Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών – Δήλωση Εφαρμογής των δικαιούχων του Μέτρου 221

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΕΤΡΟΥ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ”

ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Μ 08 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

Με εγκύκλιο-εγχειρίδιο που δημοσίευσε σήμερα (10/2) ο ΟΠΕΚΕΠΕ καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής της ετήσιας δήλωσης εφαρμογής των δικαιούχων του Μέτρου 221 “Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών”.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στο σύνολο των δικαιούχων του Μέτρου 2.2.1. “Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών” βάσει της υπ΄αρ. 800/16.01.2015 (ΦΕΚ 128/Β/2015) ΚΥΑ, όπως κάθε φορά ισχύει, με μεταφορά και κάλυψη των ανειλημμένων υποχρεώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Σκοπός της εγκυκλίου είναι ο καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή της ετήσιας δήλωσης εφαρμογής, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έκαστος δικαιούχος, βάσει της ενεργής επένδυσης και σύμφωνα με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο της σχετικής Κ.Υ.Α. ως φορείς υλοποίησης (ΦΥ) ορίζονται οι Δασικές Υπηρεσίας (Δασαρχεία και Δ/νσεις Δασών των Νομών χωρίς Δασαρχεία) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιος 37092/10-2-2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 221 “ΠΡΩΤΗ ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ”

 37092_2016ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: