Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας

logo dasikis

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 καθώς και των Κατ’ Εξουσιοδότηση (αριθ. 363/2012) και Εκτελεστικών (αριθ. 607/2012) Κανονισμών της Επιτροπής που εκδόθηκαν σε εφαρμογή του, της με αριθ. 134627/5835/23-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015), της με αριθ. 134382/5229/30-12-2015 εγκυκλίου δ/γης του τμήματος Διακίνησης και Εμπορίας Δασικών Προϊόντων και ειδών CITES – Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας – και μετά τις με αριθ. 134387/165/12-01-2016 & οικ. 134389/ 181/13-01-2016 εγκυκλίους της ιδίας ως άνω Αρμόδιας Αρχής, σας γνωστοποιούμε ότι η Περιφερειακή Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας Ευρυτανίας στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της, έχει καταρτίσει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης και Εμπόρων.

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά, ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του. Διευκρινίζουμε ότι Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της Ε.Ε..

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Καλούμε λοιπόν κάθε υπόχρεο εγγραφής στα ως άνω Μητρώα εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ (29-12-2015) και με καταληκτική ημ/νια την 28η-06-2016, να υποβάλλει άμεσα αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Ευρυτανίας (1ο χλμ Ε.Ο. Καρπενησίου -Αγρινίου, Καρπενήσι), όπως οφείλει, για να εγγράφει στο κατά περίπτωση Μητρώο. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη εγγραφής στο εν λόγω Μητρώο επιβάλλονται κυρώσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 4 της εν λόγω ΚΥΑ.

Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας http://www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d