Υλοποίηση του Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016

Μειωμένες κατά 100 χιλ. ευρώ οι δαπάνες για καύσιμα 

alysopriono_ylotomia

Με εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος που αναρτήθηκε σήμερα (11/2) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ δίνεται αναλυτικά το πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του φετινού προγράμματος ανέρχεται σε 1.449.990 ευρώ, μειωμένος κατά 100.010 ευρώ σε σχέση με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό του έτους 2015. Η διαφορά αυτή προκύπτει από την σημαντική μείωση, πάνω από 50%, των δαπανών διατίθενται για καύσιμα. Φέτος θα διατεθούν στις περιφερειακές δασικές υπηρεσίες 91.650 ευρώ για καύσιμα έναντι των 191.380 ευρώ του 2015.

Επιπλέον, φέτος, κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, στις αρμοδιότητες των δασικών υπαλλήλων που διενεργούν ελέγχους υπάγονται πλέον κι αυτές που αφορούν την εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας [Καν.(ΕΕ) αριθ.995/2010] και FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005] και πηγάζουν από τις ΚΥΑ με αριθ. 134627/5835/23.12.2015 (Β´ 2872) και 135279/159/12.01.2016 (Β´ 83)  αντίστοιχα.

Στο Παράρτημα Ι που συνοδεύει την εγκύκλιο περιγράφονται ενδεικτικά τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν οι  οργανικές μονάδες (Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, Γενική Δ/νση) της Δασικής Υπηρεσίας κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ παρατίθενται πίνακες με την κατανομή των διατιθέμενων πιστώσεων ανά Περιφέρεια και ανά νομό αντίστοιχα.

Σχετικά αρχεία:

 • Υ.Α.  134121/6593/16-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 100/2016) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος «Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016» και κατανομή αντίστοιχου αριθμού ωρών.
 • Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016.
 • Α.Δ. Αιγαίου
  Α.Δ. Αττικής
  Α.Δ. Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
  Α.Δ. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
  Α.Δ. Κρήτης
  Α.Δ. Μακεδονίας − Θράκης
  Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

     ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

  Tags: , , , ,

  Απάντηση

  Αρέσει σε %d bloggers: