσθετο εισόδημα και απασχόληση στους ορεινούς παραδασόβιους πληθυσμούς.

Όπως επεσήμαναν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης και ο Γενικός Διευθυντής Δασών, κ. Κώστας Δημόπουλος, ο μη καθορισμός στην ισχύουσα νομοθεσία σαφών, ειδικών προϋποθέσεων για την εγγραφή μελών στους δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας είχε ως αποτέλεσμα να εγγράφονται σε αυτούς ως μέλη άτομα άσχετα με το επάγγελμα του δασεργάτη. Για παράδειγμα υπάρχει δασικός συνεταιρισμός με 50 μέλη και μόνο έξι από αυτά εκτελούν δασικές εργασίες. Το γεγονός αυτό επιδρά αρνητικά στην καλή λειτουργία και απόδοση των δασικών συνεταιρισμών εργασίας ως και στην ορθή διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, αυξάνεται ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός μελών για τη σύσταση ενός Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) στα 25 μέλη. Σήμερα απαιτούνται τουλάχιστον επτά πρόσωπα,  το οποίο, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, είχε ως συνέπεια τον κατακερματισμό των δασικών συνεταιρισμών σε ολιγομελείς ενώσεις. Μάλιστα, τα μέλη τους συνήθως δεν είναι όλοι δασεργάτες αλλά ανήκουν συνήθως στην ίδια οικογένεια και εγγράφονται ως ιδρυτικά μέλη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκριση του καταστατικού από το αρμόδιο δικαστήριο.  Για αυτό πλέον, ορίζεται ότι η ιδιότητα του δασεργάτη αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει κάποιος μέλος δασικού συνεταιρισμού.

Σήμερα η διαχείριση και εκμετάλλευση των δασών γίνεται βάσει διαχειριστικών μελετών 10ετούς ισχύος που εκπονούνται για κάθε δασικό σύμπλεγμα που τίθεται σε διαχείριση. Από την απογραφή των υπηρεσιών του υπουργείου προκύπτει ότι το 2009 οι δασικοί συνεταιρισμοί ανέρχονται σε 810 και αριθμούν περί τα 9.300 ενεργά μέλη. Σε απογραφή που βρίσκεται σε εξέλιξη, οι συνεταιρισμοί φαίνεται ότι ξεπερνούν τους 1.000. Το 2014, η συνολική παραγωγή ξύλου στα δημόσια δάση ανήλθε σε 730.622 κυβικά μέτρα ενώ στα μη δημόσια δάση (κοινοτικά, μοναστηριακά, ιδιωτικά) έφτασε τα 388.202 κυβικά μέτρα.

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 10 Φεβρουαρίου:

–      Προβλέπεται η ανάληψη από τους πρωτοβάθμιες Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις πολλαπλών δραστηριοτήτων (διακίνηση, εμπορία, επεξεργασία έως και μεταποίηση δασικών προϊόντων).

–      Προβλέπεται πιστοποίηση του επαγγέλματος του δασεργάτη και η εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα.

–      Καθιερώνεται η οικονομική ευθύνη των μελών, η διαφάνεια με τη συμμετοχή δικαστικών αντιπροσώπων στις αρχαιρεσίες τους.

–      Καθιερώνεται ως υποχρεωτική η διάθεση των προϊόντων που παράγονται με δημοπρασία αποκλείοντας την απ’ ευθείας συμφωνία με τον έμπορο.

–      Προβλέπεται η χρηματοδότηση και η παροχή φορολογικών και αναπτυξιακών κινήτρων υπέρ των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Σήμερα οι περισσότεροι συνεταιρισμοί δεν μπορούν να καλύψουν τις εγγυητικές επιστολές προς το δημόσιο για την ανάθεση σε αυτούς δασικών εργασιών με συνέπεια να καταφεύγουν στους εμπόρους ξυλείας για να εξασφαλίσουν προκαταβολές και έτσι να διαμορφώνεται τελικά το τιμολόγιο πώλησης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Το τιμολόγιο πώλησης έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί με βάση αυτό εισπράττει ο Φορέας Δασών του Πράσινου Ταμείου τα αναλογούντα ποσοστά (12% για τεχνική ξυλεία και 5% για καυσόξυλα) για την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των δημοσίων δασών στους συνεταιρισμούς.

Να σημειωθεί ότι δασικές εργασίες θεωρούνται οι υλοτομικές εργασίες και οι εργασίες συγκομιδής, οι εργασίες ρητινοσυλλογής, οι φυτεύσεις δασικών ειδών, οι κλαδεύσεις, αραιώσεις, οι καθαρισμοί δασών, η κατασκευή κορμοδεμάτων και κλαδοπλεγμάτων για την προστασία και συντήρηση του δασικού εδάφους, εργασίες για την προστασία και ανάπτυξη της βλάστησης και της αναγέννησης, εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών κλπ.

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=773669ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία, Υλοτομίες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: