Ανακοίνωση προς όλους τους Φορείς Εκμετάλλευσης, Εμπόρους και Εισαγωγείς Ξυλείας της Π.Ε. Κορινθίας

tok tok

Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας ενημερώνει όλους τους φορείς εκμετάλλευσης ξυλείας, τους εμπόρους ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας καθώς και τους εισαγωγείς ξυλείας της Π.Ε. Κορινθίας για τις άμεσες υποχρεώσεις τους μετά την εφαρμογή και στη χώρα μας του Κανονισμού Ξυλείας [Καν. (ΕΕ) αριθ.995/2010] και του Κανονισμού FLEGT [Καν.(ΕΚ) αριθ. 2173/2005].

Επειδή η μη τήρηση των υποχρεώσεων καθώς και η άρνηση, η παρακώλυση και η κωλυσιεργία στους υποχρεωτικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα από τα προβλεπόμενα Συνεργεία Ελέγχου επισύρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, η Διεύθυνση Δασών Κορινθίας, που αποτελεί Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή των εν λόγω κανονισμών, παρακαλεί όλους τους εμπλεκομένους να προχωρήσουν στις ενέργειες που περιγράφονται στην ανακοίνωση (ΕΔΩ).

  • Αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας (pdf) (λήψη αρχείου doc λήψη)
  • Αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων (pdf) (λήψη αρχείου doc)

Για το ίδιο θέμα, ο Διευθυντής Δασών Κορινθίας ενημέρωσε εγγράφως το Επιμελητήριο Κορινθίας ζητώντας να γνωστοποιηθεί ευρέως στα μέλη του η υποχρέωση εγγραφής εμπρόθεσμα έως την 28η Ιουνίου 2016, των εμπλεκομένων (φορείς εκμετάλλευσης, έμποροι) στα αντίστοιχα μητρώα του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 995/2010 (περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων) καθώς και των υποχρεώσεων των εισαγωγικών επιχειρήσεων (άδεια FLEGT).

Επίσης, ζητήθηκε από το Επιμελητήριο Κορινθίας να διαθέσει στην Δ.Δ. Κορινθίας τα ονόματα, επωνυμίες και τις διευθύνσεις ταχυδρομικές και ψηφιακές (e-mails) των επιχειρήσεων μελών του φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στην ΠΕ Κορινθίας, είτε ως φορείς εκμετάλλευσης είτε ως έμποροι, είτε ως εισαγωγικές επιχειρήσεις προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία μαζί τους για να ενημερωθούν για τις νέες πρόσθετες υποχρεώσεις τους, εξ αιτίας της θέσης σε εφαρμογή των Κανονισμών της ΕΕ.

dasarxeio.com

Σχετικά αρχεία:

  • Αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης του Κανονισμού Ξυλείας (pdf) (λήψη αρχείου doc)
  • Αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων (pdf) (λήψη αρχείου doc)

Ενημέρωση Επιμελητηρίου Κορίνθου

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: